Fără categorie

Lansarea Programului Comunitar Lisabona

Lansarea Programului Comunitar Lisabona
Lansarea Programului Comunitar Lisabona

La data de 11.12.2007 Comisia Europeanã a lansat proiectul noului Program Comunitar Lisabona (PCL) pentru perioada 2008-2010 (www.ec.europa.eu/growthandjobs).

PCL stabileste, într-o manierã similarã programelor nationale de reformã realizate de cãtre Statele Membre, mãsurile prioritare la nivel comunitar.

La nivel national, Statele Membre îsi implementeazã politicile în cadrul Programelor Nationale de Reformã, în timp ce actiunile politice întreprinse la nivel comunitar sunt esentiale în vederea asigurãrii complementaritãtii si consolidãrii actiunilor de la nivel national. Actiunile realizate la nivel comunitar asigurã cadrul politic si/sau legislativ comun; coordonarea politicã la nivelul Statelor Membre. Comisia finanteazã în mod direct regiunile si Statele Membre dezavantajate, de ex. prin politica de coeziune, Fondul European pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã, Programul pentru Formare Profesionalã Continuã si Fondul European pentru Globalizare.

Propunerea…

Lansarea Programului Comunitar Lisabona

La data de 11.12.2007 Comisia Europeanã a lansat proiectul noului Program Comunitar Lisabona (PCL) pentru perioada 2008-2010 (www.ec.europa.eu/growthandjobs).

PCL stabileste, într-o manierã similarã programelor nationale de reformã realizate de cãtre Statele Membre, mãsurile prioritare la nivel comunitar.

La nivel national, Statele Membre îsi implementeazã politicile în cadrul Programelor Nationale de Reformã, în timp ce actiunile politice întreprinse la nivel comunitar sunt esentiale în vederea asigurãrii complementaritãtii si consolidãrii actiunilor de la nivel national. Actiunile realizate la nivel comunitar asigurã cadrul politic si/sau legislativ comun; coordonarea politicã la nivelul Statelor Membre. Comisia finanteazã în mod direct regiunile si Statele Membre dezavantajate, de ex. prin politica de coeziune, Fondul European pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã, Programul pentru Formare Profesionalã Continuã si Fondul European pentru Globalizare.

Propunerea pentru noul PCL are la bazã liniile directoare si prioritãtile definite la Consiliul European de Primãvarã 2006, iar actiunile vor trebuie realizate pânã la nivelul anului 2010. Comisia a propus un nou program orientat pe prioritãti si care contine 10 obiective ce pot fi realizate în perioada 2008-2010:

1. Comisia va propune o nouã Agendã Socialã pânã la jumãtatea anului 2008, în scopul reducerii decalajelor de aptitudini;
2. Comisia va face propuneri în ceea ce priveste politica comunã de imigrare în cursul anului 2008;
3. Comisia va adopta documentul ‘’Small Business Act’’ cu scopul de a debloca potentialul de dezvoltare al IMM;
4. Comisia va depune eforturi pentru atingerea tintei de 25% privind reducerea barierelor administrative pânã la nivelul anului 2012 si implementarea unui program de simplificare;
5. Comisia va consolida piata internã, va creste concurenta în domeniul serviciilor si va întreprinde actiuni pentru integrarea pietei serviciilor financiare;
6. Comisia va concretiza cea de a cincea libertate (libera circulatie a cunoasterii) si va asigura crearea unei zone europene a cercetãrii;
7. Comisia va îmbunãtãti conditiile cadru pentru inovare;
8. Comisia va finaliza piata internã pentru energie si va adopta pachetul privind schimbãrile climatice;
9. Comisia va promova o politicã industrialã orientatã cãtre productie si consum durabil;
10. Comisia va negocia bilateral cu principalii parteneri comerciali noile oportunitãti referitoare la comertul international si investitii si va crea cadrul comun de reglementare si standardizare

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top