Fără categorie

Intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr. 996/2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă

Joi, 2 decembrie, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE.

            Prezentul Regulament urmăreşte să îmbunătăţească siguranţa aviaţiei garantând un nivel înalt de eficienţă, promptitudine şi calitate a investigaţiilor privind securitatea în domeniul aviaţiei civile europene. Aceste investigaţii au ca unic obiectiv prevenirea unor accidente şi incidente viitoare, fără a stabili a cui este culpa sau răspunderea, inclusiv prin înfiinţarea unei reţele europene a autorităţilor naţionale responsabile în domeniu.

            Investigaţiile prevăzute de actul normativ al UE sunt independente, distincte de orice proceduri judiciare sau administrative destinate stabilirii culpei sau răspunderii şi nu aduc atingere acestor proceduri.

Regulamentul prevede promovarea cooperării …

Joi, 2 decembrie, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE.

            Prezentul Regulament urmăreşte să îmbunătăţească siguranţa aviaţiei garantând un nivel înalt de eficienţă, promptitudine şi calitate a investigaţiilor privind securitatea în domeniul aviaţiei civile europene. Aceste investigaţii au ca unic obiectiv prevenirea unor accidente şi incidente viitoare, fără a stabili a cui este culpa sau răspunderea, inclusiv prin înfiinţarea unei reţele europene a autorităţilor naţionale responsabile în domeniu.

            Investigaţiile prevăzute de actul normativ al UE sunt independente, distincte de orice proceduri judiciare sau administrative destinate stabilirii culpei sau răspunderii şi nu aduc atingere acestor proceduri.

Regulamentul prevede promovarea cooperării voluntare, bazându-se pe resurse deja disponibile în statele membre şi pe experienţa cooperării neoficiale care există între autorităţile naţionale responsabile, ce se va transpune într-o reţea europeană. Această reţea va contribui la realizarea unor proceduri de lucru comune, la îmbunătăţirea implementării şi a controlului aplicării legislaţiei comunitare. Reţeaua care urmează să fie creată va fi alcătuită din directorii autorităţilor responsabile de investigaţiile privind siguranţa aviaţiei civile sau din reprezentanţii acestora şi va fi prezidată de unul dintre membri, care va avea un mandat de trei ani.

Acţiunea la nivel comunitar, instituită prin acest Regulament, va aduce beneficii suplimentare prin creşterea capacităţii de investigare a UE, reducerea tensiunilor dintre autorităţile care participă la investigaţii, actualizarea cadrului de reglementare din domeniul investigării, consolidarea punerii în aplicare uniforme a recomandărilor privind siguranţa, consolidarea protecţiei drepturilor victimelor si ale familiilor acestora.

            Regulamentul UE se aplică în cazul investigaţiilor privind siguranţa efectuate în cazul incidentelor grave şi accidentelor produse pe teritoriile statelor membre sau al celor în care sunt implicate aeronave înmatriculate într-un stat membru sau operate de o întreprindere stabilită într-un stat membru sau care s-au produs în afara teritoriilor statelor membre în care se aplică tratatele, atunci când aceste investigaţii nu sunt efectuate de un stat terţ.

            Conform prevederilor noului Regulament, statele membre sunt obligate să se asigure că investigaţiile privind siguranţa sunt efectuate sau supravegheate, fără imixtiuni din exterior, de către o autoritate naţională permanentă responsabilă de investigaţiile privind siguranţa aviaţiei civile, independentă de autorităţile naţionale aeronautice, care va efectua o investigaţie completă privind siguranţa, fie pe cont propriu, fie pe baza unor acorduri cu alte autorităţi responsabile de astfel de investigaţii. De asemenea, statele membre vor avea obligaţia de a întocmi un plan de urgenţă în caz de accident survenit în aviaţia civilă la nivel naţional, care să cuprindă şi asistenţa acordată victimelor accidentelor survenite în aviaţia civilă şi rudelor acestora. În acelaşi timp, companiile aeriene înregistrate pe teritoriul unui stat membru vor trebui să dispună de un plan de asistenţă pentru victimele accidentelor survenite în aviaţia civilă şi rudele acestora.

În legislaţia naţională, aquis-ul în domeniu este transpus prin Ordonanţa Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă modificată de legea nr.794/2001; Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1480/2008 privind aprobarea RACR-IAC; Ordinul Ministrului Transporturilor nr.305/1995 pentru aprobarea instrucţiunilor privind cercetarea accidentelor şi a incidentelor de aviaţie civilă; Ordonanţa Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 55/2010.

            Mai multe detalii privind Regulamentul Uniunii Europene găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top