Fără categorie

Mările Europei: Comisia stabileşte criterii privind buna stare ecologică

Comisia Europeană a adoptat astăzi o decizie în care evidenţiază criteriile care trebuie respectate pentru a se atinge o stare ecologică bună a mărilor europene. Aceste criterii vor ajuta statele membre să elaboreze strategii marine coordonate pentru fiecare bazin maritim regional, asigurând coerenţa şi permiţând compararea progreselor realizate de fiecare regiune. Definirea criteriilor reprezintă una dintre cerinţele Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, care are ca obiectiv atingerea bunei stări ecologice a tuturor mărilor din Europa până în 2020.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Dorim ca mările noastre să fie sănătoase și productive. Decizia de astăzi reprezintă un punct de pornire în stabilirea de obiective precise pentru atingerea bunei stări ecologice. Adoptarea, în cursul Anului Internațional al Biodiversității, a deciziei privind criteriile referitoare la buna stare ecologică marchează o nouă etapă în dezvoltarea strategiei po…

Comisia Europeană a adoptat astăzi o decizie în care evidenţiază criteriile care trebuie respectate pentru a se atinge o stare ecologică bună a mărilor europene. Aceste criterii vor ajuta statele membre să elaboreze strategii marine coordonate pentru fiecare bazin maritim regional, asigurând coerenţa şi permiţând compararea progreselor realizate de fiecare regiune. Definirea criteriilor reprezintă una dintre cerinţele Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, care are ca obiectiv atingerea bunei stări ecologice a tuturor mărilor din Europa până în 2020.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Dorim ca mările noastre să fie sănătoase și productive. Decizia de astăzi reprezintă un punct de pornire în stabilirea de obiective precise pentru atingerea bunei stări ecologice. Adoptarea, în cursul Anului Internațional al Biodiversității, a deciziei privind criteriile referitoare la buna stare ecologică marchează o nouă etapă în dezvoltarea strategiei post-2010 a UE în materie de biodiversitate.”

Decizia Comisiei

Decizia Comisiei privind criteriile referitoare la buna stare ecologică a apelor marine se axează pe diferite aspecte ale ecosistemelor marine, printre care diversitatea biologică, populațiile de pești, eutrofizarea, contaminanții, deșeurile și zgomotul.

Criteriile și indicatorii aferenți definiți în decizie au fost concepuți pe baza unor recomandări științifice și tehnice formulate de experți independenți și trebuie utilizați de statele membre pentru a determina starea ecologică a ecosistemului marin. Pe de o parte, aceste criterii și acești indicatori se bazează pe obligațiile prevăzute în prezent de legislația UE și pe evoluțiile acesteia, iar pe de altă parte, vizează elemente ale mediului marin încă neabordate de politicile actuale.

Cu toate acestea, deși unele criterii sunt complet elaborate și funcționale, altele mai trebuie încă cizelate. Decizia subliniază necesitatea de a îmbunătăți înțelegerea la nivel științific, ceea ce ar permite evaluarea bunei stări ecologice în vederea sprijinirii unei abordări bazate pe ecosistem a gestionării apelor marine europene. Prin urmare, va fi nevoie de o revizuire a criteriilor pentru le adapta la progresul științific.

Obiectivul pentru 2020 privind buna stare ecologică

Buna stare ecologică este atinsă atunci când oceanele și mările sunt, în general, sănătoase și productive, caracterizându-se prin diversitate ecologică și dinamism. Mediul marin trebuie utilizat în permanență în mod sustenabil, astfel încât să se asigure protejarea potențialelor utilizări și acțiuni ale generațiilor actuale și viitoare. În acest scop, trebuie să se țină seama de structura, funcțiile și procesele ecosistemelor marine în ansamblul lor, trebuie protejate speciile și habitatele marine și trebuie evitat declinul biodiversității cauzat de intervenția omului.

Pentru realizarea obiectivului UE de a atinge buna stare ecologică a tuturor mărilor până în 2020, statele membre trebuie să elaboreze strategii marine care să servească drept planuri de acțiune vizând o abordare bazată pe ecosistem a gestionării activităților umane. Buna stare ecologică trebuie determinată la nivelul regiunilor sau al subregiunilor marine, pe baza celor 11 descriptori calitativi ai mediului marin menționați în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin. Este necesară cooperarea la nivel regional în fiecare etapă a implementării directivei.

Pentru informatii suplimentare:

cu privire la Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin – click aici :

cu privire la convențiile maritime regionale – click aici:

SURSA: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top