Fără categorie

DAE salută iniţiativa „Uniunea inovării”, prezentată miercuri de Comisia Europeană

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) salută lansarea iniţiativei „Uniunea inovării”, adoptată de colegiul comisarilor, miercuri,  6 octombrie, iniţiativă care defineşte abordarea strategică a inovării la cel mai înalt nivel politic, dar şi modul în care ideile pot deveni locuri de muncă, creştere economică şi progres social în Europa.

„Uniunea inovării” este o „iniţiativă emblematică” în Strategia Europa 2020, care vizează concentrarea eforturilor Europei, în cooperare cu ţările terţe, asupra unor provocări majore ale societăţii, cum sunt schimbările climatice, energia şi resursele limitate, îmbătrânirea populaţiei.

Iniţiativa presupune intervenţia sectorului public pentru stimularea sectorului privat şi pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile novatoare nu îşi găsesc reflectarea în piaţă, blocaje care includ precaritatea finanţărilor, fragmentarea sistemelor de cercetare şi a pieţelor, subutilizarea achiziţiilor publice pentru stimularea inovării şi proce…

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) salută lansarea iniţiativei „Uniunea inovării”, adoptată de colegiul comisarilor, miercuri,  6 octombrie, iniţiativă care defineşte abordarea strategică a inovării la cel mai înalt nivel politic, dar şi modul în care ideile pot deveni locuri de muncă, creştere economică şi progres social în Europa.

„Uniunea inovării” este o „iniţiativă emblematică” în Strategia Europa 2020, care vizează concentrarea eforturilor Europei, în cooperare cu ţările terţe, asupra unor provocări majore ale societăţii, cum sunt schimbările climatice, energia şi resursele limitate, îmbătrânirea populaţiei.

Iniţiativa presupune intervenţia sectorului public pentru stimularea sectorului privat şi pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile novatoare nu îşi găsesc reflectarea în piaţă, blocaje care includ precaritatea finanţărilor, fragmentarea sistemelor de cercetare şi a pieţelor, subutilizarea achiziţiilor publice pentru stimularea inovării şi procesul lent de standardizare.

„Uniunea inovării” cuprinde zece elemente fundamentale: parteneriatele europene în domeniul inovării, un tablou de bord al „Uniunii inovării”, măsuri de îmbunătăţire a accesului la finanţări, consolidarea  iniţiativelor existente în domeniul cercetării, înfiinţarea unui Consiliu european de coordonare în domeniul proiectării (European Design Leadership Board), în 2011, şi lansarea unei etichete europene de excelenţă în proiectare (European Design Excellence Label).

Alte elemente importante se referă la lansarea, în 2011, de către Comisia Europeană a unui program important de cercetare privind sectorul public şi inovarea socială şi realizarea unui tablou de bord european al inovării în sectorul public, dar şi o iniţiativă-pilot europeană privind inovarea socială, care să constituie în viitor unul dintre obiectivele centrale ale programelor finanţate din Fondul Social European.

Pentru realizarea acestei iniţiative, Comisia propune ca guvernele să prevadă bugete dedicate achiziţiilor publice de produse şi de servicii inovatoare, ceea ce ar trebui să creeze o piaţă a achiziţiilor publice valorând cel puţin 10 miliarde de euro pe an pentru inovaţii care aduc îmbunătăţiri serviciilor publice.

La începutul anului 2011, Comisia va face o propunere legislativă pentru accelerarea şi modernizarea procesului de standardizzare, ca parte a strategiei de facilitare a interoperabilităţii şi de încurajare a inovării.

Modernizarea normelor privind proprietatea intelectuală, accelerarea ritmului inovării, simplificarea modalităţilor de accesare a fondurilor structurale, precum şi revizuirea schemelor de ajutor de stat constituie, de asemenea, acţiuni prioritare la nivelul UE.

Totodată,Comisia Europeană va oferi statelor membre asistenţă pentru o mai bună utilizare a celor 86 de miliarde de euro din fondurile structurale alocate pentru cercetare şi inovare în perioada 2007-2013 şi va propune un cadru pentru fondurile structurale post-2013, centrat mai mult pe inovare.

Iniţiativa „Uniunea inovării” va constitui principalul subiect de dezbatere al Consiliului Competitivitate din 12 octombrie, precum şi al Consiliului European din decembrie.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top