Opinii

Două proiecte de anvergură au fost lansate saptămâna aceasta la Năvodari

Drumul Mamaia-Năvodari va fi reabilitat cu fonduri europene.

Primăria Năvodari a lansat joi, 5 iunie, două proiecte importante pentru oraş. Primul proiect, „Parc de recreere în oraşul Năvodari”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, va avea o durată de implementare de 17 luni. Valoarea totală a proiectului este de 2.646.713,10 lei, din care 2.035.024,76 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a
calităţii vieţii în oraşul Năvodari prin realizarea unui parc de recreere în cadrul localităţii.
Realizarea parcului presupune de fapt reabilitatea a două parcuri existente şi realizarea a
două parcuri noi care se vor dezvolta la sud de cele două existente deja, la vest de Bulevardul
Năvodari(fost DJ 226). Parcurile existente vor fi reabilitate şi dotate cu noi spaţii de joacă, foişoare de lemn, spaţii de fitness urban, alei pietonale, piste de biciclişti, spaţii verzi şi sistem de irigaţii.
Pentru parcurile nou create vor fi amenajate alei pietonale, piste de biciclişti, fântâni arteziene, spaţii verzi prin plantarea de arbuşti şi arbori, gazonări şi rondouri de flori, spaţiu modern de joacă pentru copii, teren de sport, zonă de odihnă prevăzută cu gradene şi vegetaţie căţărătoare, mobilier urban, foişoare de lemn. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creşterea zonelor de recreere şi a spaţiilor de joacă pentru copii, îmbunătăţirea cadrului de viaţă, a peisajului prin îmbogăţirea
biodiversităţii, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a sănătăţii
populaţiei, creşterea dinamismului economic şi turistic.
De asemenea, administraţia locală a oraşului a anunţat şi demararea celui de-al doilea proiect ”Îmbunătăţirea accesului între municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. Lucrările de reabilitare a drumului vor dura 24 luni, iar valoarea totală a proiectului va fi de 57.943.411,05 lei, din care 45.860.805,64 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă.
Contractul de finanţare a fost semnat în data 04.12.2012 între Parteneriatul dintre Unitatea
Administrativ-Teritorială Oraş Năvodari şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa
în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism
Obiectivul general al proiectului al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii oraşului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate –
dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate atât în interiorul, cât şi
în exteriorul localităţilor.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesului între municipiul
Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia-
Năvodari, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului economic al zonei, creşterea gradului de
accesibilitate a Oraşului Năvodari în vederea valorificării potenţialului turistic al zonei şi creşterea
rolului acestuia în dezvoltarea judeţului Constanţa.

Actualitate

To Top