Fără categorie

Copiii din UE vor beneficia de plata mai rapidă a pensiilor de întreţinere din străinătate

De prea multe ori, neplăcerile unui divorț sau ale unei separări sunt amplificate de presiunea financiară și emoțională pe care le implică faptul că unul din părinți locuiește în străinătate și refuză să ofere ajutor financiar. Întrucât se estimează că în UE există 16 milioane de cupluri internaționale și 30 de milioane de cetățeni ai UE trăiesc în țări terțe, problema obținerii pensiei de întreținere din străinătate se va amplifica. De exemplu, un cuplu care a locuit în Franța divorțează, iar tatăl se mută în Statele Unite. În această situație, copilul va continua să primească pensia de întreținere la care a fost obligat tatăl de o instanță franceză? În conformitate cu noua convenție semnată de UE astăzi, autoritățile americane vor coopera cu cele din Europa, pentru a se asigura că tatăl își îndeplinește obligațiile și copilul continuă să primească sprijin. Convenția de la Haga privind obligațiile de întreținere instituie un sistem mondial de obținere a pensiei de …

De prea multe ori, neplăcerile unui divorț sau ale unei separări sunt amplificate de presiunea financiară și emoțională pe care le implică faptul că unul din părinți locuiește în străinătate și refuză să ofere ajutor financiar. Întrucât se estimează că în UE există 16 milioane de cupluri internaționale și 30 de milioane de cetățeni ai UE trăiesc în țări terțe, problema obținerii pensiei de întreținere din străinătate se va amplifica. De exemplu, un cuplu care a locuit în Franța divorțează, iar tatăl se mută în Statele Unite. În această situație, copilul va continua să primească pensia de întreținere la care a fost obligat tatăl de o instanță franceză? În conformitate cu noua convenție semnată de UE astăzi, autoritățile americane vor coopera cu cele din Europa, pentru a se asigura că tatăl își îndeplinește obligațiile și copilul continuă să primească sprijin. Convenția de la Haga privind obligațiile de întreținere instituie un sistem mondial de obținere a pensiei de întreținere pentru copii și alți membri ai familiei. Prin convenție se creează un cadru legal comun între țările din UE și țările terțe, astfel încât autoritățile să coopereze în executarea creanțelor în materie de întreținere, iar debitorii să nu mai poată eluda obligațiile de plată părăsind UE. De asemenea, convenția prevede oferirea de asistență judiciară gratuită în cauzele internaționale de întreținere a copiilor. Convenția completează normele proprii ale UE privind recunoașterea și executarea deciziilor având ca obiect obligațiile de întreținere, care se vor aplica din 18 iunie 2011.

„Atunci când familiile se despart, adeseori copiii sunt cei care suferă cel mai mult”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție. „În UE există deja norme temeinice care garantează primirea de către copii a sprijinului financiar atunci când unul din părinți locuiește separat de familie, în alt stat membru al UE. Prin semnarea de către UE a acestei convenții internaționale, copiilor li se asigură aceeași protecție în cazul în care unul dintre părinți se mută în afara UE. Interesele copiilor trebuie să primeze, iar părinții nu ar trebui să poată să evite asumarea responsabilităților pe care le au prin părăsirea UE. Îndemn partenerii noștri internaționali să ni se alăture și să ratifice fără întârziere această convenție.”

Noua convenție va crea un cadru legal comun între țările din UE și țările terțe care o vor ratifica, menit să faciliteze recuperarea internațională a creanțelor de întreținere între membrii familiei. Întrucât o vastă majoritate a creanțelor de întreținere vizează copii, convenția este, în primul rând, o măsură de protecție a copiilor. Convenția creează un sistem mondial de cooperare între autoritățile naționale, prevede oferirea de asistență judiciară gratuită în cazurile de întreținere a copiilor și simplifică procedurile de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești în materie de întreținere.

Noul sistem va accelera, de asemenea, procedurile prin care sunt găsiți debitorii care se ascund, care în prezent sunt lungi și complicate. La nivel internațional, convenția completează sistemul de la Haga privind dreptul familiei, deja în vigoare referitor la răpirea copiilor, răspunderea părintească și adopția internațională.

În urma semnării astăzi a convenției de către președinția ungară, în numele UE, statele membre trebuie să adopte o decizie pentru ca UE să încheie (sau să ratifice) în mod formal convenția. Se preconizează ca miniștrii de justiție să convină asupra acestui aspect în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 9 -10 iunie 2011. Instrumentul de ratificare ar putea fi depus de către UE după perioada de 18 luni prevăzută pentru implementare, convenția urmând să intre în vigoare din 2013.

Statele Unite ale Americii, Norvegia și Ucraina au semnat deja convenția, în timp ce se preconizează că o serie de alte țări care au participat la negocierile convenției (inclusiv Japonia, China, Rusia, Australia, Canada și Brazilia) vor face acest lucru după ce UE și SUA vor demara procesul de ratificare.

Context

Nu există statistici la nivel internațional privind numărul de cazuri în care a fost nevoie de recuperarea transfrontalieră a creanțelor de întreținere. Cu toate acestea, se estimează că există 16 milioane de cupluri internaționale în UE și că în jur de 30 de milioane de cetățeni ai UE locuiesc în afara Uniunii Europene. În cursul anului 2007 s-au înregistrat 1,2 milioane de divorțuri în cele 27 de țări ale UE (cifrele cele mai recente). Aceste cifre ilustrează problemele semnificative care ar putea apărea în materie de soluționare și executare a deciziilor privind pensiile de întreținere, generate de situațiile în care unul din părinți locuiește într-o țară terță.

Convenția de la Haga privind obligațiile de întreținere din 2007 completează legislația internă a UE în materie de obligații de întreținere, adoptată la 18 decembrie 2008: Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere. Regulamentul și protocolul privind legea aplicabilă se vor aplica între statele membre ale UE începând din 18 iunie 2011.

Încheierea de către UE a convenției va consolida normele existente ale Uniunii privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de obligații de întreținere și cooperarea administrativă dintre autoritățile centrale, prin crearea în cadrul UE a unui set armonizat de norme aplicabil țărilor terțe care vor deveni părți la convenție.

Informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top