Fără categorie

Sănătate şi siguranţă la locul de muncă: UE avertizează Polonia cu privire la radiaţiile optice şi încheie procedurile declanşate împotriva a zece ţări

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să se conformeze în totalitate legislaţiei UE care protejează lucrătorii împotriva riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate expunerea excesivă la „radiaţii optice artificiale”, precum echipamentele laser şi UVA (Directiva 2006/25/CE). Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului UE. Polonia dispune de un termen de două luni pentru a se conforma. Comisia poate hotărî să supună cazul Poloniei atenţiei Curţii în cazul în care nu este adoptată nicio măsură pentru asigurarea conformităţii. În paralel, Comisia a încheiat procedurile juridice lansate împotriva a zece alte state (Bulgaria, Cipru, Germania, Danemarca, Franța, Ungaria, Luxemburg, Portugalia, România şi Slovenia) după ce acestea au comunicat măsurile naţionale adoptate în vederea transpunerii normelor UE în legislaţia naţională.

Directiva privind radiațiile optice (2006/25/CE) stabilește cerințele minime pentru protecția luc…

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să se conformeze în totalitate legislaţiei UE care protejează lucrătorii împotriva riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate expunerea excesivă la „radiaţii optice artificiale”, precum echipamentele laser şi UVA (Directiva 2006/25/CE). Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului UE. Polonia dispune de un termen de două luni pentru a se conforma. Comisia poate hotărî să supună cazul Poloniei atenţiei Curţii în cazul în care nu este adoptată nicio măsură pentru asigurarea conformităţii. În paralel, Comisia a încheiat procedurile juridice lansate împotriva a zece alte state (Bulgaria, Cipru, Germania, Danemarca, Franța, Ungaria, Luxemburg, Portugalia, România şi Slovenia) după ce acestea au comunicat măsurile naţionale adoptate în vederea transpunerii normelor UE în legislaţia naţională.

Directiva privind radiațiile optice (2006/25/CE) stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de radiațiile optice, în special vătămarea ochilor și a pielii. Radiațiile optice pot apărea în momentul în care lucrătorii sunt expuşi la lasere, UVA și alte forme specifice de lumină artificială, atât vizibilă, cât și invizibilă. Acestea prezintă un risc deosebit pentru sănătate şi siguranţă în sectoare precum prelucrarea metalelor și sudura, în care laserele şi alte dispozitive sunt utilizate în mod regulat în procesul de lucru.

Directiva prevede limite de expunere bazate pe efectele dovedite asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice. Aceasta solicită, de asemenea, angajatorilor să determine nivelul de iradiere optică de la locul de muncă, să evalueze riscurile, să îndepărteze sau să reducă riscurile pentru lucrători, să ia măsuri de prevenire şi protecţie şi să furnizeze informaţii şi instruire în acest sens.

Polonia nu a transmis deocamdată Comisiei nicio notificare cu privire la măsurile de transpunere adoptate în vederea introducerii acestor cerințe în legislația națională, motiv pentru care Comisia trimite un aviz motivat autorităţilor poloneze, prin care li se solicită să respecte obligaţiile legale care le revin. Comisia poate hotărî să supună cazul Poloniei atenţiei Curţii în cazul în care nu este adoptată nicio măsură pentru asigurarea conformităţii.

Cu toate acestea, Bulgaria, Cipru, Germania, Danemarca, Franţa, Ungaria, Luxemburg, Portugalia, România și Slovenia au comunicat măsurile naţionale adoptate în vederea transpunerii directivei UE, iar Comisia a hotărât, prin urmare, să încheie procedurile declanşate împotriva lor.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informaţii referitoare la procedurile privind încălcarea dreptului UE, consultați MEMO/10/457.

În ceea ce privește aspectele legate de sănătate și siguranţă la locul de muncă, vizitaţi adresa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en

Pentru a primi buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi egalitatea de şanse, înscrieţi-vă la adresa:

 http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

 Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top