Opinii

Consiliul Local Măcin a dat în folosință gratuită 9 ha de teren. Un proiect important se va realiza aici

Consiliul local al orașului Măcin a hotărât să transfere în folosință cu titlu gratuit către Regia Autonomă a Pădurilor ROMSILVA 7 loturi de teren (9,07 hectare) situate în extravilanul localității, bunuri ce aparțin domeniului public. „Darea în administrare a terenului se aprobă pentru derularea proiectului Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru  îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și imbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor” propus a se realiza în Parcul Național Munții Măcinului, în extravilanul localităților Hamcearca și Măcin, județul Tulcea.

Durata transmiterii în folosință gratuită a celor 9 ha este pe perioada implementării proiectului și 5 ani după finalizarea acestuia.
Conform documentației depuse de ROMSILVA la Agenția de Protecția Mediului Tulcea în vederea obținerii acordului de mediu, prin acest proiect, Administrația Parcului Munții Măcinului dorește reconstrucția ecologică a 61 de ha din parc.
Obiectivul principal al proiectului urmărește îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică. Astfel, reconstrucția ecologică a 31 de ha de habitate forestiere se va realiza prin completarea compoziției acestora prin împădurire cu cvercinee ca specii edificatoare a habitatelor.
Celelalte 30 de ha de pajiști și tufărișuri de stepă ponto-sarmatică vor fi reconstruite prin înlăturarea speciei invazive Cenușer și pregătirea pentru refacerea naturală a habitatelor/inițierea covorului natural cu elemente autohtone specifice asociaților vegetale caracteristice pajiștilor de stepă.
Proiectul este finanțat prin POIM Axa prioritară 4 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top