Exclusiv

Cum vrea GRUPAREA MAZĂRE să pună mâna pe TERENURI de 7 milioane euro, fără să plătească impozite la bugetul statului

Un grup de interese din jurul lui Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței Radu Mazăre, vrea să pună mâna pe două terenuri evaluate la peste 7 milioane euro, încercând, în plus, să se sustragă de la plata impozitelor datorate statului. Aceasta este acuzația adusă de către practicianul în insolvență Paul Apostol, reprezentant al ROMINSOL IPURL.

Pentru a-și duce la îndeplinire planul, avocata lui Mazăre încearcă să obțină schimbarea lichidatorului ROMINSOL din dosarul de faliment al SC Vlaicu Development SRL, care se judecă la Tribunalul Constanța.

Firme și persoane din Dosarul Retrocedărilor

În anul 2006, SC CDS Project SRL, administrată la acea vreme de Mihaela Elvira Chiriac (implicată în mai multe afaceri ale grupului Mazăre și beneficiară a unui teren din dosarul retrocedărilor), cumpără două terenuri în suprafață de 46.512 mp, situate pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța, vizavi de supermarketul Kaufland.

La sfârșitul anului 2015, SC CDS Project SRL își schimbă numele în SC Vlaicu Development SRL, firmă care, pe 20 februarie 2017, intră în procedură simplificată de faliment, prin sentința pronunțată în dos. nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanța, sub supravegherea judecătorului sindic Melentina Nicoleta Mirică.

În perioada noiembrie – decembrie 2020, firma SC New Home Construct SA (firmă implicată în dosarul retrocedărilor, în care Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu au fost condamnați la închisoare) preia de la SC Templum Plus SRL creanța în sumă de opt milioane lei pe care aceasta din urmă o deținea asupra societății Vlaicu Development, devenind astfel creditor majoritar în dosarul de faliment.

Imediat ce a fost înscris în tabelul definitiv de creanțe, noul creditor majoritar SC New Home Construct SA, împreună cu un alt creditor din același grup de interese, Group of Cypress (Romania) Ltd., ambii reprezentați de avocata Carmen Alina Stângă, o apropiată a fraților Mazăre, au convocat, la data de 22 decembrie 2020, adunarea creditorilor în vederea înlocuirii lichidatorului ROMINSOL IPURL București, reprezentat de practicianul în insolvență Paul Apostol.

Lichidatorul judiciar susține că în spatele încercărilor de excludere a sa din această procedură se află nimeni altul decât fratele fostului primar al Constanței, Alexandru Mazăre, fost senator PSD.

Domnul Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, controlează din umbră creditorii majoritari din dosarul de insolvență al debitoarei Vlaicu Development SRL, deși oficial nu deține decât calitatea de simplu angajat al New Home Construct S.A., fapt care ne-a fost adus la cunoștință de către d-ra avocat Alina Stângă în cadrul ședinței Adunării creditorilor din data de 22 decembrie 2020” , se arată în întâmpinarea înaintată judecătorul sindic.

Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a solicitat și audierea ca martor a lui Alexandru Mazăre, dar această probă a fost respinsă de către judecătorul sindic.

Intră în scenă Alexandru Mazăre

Paul Apostol susține că Alexandru Mazăre i-ar fi telefonat în cursul anului 2020 și i-ar fi propus o întâlnire pentru a găsi o soluție de închidere rapidă a procedurii de insolvență, dar a fost refuzat:

La data de 11 septembrie 2020, am fost sunat de Alexandru Mazăre, care m-a informat că a preluat controlul masei credale a acestei societăți, și mi-a solicitat ne întâlnim pentru a găsi o soluție de închidere cât mai rapidă a procedurii insolvenței, în scopul preluării bunurilor din patrimoniul falitei. Având în vedere că fostul senator nu deținea vreo calitate oficială în dosarul de faliment al societății Vlaicu Development, am refuzat mă întâlnesc cu el.”.

După preluarea creanței Templum Plus SRL, în baza unei tranzacții care nu cuprinde vreun fel de prevederi privind efectele fiscale ale cedării unor datorii de circa 13,7 milioane lei contra unei creanțe de recuperat în sumă de 8 milioane lei, susține lichidatorul bucureștean, în cursul anului 2021, New Home Construct SA a cesionat pe rând și creanțele SC Nortech Trade SRL și Group of Cypress (Romania) Ltd, cu scopul de a deveni unic creditor și de a pune mâna pe valoroasele terenuri ale falitei Vlaicu Development.

Dacă creanța Nortech Trade a fost achitată integral la data semnării contractului de cesiune, fiind vorba de o sumă modică, lucrurile nu sunt la fel de clare în privința preluării creanței în sumă de 1.490.722,34 lei deținută de Group of Cypress (Romania) Ltd., societate înregistrată în Cipru și controlată din umbră de Sorin Strutinski, partenerul lui Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. În contractul de cesiune de creanță încheiat între Group of Cypress (Romania) Ltd, în calitate de cedent, și New Home Construct S.R.L., în calitate de cesionar, și autentificat sub nr. 1393 din 21 iulie 2021 de notarul public Dumitra Cristina din Constanța, la pct. 2.1., se prevede că <părțile convin asupra modalității de achitare a prețului în conformitate cu Anexa 1>, or această anexă nu ne-a fost comunicată până în prezent de domnișoara avocat Stângă, ceea ce ne face să credem că firma controlată de Alexandru Mazăre a preluat și această creanță de aproape un milion și jumătate de lei fără plata vreunei sume de bani sau cu plata în rate eșalonate pe o perioadă îndelungată”, susține practicianul în insolvență Paul Apostol.

Fiscul central și cel local ies din scenă

La masa credală a SC Vlaicu Development mai erau înscriși doi creditori bugetari, respectiv Serviciul Public de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Constanța, cu suma de 109.085 lei, și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, cu suma de 1.081 lei.

După ce, în prima parte a anului 2021, a achitat cele două creanțe bugetare, New Home Construct SA a solicitat lichidatorului ROMINSOL să opereze în tabelul de creanțe al falitei SC Vlaicu Development SRL subrogația de drept care a intervenit prin cele două plăți, respectiv să înscrie în contul creditorului New Home Construct SA sumele achitate celor doi creditori bugetari. Refuzul lichidatorului judiciar de a da curs unei asemenea cereri a determinat-o pe avocata lui Alexandru Mazăre să conteste măsura lichidatorului judiciar, dar, în mod surprinzător, la primul termen de judecată din data de 27 septembrie 2021, aceasta a renunțat la judecata contestației.

Între timp, avocata s-a răzgândit cu privire la subrogația de drept, pretinzând că a făcut o plată nedatorată în contul celor doi creditori bugetari, și a cerut să i se restituie sumele achitate SPIT Constanța și AJFP Constanța.

După aproape un an de zile în care a zăpăcit pe toată lumea, inclusiv pe judecătorul sindic, avocata Alina Stângă s-a edificat într-un final cum e cu stingerea creanțelor bugetare în cadrul procedurii falimentului și, în luna noiembrie 2021, a depus cereri de renunțare la restituirea sumelor achitate celor doi creditori bugetari.

Tot în toamna anului trecut, avocata Stângă s-a ocupat și de schimbarea denumirii clientului său din SC New Home Construct SRL în SC Building Project & Plans SRL, probabil pentru a face uitat trecutul fraudulos al acestei firme.

Începând cu luna ianuarie 2022, creditorii bugetari SPIT Constanța și AJFP Constanța au fost înlăturați din tabelul definitiv, iar Building Project & Plans SRL a devenit unic creditor al debitoarei SC Vlaicu Development SRL cu o creanță totală de 9.492.951,21 lei. Fără a avea înscrise în contul său sumele achitate celor doi creditori bugetari.

Paul Apostol: Nu se spune nimic despre plata către stat a impozitelor de 3 milioane lei

Din cererea comunicată lichidatorului de avocata Alina Stângă reiese că Building Project & Plans SRL, în calitate de unic creditor și unic asociat al debitoarei Vlaicu Development SRL, dorește să preia în contul creanței sale în sumă de 9.492.951,21 lei o parte din terenurile falitei, iar restul terenurilor urmează a-i fi distribuit în calitate de asociat unic al aceleiași societăți, după care se poate închide procedura insolvenței și debitorul poate fi radiat din registrul comerțului.

În cererea care mi-a fost comunicată de domnișoara avocat Stângă la data de 11 octombrie 2021 NU se menționează nimic despre efectele fiscale ale celor două operațiuni, estimate de noi la peste un milion de lei doar impozitul pe profit care se naște din operațiunea de distribuire de bunuri în contul creanței, dacă aceasta s-ar face la valoarea stabilită prin raportul de evaluare actualizat. Fără a lua în calcul impozitul pe venit care ar trebui achitat statului pentru repartizarea restului bunurilor către asociați, estimat la alte două milioane de lei. Deci, impozite de peste trei milioane de lei la bugetul statului despre care creditorul unic Building Project & Plans nu pomenește nimic în propunerea sa de închidere a procedurii falimentului Vlaicu Development”, atrage atenţia Paul Apostol.

ANAF s-a răzgândit în mod bizar…

Chiar și cu creanța achitată, Administrația Finanțelor Publice Constanța nu a vrut să renunțe la statutul său de creditor în dosarul falimentului Vlaicu Development datorită impozitelor substanțiale pe care ar urma să le încaseze din vânzarea averii imobiliare a falitei. Dovada o regăsim în adresa nr. CTG_DEX 37.518 din data de 05 noiembrie 2021, prin care fiscul din Constanța îi comunică lichidatorului judiciar că nu poate depune cerere de renunțare la dreptul său de creanță asupra debitoarei SC Vlaicu Development SRL.

Gruparea Mazăre și-a pus relațiile în mișcare și, în următoarele două săptămâni, AJFP Constanța și-a schimbat radical poziția, așa cum reiese din adresa nr. CTG_DEX 39.416 din 23 noiembrie 2011, în care se arată următoarele:

<(…) Vă rugăm să constatați că nu mai avem calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură, interesul nostru legitim de a ne recupera creanța fiind satisfăcut (…)>”, spune Apostol.

În legătură cu dubioasa retragere a fiscului din dosarul de faliment al debitoarei SC Vlaicu Development SRL, lichidatorul Apostol ne-a declarat următoarele:

Adresa prin care AJFP Constanța a renunțat la calitatea de creditor nu este întocmită de juristul care se ocupa de dosar la acea dată și care, din punctul meu de vedere, a apărat corect interesele instituției în instanță. Vă rog să observați că pe pagina 2 a adresei, în partea dreaptă, jos, sunt menționate inițialele persoanei care a întocmit adresa, respectiv SP, nimeni altul decât șeful serviciului juridic din cadrul AJFP Constanța, d-l Sorin Popescu, fost șef al juriștilor pe toată zonala ANAF Galați. Faptul că adresa a fost întocmită de șeful serviciului juridic, peste capul juristului care cunoștea dosarul, în contextul în care, cu doar 18 zile înainte, creditorul fiscal îmi comunicase o cu totul altă poziție în dosarul Vlaicu, mă determină să cred că la nivelul conducerii AJFP Constanța s-au exercitat influențe de către gruparea Mazăre pentru a determina această instituție să renunțe la calitatea de creditor în Dos. 743/88/2017 al Tribunalului Constanța.”.

Building Project & Plans nu e nici măcar asociat, deci nu poate cere închidererea procedurii falimentului

Se pare că plata impozitelor către stat nu ar fi singura omisiune din planul lui Mazăre de a pune mâna pe terenurile din patrimoniul firmei falimentare Vlaicu Development S.R.L. Propunerea de închidere a procedurii falimentului formulată de avocata Alina Stângă stă în picioare doar în ipoteza în care Building Project & Plans ar deține concomitent calitatea de creditor unic și pe cea de asociat unic al falitei Vlaicu Development. Or, potrivit certificatului constatator nr. 134901/14.10.2021 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, asociații societății Vlaicu Development SRL sunt Templum Plus SRL, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 97,5%, și Expo Fair & Trade SA, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 2,5%, ceea ce înseamnă că Building Project & Plans SRL nu numai că NU este asociat unic, ci NU este asociat deloc al Vlaicu Development SRL, fapt comunicat de către lichidator printr-o adresă oficială:

(…) Creditorul pe care îl reprezentați nu poate solicita închiderea procedurii în condițiile art. 176 lit. a) din Legea nr. 85/2014 deoarece nu deține și calitatea de asociat al debitoarei Vlaicu Development SRL, și chiar dacă ar deține această calitate, solicitarea de închidere a procedurii nu a fost formulată de toți asociații debitoarei.”

Cine are interes ca terenurile să NU fie vândute prin licitație publică?

În replică, avocata Stângă a început să-l „bombardeze” pe lichidatorul ROMINSOL cu contestații, în încercarea de a bloca soluționarea cererii acestuia de valorificare a celor două terenuri din patrimoniul Vlaicu Development prin licitație publică cu strigare, organizată în conformitate cu Codul de procedură civilă.

Am depus o cerere în acest sens la dosarul cauzei, încă din data de 01 martie 2021, cerere pe care doamna judecător sindic Melentina Mirică refuză să o judece de peste un an de zile din motive pe care le consider nejustificate și fără vreo legătură cu cererea noastră. Timp de trei termene, până în luna iunie 2021, doamna judecător sindic a invocat faptul că trebuie să soluționeze mai întâi cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar și abia după aceea se poate pronunța pe cererea noastră de valorificare a patrimoniului debitoarei.

Ulterior, până la termenul din 14 februarie 2022, doamna judecător sindic a așteptat propunerea de închidere a procedurii promisă de creditorul unic Building Project & Plans, iar după ce această cerere a venit, doamna judecător sindic a apreciat că trebuie să soluționeze cu prioritate o nouă cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar depusă între timp de același creditor unic. Deși la termenul din 14 februarie 2022 doamna judecător Mirică a stabilit că cererea noastră va fi pusă în discuție la următorul termen de judecată în dosarul de fond, măsură reținută și în incheierea de ședință, acest lucru nu s-a întâmplat la termenul din 11 aprilie 2022”, ne-a relatat Paul Apostol.

A fost sesizat Consiliul Superior al Magistraturii

Atitudinea judecătorului sindic l-a determinat pe practicianul în insolvență ROMINSOL IPURL să sesizeze, la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la activitatea judecătoarei Melentina Mirică în dosarul de insolvență nr. 743/118/2017 al Tribunalului Constanța. Iată ce se arată în sesizare:

Așadar, se poate observa că doamna judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică refuză de peste un an să soluționeze cererea formulată de către lichidatorul judiciar, fără a exista un motiv întemeiat care să justifice refuzul de a soluționa această cerere. Acest comportament a condus, pe de o parte, la tergiversarea nejustificată a procedurii insolvenței prin blocarea procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, iar, pe de altă parte, a lipsit-o pe subscrisa de posibilitatea de a se adresa instanței de control judiciar în ipoteza în care judecătorul sindic ar fi respins cererea formulată de către subscrisa.”.

Un alt motiv pentru care lichidatorul bucureștean consideră că se poate începe cercetarea disciplinară împotriva judecătorului sindic îl constituie modul selectiv în care acesta înțelege să se abțină în cauză.

Chiar dacă judecătorul sindic nu este obligat să se abțină de Legea insolvenței, acesta a înțeles să o facă într-o cauză în care incompatibilitatea domniei sale în raport de criteriile stabilite de Codul de procedură civilă era mai puțin evidentă, dar nu și de la judecarea cererii de înlocuire, fapt care ridică suspiciuni că această cerere urmează a fi soluționată fără obiectivitate și imparțialitate.”, opinează practicianul în insolvență Paul Apostol.

Raportul de evaluare, anulat. Se încearcă schimbarea lichidatorului

În ultima jumătate de an, judecătorul sindic Melentina Mirică l-a amendat pe lichidatorul judiciar cu suma de 5.000 lei și i-a anulat un raport de evaluare care stabilea o valoare a terenurilor de peste 7 milioane euro, și acum este chemat să judece o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar, întemeiată în esență pe aceleași motive.

Interesant este faptul că soluțiile de amendare și de anulare a raportului de evaluare au fost pronunțate exact în aceeași perioadă în care Alexandru Mazăre reușea să <convingă> fiscul din Constanța să se retragă din dosarul de faliment al Vlaicu Development. Aceste ultime hotărâri denotă o schimbare inexplicabilă de atitudine a doamnei judecător care, în urmă cu mai puțin de un an, a respins prima cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar, apreciind, implicit, că activitatea noastră în dosar a fost corectă și legală, pentru ca, brusc și deodată, să mă fac vinovat de <fapte ilicite săvârșite cu rea credință>, așa cum s-a reținut în dispozitivul sentinței civile nr. 1383 din 07 decembrie 2021 a Tribunalului Constanța.

Recent s-a depus o nouă cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar în care doamna judecător sindic este chemată să analizeze două fapte în legătură cu care și-a spus deja părerea prin două hotărâri împotriva cărora am formulat căile legale de atac, ce nu au fost încă soluționate. Alte două motive de înlocuire fac obiectul unor contestații aflate încă pe rolul instanței de fond, situație care justifică, din punctul meu de vedere, suspendarea soluționării cererii de înlocuire până la soluționarea definitivă a cauzelor în care se analizează în mod individual faptele care fac obiectul cererii de înlocuire.”, a concluzionat lichidatorul Paul Apostol.

În loc de epilog

Din cele prezentate mai sus reiese că gruparea Mazăre urmărește să scape de incomodul lichidator ROMINSOL pentru a-și impune „marioneta” cu care să se prezinte în fața judecătorului sindic și să ia fără licitație cele două terenuri valoroase din patrimoniul debitoarei Vlaicu Development, după care să închidă cât mai rapid și discret procedura insolvenței. Singura problemă este că modalitatea de închidere a procedurii dorită de Building Project & Plans (fostă New Home Construct) nu prea este legală, ca să nu mai punem la socoteală cei aproximativ 3 milioane de lei pe care firma lui Mazăre trebuie să-i scoată din buzunar pentru a-i achita la bugetul statului cu titlul de impozite. Oricum, fiscul s-a retras din dosarul de insolvență, așa că nu mai are cine să urmărească dacă impozitele respective vor fi efectiv încasate de statul român sau, așa cum s-a întâmplat în cele mai multe cazuri, șmecherii se vor descurca, și singurii care vor ieși în pagubă vor fi „proștii” care plătesc taxe și impozite. În continuare, vom urmări cu atenție evenimentele din dosarul Vlaicu Development, pentru a vă informa cine și-a luat „țeapă” și cine a câștigat din afacerea cu terenurile de vizavi de supermarketul Kaufland de pe b-dul Aurel Vlaicu.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top