Politic

Deputatul Anișoara Radu – despre stimularea forței de muncă și subvențiile pentru angajatori

Stimularea forței de muncă și subvențiile pentru angajatori se află în atenția deputatului tulcean Anișoara Radu. Recent, politicianul tulcean a expus mai multe puncte de vedere și observații competente care privesc aspectul mai sus menționat. Iată ce spune politicianul PSD de Tulcea, Anișoara Radu:

I. Măsuri de stimulare a ocupării în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

Subvenții acordate angajatorilor pentru încadrarea tinerilor absolvenţi de învăţământ. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. De aceste facilităţi beneficiază şi angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap. Aceştia primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni.

Subvenții acordate angajatorilor care încadrează şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, persoane cu handicap,

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

De aceste facilităţi beneficiază şi angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, persoane cu handicap, şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 de lei.

Acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. Subvenţia este egală cu salariul de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate.

Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat.

Durata contractului de solidaritate este de maxim 3 ani, dar nu mai puţin de 1 an.

II. Măsuri prevăzute de Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: Ucenicia la locul de muncă. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Suma se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe o perioadă determinată, în cadrul căruia o persoană (ucenic) urmează cursuri de formare profesională combinată cu muncă sub autoritatea unei persoane juridice/fizice angajator.

III. Măsuri prevăzute de Legea nr. 335/2013 privind stagiile profesionale pentru absolvenții de învățământ superior: Stagiul profesional pentru absolvenții de învățământ superior.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă.

Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Angajatorii care încheie un contract de stagiu, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă în cuantum de 2.250 lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita fondurilor alocate.

To Top