Fără categorie

Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord | Soroca

Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord | Soroca

Soroca, 21 Decembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord

Mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel.: (231) 61980
E-mail: [email protected]; [email protected]

Denumirea funcţiei publice vacante:

Manager pentru proiectul: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”.

Responsabilități:

– Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
– Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării;
– Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi conceptual, în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
– Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impa…

Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord | Soroca

Soroca, 21 Decembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord

Mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel.: (231) 61980
E-mail: [email protected]; [email protected]

Denumirea funcţiei publice vacante:

Manager pentru proiectul: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”.

Responsabilități:

– Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
– Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării;
– Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi conceptual, în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
– Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului;
– Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informaţiilor despre mersul implementării proiectului;
– Participă la toate evenimentele proiectului, asigurînd pregătirea adecvată a acestora.

Condiţiile de participare la concurs:

– Studii superioare în domenii relevante (tehnic – inginerie sau management în construcții; economic sau ecologic – gestionarea deșeurilor);
– Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor;
Cunoaşterea limbilor române şi ruse. Cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj;
– Deprinderi excelente de comunicare;
– Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

– CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
– copia buletinului de identitate;
copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional: titluri / diplome / – certificate, în confirmarea studiilor obţinute – pentru funcţiile care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
– copia cărţii de muncă, ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare, cu excepţia cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.
– Cererea şi documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel: (231) 61980

E-mail: [email protected]; [email protected]

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.01.2012

www.adrnord.md

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top