Litoralul românesc

Încă un plagiat la Teologia din Constanța? Achim Ciprian, starețul care a uitat că furtul este un păcat

Școala Doctorală de Teologie din Constanța continuă să dea lumii doctori specializați în furt intelectual. De data aceasta suspiciunea planează asupra starețului Achim Ciprian (Constantin Cosmin Achim, pe numele de mirean) de la mănăstirea Buna Vestire din județul Constanța.
Părintele a susținut teza de doctorat „Valențe universale în opera Sfântului Dionisie Exiguul în lumina noilor cercetări” sub coordonarea profesorului Nechita Runcan, în 19 octombrie 2017. Comisia de doctorat a fost compusă din prof univ. dr. IPS Teodosie Petrescu (președinte), prof univ. dr. Runcan Nechita, prof univ. dr. Dumitrașcu Nicu – Universitatea Oradea, prof. univ. dr. Anghelescu Gheorghe – Universitatea „Ovidius” Constanta, conf. univ. dr. Ielciu Ioan Mircea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

Precizăm că profesorul Nechita Runcan, îndrumătorul tezei, este același profesor care a coordonat și teza de doctorat a preotului Rusu Nicolae „Repere Istorice în Dezvoltarea Relațiilor dintre Stat și Biserică la Români”, teză care este un plagiat ordinar și care se află în analiza CNATDCU.
Menționăm de la început că am analizat aproximativ 80 de pagini din teza de doctorat a părintelui stareț, pagini în care am găsit numeroase fragmente copiate prin metoda copy/paste sau copiate integral și la final punându-se o notă în care se menționa sursa, dar fără folosirea semnului citării fapt care lasă impresia că autorul parafrazează sau face trimitere la o ideea, nu că tot textul aparține altcuiva. Credem că este obligația conducerii Universității „Ovidius” din Constanța și a Comisiei de Etică să cerceteze această lucrare în integralitate.

L-a plagiat inclusiv pe patriarh

Părintele stareț nu s-a sfiit să plagieze chiar primul paragraf cu care începe Introducerea lucrării sale (pagina 5) pe care l-a preluat prin metoda copy/paste din preotul Dr. Alexandru Moţoc, „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Părintele erei creştine”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, pagina 13.
Tot în Introducere, la aceeași pagină 5, doctorandul Achim Cosmin nu uită să plagieze un paragraf și din Cuvântul Introductiv al patriarhului Daniel la cartea preotului Moțoc.
La finalul Introducerii tezei de doctorat, părintele Achim, face trimitere la teza de doctorat a părintelui Drăgulin Gheorghe „Identitatea lui Dionisie Pseudo-Aeropagitul cu ieromonahul Dionisie cel Mic”, teză de doctorat ce ar fi apărut în revista Mitropolia Olteniei în anul 1991. Doar că, în realitate, preotul Drăgulin și-a publicat teza de doctorat în anul 1979, în revista Studii Teologice, iar titlul acesteia este „Ecleziologia tratatelor Aeropagite și importanța ei pentru ecumenismul universal” (pagina 59-299). Așadar, credem că a fost doar o „scăpare” nu o încercare de a induce în eroare pe oricine ar dori să verifice autenticitatea tezei de doctorat a absolventului Universității „Ovidius”.
Pasajele generoase plagiate continuă și în primul capitol, „Retrospectivă istorică privind originea scythică a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul”. Astfel, la paginile 19 și 20, starețul mănăstirii Mircea Vodă nu s-a sfiit să plagieze paragrafe întregi din aceeași carte a preotului Alexandru Moţoc, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Părintele erei creştine, paginile 24-25 sau 27.
Din paginile următoare, mergând până la sfârșitul capitolului al 2-lea (pagina 82) „Sfântul Dionisie Exiguul-personalitate polivalentă a Bisericii creștine”, observăm că părintele stareț Achim a plagiat pasaje întregi din: Alexandru Moţoc, „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Părintele erei creştine”; Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin, „Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul. Părintele erei creştine (+ aprox. 555)”, Editura Proxima, Bucureşti, 2008; Silviu-Constantin Nedelcu, „Originea scită a Sfântului Dionisie Exiguul”, în Lumină Lină – Garcious Light, Revistă de spiritualitate şi cultură românească, An. XVIII, Nr. 2, Aprilie-Iunie 2013; Silviu-Constantin Nedelcu, „Sfântul Dionisie Exiguul – întemeietorul calendarului creştin”, în Revista ASTO, ediţia a II-a, Nr. 8/2011; Dr. Al. L. Tăutu, „Dionisie Românul. O podoabă a Bisericii noastre strămoşeşti”, ediţia a III-a. Fundaţia Europeană Drăgan, Roma, 1978.

Cine este ieromonahul Ciprian Achim

Înainte de a îmbrățișa viața monahală și a se dedica studiilor teologice la cel mai înalt nivel, Cosmin Achim (numele de mirean), născut în anul 1974, a fost jandarm (1995-1996) și comerciant (1990 – 2000), conform CV-ului depus la Universitatea „Ovidius”.
Ca studii, viitorul doctor în teologie, a absolvit în anul 1993 Liceul agro-industrial Sibiu (din CV nu reiese clar nici că ar avea o diplomă de Bacalaureat) care atestă că este electromecanic auto. Apoi, după 15 ani, în 2008, Cosmin Achim începe să studieze Teologia la Facultatea de Teologie din Constanța pe care o finalizează în anul 2012. Urmează alți doi ani de masterat în teologie pe care-i finalizează cu o disertație în „Literatură patristică, limbi clasice și slava veche”.
Viața monahală o începe ca frate de mănăstire în anul 2001 la mănăstirea Rohia (Maramureș), apoi se mută la mânăstirea Cergău Mic (Alba) unde este călugărit în anul 2006 de Arhiepiscopul Andrei Andreicuț. În anul 2010 îl regăsim mutat la mănăstirea Capidava (Constanța) unde va fi hirotonit preot de episcopul Teodosie. În sfârșit, în iulie 2011 este numit stareț al mănăstirii „Buna Vestire” din localitatea Mircea Vodă, județul Constanța.

Un articol de Călin GAVRILAȘ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top