Actualitate

Legislaţia privind înregistrarea nașterii 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa informează:

Întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.

Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere. 

Întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei verbale a oricare dintre părinţi, medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentul social, persoana cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau orice persoane care au luat cunoştinţă despre naşterea copilului, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor. 

După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

https://www.dgep-constanta.ro/evidenta-persoanelor/spclep-uri-din-judetul-constanta/

Actualitate

To Top