Fără categorie

Mediu: Comisia Europeană și Agenția de Mediu prezintă două noi instrumente pentru lupta împotriva pierderii biodiversității

La sesiunea de deschidere a conferinței din cadrul Săptămânii verzi organizate astăzi la Bruxelles s-au făcut publice două noi arme pentru intensificarea luptei împotriva pierderii biodiversităţii. Primul dintre ele, BISE – Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea – este un nou portal web care centralizează informaţiile despre biodiversitatea europeană. Agenţia Europeană de Mediu şi Comisia Europeană au creat, de asemenea, un „nivel de referinţă în materie de biodiversitate” la care urmează să se raporteze responsabilii politici şi care oferă o imagine de ansamblu a situaţiei actuale a biodiversităţii. Nivelul de referinţă va permite supravegherea progreselor făcute în noul efort de a stopa pierderea biodiversităţii, precum şi stabilirea şi măsurarea clară a tendinţelor de după 2010.

 

„Pierderea biodiversităţii nu este un fenomen abstract. Problema se pune aici şi acum”, a afirmat Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu. „Indicându-ne exact unde ne sit…

La sesiunea de deschidere a conferinței din cadrul Săptămânii verzi organizate astăzi la Bruxelles s-au făcut publice două noi arme pentru intensificarea luptei împotriva pierderii biodiversităţii. Primul dintre ele, BISE – Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea – este un nou portal web care centralizează informaţiile despre biodiversitatea europeană. Agenţia Europeană de Mediu şi Comisia Europeană au creat, de asemenea, un „nivel de referinţă în materie de biodiversitate” la care urmează să se raporteze responsabilii politici şi care oferă o imagine de ansamblu a situaţiei actuale a biodiversităţii. Nivelul de referinţă va permite supravegherea progreselor făcute în noul efort de a stopa pierderea biodiversităţii, precum şi stabilirea şi măsurarea clară a tendinţelor de după 2010.

 

„Pierderea biodiversităţii nu este un fenomen abstract. Problema se pune aici şi acum”, a afirmat Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu. „Indicându-ne exact unde ne situăm, aceste noi instrumente importante ne vor ajuta să ne reevaluăm acțiunile și să luăm noi măsuri concrete pentru a stopa pierdea biodiversității și, în măsura posibilului, pentru a o înscrie pe o traiectorie reversibilă.

 

„Dificultatea constă în traducerea tuturor cunoștințelor și informațiilor despre biodiversitate disponibile în nivelul de referinţă şi BISE în limbajul comun, pentru a mobiliza comunităţile şi indivizii să acţioneze”, a afirmat prof. Jacqueline McGlade, director executiv la AEM. „Nu am fi realiști dacă am crede că putem stopa cu adevărat pierderea biodiversității fără implicarea și angajamentul lor personal,” a adăugat ea.

 

Un nivel de referinţă pentru măsurarea progreselor

 

Unul dintre motivele invocate pentru a explica de ce Europa nu a putut stopa pierderea biodiversităţii până în 2010 au fost lacunele la nivelul informaţiilor disponibile asupra situaţiei biodiversităţii în Europa. Stabilirea unui nivel de referință urmărește să soluționeze această problemă, oferindu-le responsabililor politici un punct de plecare pentru a evalua situația biodiversităţii în UE. Noul instrument constituie un cadru de dezvoltare a unor legături între numărul de specii, situația habitatelor și serviciile ecosistemice și utilizează fapte și cifre dovedite științific și validate și/sau verificate independent de statele membre. Informațiile despre specii și habitate vor fi organizate în funcție de tipurile principale de ecosisteme (zone de coastă, zone umede, pășuni, păduri și așa mai departe) şi, dacă este cazul, vor fi actualizate anual pentru a oferi un inventar precis al progreselor înregistrate. Şi, cel mai important, nivelul de referinţă va oferi totodată informaţii despre serviciile ecosistemice. Instrumentul prezentat astăzi va fi complet operaţional înainte de sfârşitul anului în raport cu obiectivele fixate de viitoarea politică revizuită privind biodiversitatea a UE.

 

O nouă platformă pentru informare în materie de biodiversitate

 

Conferinţa a prilejuit totodată lansarea BISE, Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea. BISE este un portal de informare conceput pentru a înlesni accesul la informaţii despre natură şi biodiversitate, prezentând datele existente într-un mod mult mai exhaustiv decât înainte. Pe lângă informaţiile despre politica şi legislaţia UE în domeniul naturii, portalul pune la dispoziţie o gamă variată de materiale despre situația mediului și a ecosistemelor în UE și despre pericolele care le amenință, precum și informații despre activitățile de cercetare în materie de biodiversitate ce se desfăşoară la nivelul întregii UE. Totodată, portalul oferă acces la informații despre situația rapoartelor statelor membre asupra biodiversităţii, cu scopul de a stimula o mai bună cooperare.

 

Context: consecințele pierderii biodiversității

 

Ecosistemele îndeplinesc diverse funcţii de bază esenţiale pentru utilizarea durabilă a resurselor Terrei. Printre acestea se numără funcţia de aprovizionare sub formă de produse recoltabile ca hrana, apa potabilă şi materiile prime, funcţiile de reglare, cum sunt sechestrarea carbonului, tratarea deşeurilor şi serviciile culturale. Pierderea importantă şi prelungită a biodiversităţii în Europa reflectă declinul continuu al ecosistemelor şi al potenţialului natural, precum şi capacitatea acestora de a-şi îndeplini funcţiile de reglare.

 

Linkuri

 

Nivelul de referinţă în materie de biodiversitate:

 

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

 

BISE: http://biodiversity.europa.eu

 

Programul Săptămânii verzi 2010 şi colţul presei: http://www.greenweek2010.eu/

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top