Fără categorie

Intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Joi, 2 decembrie, a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 995/2010 al PE şi al Consiliului din 20 octombrie, care stabileşte obligaţiile care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Actul normativ se va aplica unei game largi de lemn şi produse din lemn, inclusiv lemn de foc, produse din placaj şi PAL, mobilă, piese de tâmplărie sau de dulgherie, ambalaje de lemn, pastă de hârtie sau hârtie.

            Potrivit prezentului Regulament, operatorilor din UE care vând pentru prima dată lemn şi produse din lemn pe piaţa Uniunii li se interzice introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta.   

            Operatorii sunt obligaţi să ştie de unde provine lemnul pe care îl folosesc şi să acţioneze cu prudenţă atunci când introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, utilizând un cadru de proceduri şi de măsuri, un sistem „due diligence”(DD).

            Conform Regulamentului UE, fiecare sta…

Joi, 2 decembrie, a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 995/2010 al PE şi al Consiliului din 20 octombrie, care stabileşte obligaţiile care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Actul normativ se va aplica unei game largi de lemn şi produse din lemn, inclusiv lemn de foc, produse din placaj şi PAL, mobilă, piese de tâmplărie sau de dulgherie, ambalaje de lemn, pastă de hârtie sau hârtie.

            Potrivit prezentului Regulament, operatorilor din UE care vând pentru prima dată lemn şi produse din lemn pe piaţa Uniunii li se interzice introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta.   

            Operatorii sunt obligaţi să ştie de unde provine lemnul pe care îl folosesc şi să acţioneze cu prudenţă atunci când introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, utilizând un cadru de proceduri şi de măsuri, un sistem „due diligence”(DD).

            Conform Regulamentului UE, fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă sau autorităţi competente responsabile pentru aplicarea prezentului regulament, care să fie comunicate Comisiei până la 3 iunie 2011.

            Regulamentul mai prevede existenţa unor organizaţii de monitorizare, recunoscute de Comisia Europeană, care menţin şi evaluează periodic sistemele „due diligence”, acordând operatorilor dreptul de utilizare a acestuia; verifică utilizarea corespunzătoare a sistemului DD de către operatori şi iau măsuri adecvate în cazul unei utilizări necorespunzătoare a sistemului DD, inclusiv informarea autorităţilor competente în cazul unei încălcări semnificative sau repetate de către operator.

            În cazul în care, în urma controalelor au fost identificate deficienţe, autorităţile competente pot emite o notificare privind măsurile de remediere care trebuie luate de operator, iar în funcţie de natura deficienţelor constatate, statele membre pot lua măsuri provizorii imediate, printre care confiscarea lemnului şi a produselor din lemn şi interzicerea comercializării acestor mărfuri.

            Regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului Regulament va fi stabilit de către statele membre, care sunt obligate să ia toate măsurile necesare asigurării punerii în aplicare a acestora.

            Sancţiunile pot include amenzi proporţionale cu daunele ecologice produse, cu valoarea lemnului sau a produselor din lemn în cauză şi cu pierderile fiscale şi prejudiciul economic cauzate de încălcare, calculând nivelul sancţiunilor astfel încât să se asigure că acestea privează persoanele responsabile de avantajele economice obţinute ca urmare a încălcărilor grave comise de acestea. Autorităţile competente vor putea aplica şi sancţiuni precum: confiscarea lemnului şi a produselor din lemn în cauză sau suspendarea imediată a autorizaţiei de funcţionare.

            Prezentul Regulament se aplică de la 3 martie 2013, dar prevederile sale referitoare la instituirea sistemelor „due diligence”, a autorităţilor competente care sunt responsabile cu aplicarea prevederilor acestui act normativ şi a organizaţiilor de monitorizare (articolele 6, 7 şi 8) se aplică începând cu data de 2 decembrie.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top