Fără categorie

Directiva privind serviciile: s-au înregistrat progrese în implementarea ei, dar sunt încă multe lucruri de făcut

Comisia Europeană a întreprins astăzi o nouă măsură pentru accelerarea demersurilor în cele douăsprezece state membre care nu au finalizat încă implementarea directivei privind serviciile. Directiva 2006/123/CE a fost adoptată la sfârşitul anului 2006, iar termenul de implementare în toate statele membre UE era 28 decembrie 2009. Domeniul de aplicare al directivei include o mare varietate de activităţi economice, de exemplu comerţul cu amănuntul, serviciile de construcţii, serviciile turistice şi serviciile din sfera profesiilor reglementate, reprezentând aproximativ 40% din PIB și din forţa de muncă ocupată la nivelul UE. Directiva angajează statele membre pe drumul unei reforme ambiţioase, combinând eliminarea barierelor legislative nejustificate cu simplificarea administrativă. Se estimează că aceasta va contribui semnificativ la stimularea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă. În general, rezultatele preliminare ale procesului complex de implementare a directivei su…

Comisia Europeană a întreprins astăzi o nouă măsură pentru accelerarea demersurilor în cele douăsprezece state membre care nu au finalizat încă implementarea directivei privind serviciile. Directiva 2006/123/CE a fost adoptată la sfârşitul anului 2006, iar termenul de implementare în toate statele membre UE era 28 decembrie 2009. Domeniul de aplicare al directivei include o mare varietate de activităţi economice, de exemplu comerţul cu amănuntul, serviciile de construcţii, serviciile turistice şi serviciile din sfera profesiilor reglementate, reprezentând aproximativ 40% din PIB și din forţa de muncă ocupată la nivelul UE. Directiva angajează statele membre pe drumul unei reforme ambiţioase, combinând eliminarea barierelor legislative nejustificate cu simplificarea administrativă. Se estimează că aceasta va contribui semnificativ la stimularea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă. În general, rezultatele preliminare ale procesului complex de implementare a directivei sunt încurajatoare. Marea majoritate a statelor membre au adoptat deja legislaţia „orizontală” de punere în aplicare şi în multe state membre s-au operat, de asemenea, modificări ale unor reglementări specifice. Comisia a trimis astăzi un aviz motivat statelor membre din partea cărora nu a primit notificări cu privire la adoptarea tuturor modificărilor legislative impuse de directivă, şi anume Austria, Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit , România şi Slovenia.

Care este scopul reglementării acestui domeniu la nivelul UE?

Directiva privind serviciile urmărește îmbunătățirea funcționării pieței unice a serviciilor, care constituie în UE principală sursă de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Directiva invită statele membre UE să elimine barierele juridice și administrative nejustificate sau disproporționate la crearea unei întreprinderi sau la furnizarea de servicii transfrontaliere în UE. De asemenea, directiva urmărește eliminarea barierelor care afectează utilizatorii (consumatori sau întreprinderi) ce doresc să aibă acces la serviciile furnizate în alt stat membru. În urma implementării adecvate a directivei, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, prevăzute la articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, vor deveni realitate pentru întreprinderile și consumatorii europeni.

Provocarea reprezentată de implementarea directivei privind serviciile

Implementarea directivei privind serviciile a constituit o provocare pentru statele membre, deoarece aceasta acoperă o gamă largă de legi și reglementări la toate nivelurile administrative. Dincolo de aspectul legislativ, directiva cere statelor membre să pună în practică proiecte de anvergură, de exemplu instituirea „ghișeelor unice” pentru întreprinderi. Pentru aplicarea integrală a directivei, statele membre au trebuit să depună eforturi și să aloce resurse fără precedent la toate nivelurile administrative, ceea ce s-a dovedit a fi o provocare pentru statele membre cu structură regională/descentralizată. Dată fiind complexitatea acestor operațiuni, Comisia a alocat resurse semnificative destinatei asistării statelor membre în procesul de implementare a directivei. O parte din cele douăsprezece state membre vizate au comunicat deja un număr de măsuri de implementare a directivei privind serviciile, însă trebuie să mai adapteze cel puțin unele aspecte din legislațiile lor naționale.

Care sunt consecințele pentru cetățenii și/sau de întreprinderile din UE?

În prezent există cerințe nejustificate sau disproporționate care constituie un obstacol major în calea dezvoltării serviciilor. Întreprinderile, în special cele de dimensiuni mici, nu pot beneficia de toate oportunitățile, indiferent dacă își desfășoară activitatea în statul de origine ori în alt stat. Cetățenii, în special consumatorii, sunt privați de accesul la o gamă de servicii mai variate și de mai bună calitate. Potrivit unor estimări conservatoare, beneficiile economice potențiale ale directivei privind serviciile s-ar situa între 60 și 140 de miliarde EUR, reprezentând un potențial de creștere de 0,6-1,5% din PIB-ul UE1.

Care sunt următoarele etape?

Acțiunea Comisiei îmbracă forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului Uniunii Europene. În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre în termen de două luni, Comisia poate deferi cazurile Curții Europene de Justiție.

Context

Perioada de implementare de trei ani s-a încheiat la 28 decembrie 2009. Statele membre vizate au primit din partea Comisiei o primă scrisoare, la sfârșitul lunii ianuarie 2010, prin care li se solicita să comunice măsurile deja adoptate în vederea implementării directivei privind serviciile.

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/internal_market/

Cele mai recente informații legate de procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii referitoare la toate statele membre:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top