Fără categorie

Mediu: menţinerea instrumentului UE de finanţare a politicilor de mediu şi climatice beneficiază de un sprijin considerabil

Recent a avut loc o consultare publică cu privire la viitorul programului LIFE+, instrumentul Comisiei Europene de finanţare a politicilor de mediu. Dintre participanţii la această consultare, aproximativ 85,8% consideră necesară existenţa unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea politicilor de mediu şi climatice. O majoritate de 54,6% consideră, de asemenea, că acest instrument ar trebui să beneficieze de un buget mai mare. În perioada premergătoare următorului cadru financiar multianual 2014-2020, rezultatele acestei consultări vor fi integrate într-o evaluare menită să stabilească dacă este necesar să se prevadă, în cadrul bugetului UE, un program specific de mediu și combatere a schimbărilor climatice. Această știre a fost difuzată în momentul deschiderii, la Bruxelles, a unei conferințe pe tema realizărilor programului LIFE.

Părțile interesate au fost consultate pe larg în ultimele luni, în cadrul dezbaterilor în curs cu privire la un nou instrument fina…

Recent a avut loc o consultare publică cu privire la viitorul programului LIFE+, instrumentul Comisiei Europene de finanţare a politicilor de mediu. Dintre participanţii la această consultare, aproximativ 85,8% consideră necesară existenţa unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea politicilor de mediu şi climatice. O majoritate de 54,6% consideră, de asemenea, că acest instrument ar trebui să beneficieze de un buget mai mare. În perioada premergătoare următorului cadru financiar multianual 2014-2020, rezultatele acestei consultări vor fi integrate într-o evaluare menită să stabilească dacă este necesar să se prevadă, în cadrul bugetului UE, un program specific de mediu și combatere a schimbărilor climatice. Această știre a fost difuzată în momentul deschiderii, la Bruxelles, a unei conferințe pe tema realizărilor programului LIFE.

Părțile interesate au fost consultate pe larg în ultimele luni, în cadrul dezbaterilor în curs cu privire la un nou instrument financiar care ar urma să înlocuiască LIFE+. Participanții la consultări și-au exprimat opiniile asupra necesității unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea politicilor de mediu și climatice, asupra modalităților de creștere a valorii adăugate a acestui instrument și asupra structurii sale în decursul următoarei perioade de programare.

Concluziile arată că:

marea majoritate a părților interesate consideră că politicile de mediu și climatice necesită un instrument financiar specific la nivelul UE;

unul dintre principalii factori care limitează eficacitatea LIFE+ îl constituie insuficiența resurselor; 54,6% dintre participanții la consultări au solicitat o creștere a bugetului;

este nevoie de un program de mediu la nivelul UE, în special pentru a ajuta statele membre să implementeze cu eficacitate politica de mediu a UE;

82,1% dintre participanți au considerat că acest aspect ar trebui să constituie nucleul principal al unui viitor program LIFE. De asemenea, programul ar trebui să aibă drept scop abordarea provocărilor la nivel european și mondial, contribuția la schimbul de bune practici, promovarea transferurilor de cunoștințe și a dezvoltării capacităților, precum și sensibilizarea opiniei publice;

părțile interesate au convenit că instrumentul ar trebui să permită desfășurarea unora dintre activități în afara UE, cu condiția ca acestea să fie subordonate obiectivelor strategice specifice ale UE;

„proiectele integrate”, un nou element destinat să îmbunătățească sinergiile și să faciliteze investițiile în sectorul mediului, sunt considerate un instrument foarte util;

dezvoltarea și implementarea politicilor de mediu sunt influențate foarte mult de incapacitatea statelor membre de a implementa legislația din domeniul mediului, de lipsa integrării mediului în alte sectoare de politică și de dificultățile întâmpinate în privința utilizării instrumentelor de finanțare ale UE pentru sprijinirea investițiilor în domeniul mediului.

Aceste concluzii sintetizează rezultatele mai multor consultări efectuate de Comisia Europeană. În perioada noiembrie 2010 – februarie 2011, s-a desfășurat o amplă consultare a părților interesate cu privire la viitorul programului LIFE+, în cadrul căreia s-au înregistrat 912 contribuții din partea cetățenilor, a autorităților naționale, a partenerilor sociali, a întreprinderilor și a ONG-urilor din întreaga UE și din unele țări terțe.

Această consultare online, a fost completată cu anchetă specifică la care au participat 147 de manageri de proiecte LIFE. La 28 ianuarie 2011, a avut loc un atelier pentru experți la care au participat aproximativ 100 de părți interesate, inclusiv punctele naționale de contact ale programului LIFE+, ONG-uri și parteneri economici și sociali. În paralel, Comitetul Regiunilor a organizat o consultare cu privire la impactul teritorial al succesorului programului LIFE+, în cadrul căreia s-au înregistrat 40 de contribuții.

Rezultatele acestor consultări vor fi luate în considerare atât în cadrul unei evaluări a impactului, cât și al unei evaluări ex-ante a succesorului programului LIFE+. Comisia intenționează să elaboreze, până la sfârșitul anului 2011, o propunere privind un viitor instrument financiar pentru sprijinirea politicilor de mediu și climatice.

Conferința LIFE privind protecția mediului: realizările de până acum și provocările viitoare

Concluziile acestor consultări și viitorul programului LIFE+ vor fi discutate cu ocazia unei conferințe pe tema realizărilor de până acum și a provocărilor viitoare, organizată de Comisia Europeană, care se desfășoară la Bruxelles, în zilele de 25 și 26 mai.

În cadrul conferinței vor fi analizate contribuțiile programului LIFE la protecția mediului și principalele sale realizări și se vor face propuneri cu privire la structura și elaborarea viitorului program, mai ales în contextul următoarei perspective financiare 2014‑2020. De asemenea, conferința oferă părților interesate posibilitatea de a face schimb de opinii și de experiență, în contextul implementării programului LIFE.

Context:

Lansat în 1992, programul LIFE este singurul instrument financiar al UE dedicat exclusiv mediului, beneficiind, în această calitate, de resurse speciale pentru protecția mediului. Programul are un buget anual de 380 milioane EUR și urmărește în cea mai mare parte o abordare ascendentă în ceea ce privește granturile pentru proiecte (78% din bugetul LIFE+).

Pentru mai multe informații privind programul LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Pentru mai multe informații despre viitorul programului LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Pentru informații suplimentare referitoare la conferința LIFE privind protecția mediului: realizările de până acum și provocările viitoare:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html

 

Sursa:CE

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top