Litoralul românesc

Deposedare imobiliară prin manevre cu acţiuni la Vitis SA Babadag

Judeţul Tulcea, tărâmul combinatorilor de terenuri

Zeci de deţinători de terenuri agricole, foşti asociaţi ai CAP-urilor Enisala, Zebil, Mihai Bravu, Sarichioi, Sabangia, Turda şi Babadag, lustruiesc uşile instanţelor de judecată pentru a obţine dreptul de proprietate asupra terenurilor cu care au intrat la un moment dat într-o afacere. SC Vitis SA Babadag a fost înfiinţată în anul 1991 prin transformarea Asociaţiei Viticole Intercooperatiste Babadag, asociaţie care a fost înfiinţată de către fostele CAP-uri care aparţineau localităţilor tulcene Enisala, Babadag, Sarichioi, Sabangia, Zebil, Mihai Bravu şi Turda.  Prin manevre abile, un grup restrâns de acţionari a reuşit să intre în posesia majorităţii acţiunilor societăţii  comerciale Vitis SA Babadag. În acest fel, deciziile de o importanţă vitală pentru existenţa şi dezvoltarea societăţii Vitis au încăput pe mâna unor persoane contestate de restul acţionariatului devenit între timp minoritar. Efectul acestei combinaţii se resimte acum, când proprietarii de drept ai terenurilor agricole care au stat la baza înfiinţării afacerii Vitis, se văd în situaţia de a nu li se recunoaşte dreptul de proprietate asupra terenurilor cu care au intrat în asociaţie. Oamenii se simt înşelaţi şi deposedaţi ilegal de terenuri cu suprafeţe de zeci de hectare.  

Un articol de Ştefan Doru COPOŢ

 

Război prin tribunale

Ioana Brumaru, Sava Costandache şi inginerul Sava Ionel, toţi cu domiciliile în oraşul Babadag se află şi ei în situaţia zecilor de acţionari ai SC. Vitis Babadag SA, cu terenuri agricole de suprafeţe cuprinse între 10 şi 20 de mii de metri pătraţi cu care au intrat în asociere la începutul anilor ‘90. Cei trei au făcut apel împotriva unei sentinţe civile a Tribunalului Tulcea din dosarul nr.423/88/2008, privind o cerere de intervenţie care viza nulitatea absolută a unei hotărâri AGA a SC.Vitis SA Babadag, hotărâre care a avut ca efect manevrarea unui important pachet de acţiuni ale societăţii în detrimentul majorităţii iniţiale a acţionarilor societăţii.
În conformitate cu Raportul de Expertiză Tehnică întocmit de Oficiul de Cadastru Tulcea, evaluarea terenurilor CAP-urilor aflate în asociaţia care a emanat SC.Vitis SA Babadag se vede clar că fiecare CAP în parte a intrat cu o anumită cotă în terenuri şi acţiuni. Terenurile CAP Babadag valorau 33.052.200 lei, adică 33.052 acţiuni şi CAP Enisala cu terenuri în valoare de 77.206.900 lei, adică 77.207 acţiuni. Astfel, valoarea terenurilor CAP Babadag şi Enisala în capitalul social a firmei Vitis, era de 110.259.100 lei, iar celelalte mijloace de producţie valorau 64.925.000 lei, adică 110.259 acţiuni în favoarea proprietarilor de terenuri ai CAP Babadag şi Enisala. De asemenea la acestea se adaugă şi cele 64.841 acţiuni (conform capitalului social) în favoarea CAP Sabangia, Turda, Mihai Bravu, Zebil, Sarichioi şi AIEV Babadag. În consecinţă, capitalul social de înfiinţare a SC.Vitis SA era de 175.100.000 de lei, adică 175.100 de acţiuni. În urma efectelor produse de Hotărârea AGA a SC.Vitis SA Babadag din data de 29.03.2003, acţiunile au fost „împărţite” astfel: CAP Babadag – 21.887 acţiuni, CAP Enisala 21.891 acţiuni, CAP Zebil- 21.887 acţiuni, CAP Mihai Bravu 21.887 acţiuni, CAP Sarichioi- 21.887 acţiuni, CAP Sabangia- 21.887 acţiuni, CAP Turda 21.887 acţiuni şi AEIV Babadag alte 21.887 acţiuni. Deci un total de 175.100 acţiuni.
După cum se vede, un prim pas către deposedarea de terenuri a fost modul de distribuire al acţiunilor, adică, deşi proprietarii de terenuri, ca aport social, deţineau un total de 110.259 acţiuni, li s-a distribuit un total de 43.778 acţiuni, iar celelalte CAP-uri deşi deţineau un total de 64.841 de acţiuni, li s-au distribuit 131.322 acţiuni ( cu 66.481 acţiuni mai mult). Astfel, modalitatea de distribuire a acţiunilor a fost invers proporţională cu aportul în capitalul social, încălcându-se prevederile art.38, punctul 1 din Legea 31/1990, conform căreia „în urma unei evaluări a bunului aportat, valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb.”

Lege terfelită

În acelaşi context, societatea Vitis a încălcat şi prevederile HG. 890/2005, anexa 18, privind criteriile de paritate, dând un alt sens voinţei legiuitorului în favoarea societăţii şi ulterior în favoarea acţionarilor majoritari, adică, în timp ce HG 890/2005 prevedea situaţia în care în CAP a fost adusă vie nobilă, pentru un hectar de vie nobilă se retroceda la schimb de la 1 la 4 hectare de teren arabil. În cazul de faţă SC. Vitis SA a aplicat reciproca matematică în favoarea societăţii şi a solicitat comisiei de fond funciar aplicarea parităţii de 1/3 adică pentru un hectar arabil adus în firmă să se retrocedeze 0,666 hectare de vie nobilă.  Astfel s-au încălcat dispoziţiile art.8 punctul 3 din aceeaşi HG, conform căruia „titlul de proprietate se eliberează în echivalent arabil”. Cu atât mai mult, cu cât via este integral amortizată, aceasta nu are nici o valoare, astfel încât făcându-se o desproprietărire automată şi nelegală de către persoane neautorizate să acţioneze contrar legii, s-au încălcat prevederile Legii 18/1991, art.8, alineatele 1,2,3, în speţă alineatul 3, care face referire la echivalent arabil şi nu echivalent vie cum au preferat cei de la SC.Vitis SA. Aceeaşi adunare AGA contestată în instanţă a decis retragerea din acţionariat şi cesionarea acţiunilor către SC.Vitis SA a CAP-urilor sau societăţilor constituite pe structura acestor CAP-uri. Acesta a fost al doilea pas către deposedare a proprietarilor de terenuri, întrucât numărul de acţiuni distribuite era nelegal, deci nu puteau cesiona acţiuni care aparţineau de drept proprietarilor de terenuri conform evaluării şi aportului de capital social.

Cesionări dubioase

În continuare au urmat contractele de cesiune (116.562 acţiuni) de la SC.Vitis SA către Iosif Dumitru, şi de la Iosif Dumitru către SC.Ovidius Mercado SRL (69.937 acţiuni), Jecu Maria (23.313 acţiuni) şi de la SC.Ovidius Mercado către cei 209 acţionari „sub acoperire”, a câte 5 acţiuni. Aceşti 209 acţionari care au devenit deţinători de acţiuni în data de 01.11.2007, cu încălcarea prevederilor Legii 31/1990, art.116, potrivit căruia „pentru a modifica drepturile sau obligaţiile unei categorii de acţiuni este necesară aprobarea unei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie”. Deci se observă cum au fost schimbate drepturile acţionarilor de terenuri în vederea constituirii unei alte structuri de acţionariat  necesară modificării ulterioare a statutului societăţii. Astfel, s-a ajuns ca soarta SC.Vitis SA Babadag să fie decisă de doar trei acţionari, care acum solicită  obţinerea titlului de proprietate pe cale judecătorească asupra terenurilor.

Certificatul surpriză!

Recent a fost remis redacţiei DEZVĂLUIRI un document care atestă că încă din anul 2002 se ştia că SC.Vitis Babadag SA era condusă cu drepturi depline de o mână de oameni.  Conform Certificatului Constatator privind bonitatea SC.Vitis SA Babadag, emis în urma cererii înregistrate cu nr.906 din 19 septembrie 2002, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Tulcea confirmă faptul că societatea are capitalul social de175.100.000 lei. În schimb, cu toate că la secţiunea „domeniul de activitate” este specificat termenul „producţie”, la activităţi secundare apare conform CAEN, „0111-cultura cerealelor”. După câte ştim, Vitis, precum şi numele, se ocupă cu viticultura… Ca reprezentanţi ai societăţi cu drepturi depline şi puteri de reprezentare, îi găsim pe Iosif Dumitru, Jecu Maria, Toma Tomiţă, Toma Mariana, Spiridon Ecaterina, Toma Vasilică şi Iosif Ion. Ca acţionari ai SC.Vitis SA Babadag SA sunt: Vitis SA Babadag cu 12,5 % aport la capital social, CAP Mihai Bravu cu 12,5% aport la capitalul social, CAP Babadag cu 12,5% aport la capitalul social, CAP Sarichioi cu 12,5%, CAP Sabangia cu 12,5%, CAP Zebil cu12,5% şi CAP Enisala 12,5% aport la capitalul social.
Deci, după cum se poate vedea, până şi la CCINA Tulcea, documentele depuse la dosarul Vitis confirmă că distribuirea acţiunilor a fost făcută în contradicţie cu realitatea.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top