Fără categorie

Îmbunătăţirea aplicării dreptului comunitar

Comisia Europeană a prezentat astăzi raportul său anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009). Raportul subliniază importanţa esenţială a unei aplicări integrale şi corecte a dreptului UE pentru respectarea drepturilor şi obligaţiilor create de acesta. Cu toate că sunt semnalate unele progrese, principala provocare evidenţiată de raport, care rămâne de actualitate, este reprezentată de transpunerea tardivă a directivelor de către statele membre. În parteneriat cu acestea din urmă, instrumentele folosite au fost consolidate şi eforturile depuse sporite în vederea evitării problemelor de transpunere şi asigurării aplicării eficace a dreptului UE.

Uniunea Europeană gestionează aproximativ 8 000 de acte juridice care sunt în vigoare în cele 27 de state membre, fapt ce generează, în mod inevitabil, provocări numeroase și variate. Procedura privind încălcarea dreptului comunitar joacă un rol esenţial pentru garantarea aplicării corecte a dreptului Uniunii Europene. …

Comisia Europeană a prezentat astăzi raportul său anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009). Raportul subliniază importanţa esenţială a unei aplicări integrale şi corecte a dreptului UE pentru respectarea drepturilor şi obligaţiilor create de acesta. Cu toate că sunt semnalate unele progrese, principala provocare evidenţiată de raport, care rămâne de actualitate, este reprezentată de transpunerea tardivă a directivelor de către statele membre. În parteneriat cu acestea din urmă, instrumentele folosite au fost consolidate şi eforturile depuse sporite în vederea evitării problemelor de transpunere şi asigurării aplicării eficace a dreptului UE.

Uniunea Europeană gestionează aproximativ 8 000 de acte juridice care sunt în vigoare în cele 27 de state membre, fapt ce generează, în mod inevitabil, provocări numeroase și variate. Procedura privind încălcarea dreptului comunitar joacă un rol esenţial pentru garantarea aplicării corecte a dreptului Uniunii Europene. Raportul confirmă numărul ridicat de probleme soluționate fără a fi necesară sesizarea Curţii Europene de Justiţie (95% din plângeri fiind soluţionate înainte de pronunțarea unei hotărâri a CEJ). La sfârșitul anului 2009, Comisia gestiona aproximativ 2 900 de plângeri și dosare privind încălcarea dreptului comunitar, cu 16% mai puţin decât în 2008 și cu 26% mai puține acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de notificare a măsurilor de transpunere a directivelor. Numărul cazurilor de încălcare a dreptului comunitar bazate pe plângeri a scăzut cu 15% în raport cu anul trecut. Sectoarele care continuă să fie cel mai încărcate din punct de vedere al acţiunilor gestionate, sunt în continuare mediul, impozitarea, energia, transporturile şi piaţa internă.

 

Domenii de acţiune prioritare

 

Raportul identifică progresele înregistrate în ultimul an în ceea ce privește transpunerea, gestionarea și aplicarea dreptului UE:

Transpunerea tardivă și măsurile preventive: Cu toate că anul acesta au fost înregistrate anumite progrese, transpunerea tardivă continuă să reprezinte o problemă sistemică și generalizată, care afectează cetăţenii şi întreprinderile din UE. Comisia încurajează intensificarea cooperării cu statele membre în ceea ce priveşte măsurile preventive, în vederea asigurării unei mai bune şi mai prompte transpuneri şi puneri în aplicare a dreptului.

Tabele de corespondenţă: Tabelele de corespondeţă contribuie la transparenţă și îmbunătățirea accesului la legislație. Acestea îmbunătăţesc cooperarea dintre Comisie și statele membre în procesul de evaluare a transpunerii legislaţiei, permiţând identificarea timpurie a problemelor și facilitând dialogul pentru a evita, mai târziu, problemele persistente. Comisia va continua să sensibilizeze toate instituţiile UE în ceea ce priveşte necesitatea transmiterii generalizate a acestor tabele.

Grupurile de experți: Importanța acestora în ceea ce privește gestionarea aplicării dreptului UE este subliniată prin exemple care confirmă marea varietate și volumul de muncă dedicat de aceștia optimizării avantajelor create de legislația UE.

Răspunsurile la solicitările cetățenilor și înregistrarea plângerilor: Instrumentele orizontale, precum SOLVIT și EU Pilot, continuă să fie dezvoltate și să aibă rezultate pozitive. Cu toate că numărul dosarelor gestionate de Solvit a crescut, rata de soluționare a acestora rămâne în mod constant ridicată. EU Pilot permite o soluționare timpurie a problemelor privind transpunerea/punerea în aplicare. Statele membre contribuie în mod activ la asigurarea succesului acestor instrumente.

Probleme în aplicarea legislaţiei UE: Trebuie acordată mai multă atenție măsurilor de punere în aplicare în cadrul elaborării noii legislaţii. Acestea pot avea aplicare orizontală sau pot fi axate pe anumite sectoare. De fiecare dată când un instrument legislativ al UE conține măsuri de punere în aplicare, precum dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unor decizii, Comisia va depune eforturi în vederea garantării folosirii depline a acestor măsuri, concentrându-se pe transpunerea şi aplicarea corectă a acestora.

Procedurile privind încălcarea dreptului comunitar: Comisia actualizează și confirmă prioritatea pe care o acordă aplicării cât mai eficace și prompte a legii, în interesul cât mai larg al unui număr cât mai mare de cetăţeni şi întreprinderi.

Raportare: Instrumentele legislative ale UE cuprind adesea obligaţia Comisiei de a elabora un raport cu privire la aplicarea inițială a măsurilor. Comisia subliniază valoarea acestor rapoarte, elaborate în baza contribuțiilor statelor membre, acordându-se o atenție sporită evaluării impactului legislaţiei UE.

Istoric

În urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă, anual, începând cu 1984, un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar în anul precedent.

În comunicarea sa din 2007 intitulată „O Europă a rezultatelor – aplicarea dreptului comunitar” COM (2007) 502, Comisia a anunțat că în noul său raport va pune și mai mult accent pe aspectele strategice, pe evaluarea stadiului actual al legislaţiei şi a priorităţilor, precum și pe programarea acțiunilor viitoare.

Al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009) și documentele însoțitoare sunt disponibile pe site-ul Europa. Statistici recente privind evoluția transpunerii în statele membre pot fi consultate pe site.

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top