Fără categorie

Modernizarea şi capacitatea de inserţie profesională în centrul unei noi strategii de reformă a învăţământului superior

Bruxelles, 20 septembrie 2011 – Ca parte a strategiei europene pentru creştere şi locuri de muncă, Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenţi, îmbunătăţirea calităţii activităţii de predare şi valorificarea la maximum a posibilităţilor învăţământului superior de a contribui la ieşirea economiei UE mai puternică din criză. Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă în străinătate.

 

Uniunea Europeană are aproximativ 4 000 de universități și alte…

Bruxelles, 20 septembrie 2011 – Ca parte a strategiei europene pentru creştere şi locuri de muncă, Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenţi, îmbunătăţirea calităţii activităţii de predare şi valorificarea la maximum a posibilităţilor învăţământului superior de a contribui la ieşirea economiei UE mai puternică din criză. Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă în străinătate.

 

Uniunea Europeană are aproximativ 4 000 de universități și alte instituții de învățământ superior și peste 19 milioane de studenţi. În ultimii ani, numărul și diversitatea instituțiilor de învățământ superior, precum și numărul de studenți, au crescut substanțial. Dar adesea finanțarea, structurile de guvernanță și programele școlare nu au reușit să țină pasul. Învățământul superior nu funcționează suficient de bine pentru a asigura Europei suficiente persoane cu competențe adecvate pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. În acelaşi timp, la nivel mondial, concurenții Europei, în special economiile emergente, își sporesc rapid investiţiile în învăţământul superior.

 

Vorbind la lansarea strategiei, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a declarat: „Învăţământul superior reprezintă un motor puternic al creșterii economice și deschide căi către un nivel de trai mai bun și șanse pentru oameni. De asemenea, este cea mai bună asigurare împotriva șomajului. Cu toate acestea, prea mulți absolvenți găsesc cu greu locuri de muncă de calitate. Trebuie să reformăm învățământul superior – și formarea profesională – astfel încât să ne dotăm tinerii cu competențele de care au nevoie pentru a-și valorifica potenţialul în materie de dezvoltare și de capacitate de inserție profesională.”

 

Context

 

Domeniile prioritare în care sunt necesare reforme suplimentare includ:

 

Creşterea numărului de absolvenţi prin atragerea unei secțiuni transversale mai largi a societății în învățământul superior și reducerea numărului celor care abandonează fără să își încheie cursurile

 

Îmbunătățirea calității şi relevanţei învăţământului superior, astfel încât programa să satisfacă necesitățile individuale, ale pieței forței de muncă și ale carierelor viitorului, stimularea și recompensarea excelenţei în materie de predare și cercetare

 

Asigurarea mai multor posibilități pentru studenți de a dobândi competențe suplimentare prin studiu sau formare în străinătate și încurajarea cooperării transfrontaliere pentru stimularea performanțelor învățământului superior

 

Formarea mai multor cercetători pentru a pregăti terenul pentru industriile de mâine

 

Consolidarea legăturilor între educație, cercetare și întreprinderi pentru a promova excelența și inovarea

 

Asigurarea unei finanțări eficiente – prin eliberarea constrângerilor de guvernanță exercitate asupra învățământului superior și prin investirea în educație de calitate pentru a răspunde nevoilor pieței.

 

Numeroase state membre ale UE stabilesc priorități pentru procesul de modernizare a sistemelor lor de învățământ superior; dar potențialul instituțiilor de învățământ superior europene de a contribui la prosperitatea Europei și de a-și îndeplini rolul lor mai extins în societate rămâne subexploatat. Acesta este motivul pentru care educația se află în centrul strategiei Europa 2020, care a stabilit obiectivul ca 40% din tinerii europeni să aibă studii superioare până la sfârşitul acestui deceniu (33,6% în 2010).

 

În iulie, Comisia și-a lansat propunerile pentru următorul buget multianual al UE (2014-2020), care include majorări substanțiale pentru educație, formare profesională și tineret (+73 %), precum și pentru cercetare (+46 %), recunoscând astfel rolul central al acestora în susținerea creșterii economice. Agenda de reformă pentru modernizarea învățământului superior va orienta prioritățile de cheltuieli din programele UE pentru sprijinirea reformelor.

 

Strategia de reformă a Comisiei a fost modelată prin analize, studii și consultări cu instituții de învățământ superior, profesori, cercetători, studenți, întreprinderi, sindicate, guverne și organisme internaționale. Aceasta este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care analizează evoluțiile recente în sistemele europene de învățământ superior și de studiul „Modernizarea învățământului superior în Europa: finanțare și dimensiunea socială” care analizează tendințele în finanțarea învățământului superior și politicile de deschidere a accesului la învățământul superior (IP/11/1037).

 

Pentru informații suplimentare:

 

MEMO/11/613 – Modernizarea învățământului superior – fapte și cifre

 

MEMO/11/615 – O strategie a UE pentru modernizarea învățământului superior – întrebări și răspunsuri

 

Comunicare: Strategia UE pentru modernizarea învățământului superior – click aici

 

Statistici – Document de lucru al serviciilor Comisiei privind recentele evoluții în ceea ce privește sistemele de învățământ superior european – click aici

 

  

Studiul Eurydice „Modernizarea învățământului superior în Europa: finanțare și dimensiunea socială” – click aici

 

Comisia Europeană: Învățământ superior – click aici

 

Propunerile Comisiei pentru educație, formare profesională și tineret în următorul buget al UE: IP/11/857

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top