Fără categorie

Concurs organizat in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante – Compartimentul Juridic

Departamentul pentru Afaceri Europene organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante.

– denumirea functiei publice vacante: -consilier juridic, clasa I, grad. profesional asistent
– locul in structura organizatorica a institutiei: Compartimentul Juridic
– proba scrisa se organizeaza in data de 13.01.2009 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– interviul se organizeaza in data de 15.01.2009 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 03.01.2009.

Conditii de participare la concurs:
• Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta profil stiinte juridice.
• Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an.

Acte necesare inscrierii la concurs:
– formularul de inscriere (se poate lua de pe site-ul www.dae.gov.ro);
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care…

Departamentul pentru Afaceri Europene organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante.

– denumirea functiei publice vacante: -consilier juridic, clasa I, grad. profesional asistent
– locul in structura organizatorica a institutiei: Compartimentul Juridic
– proba scrisa se organizeaza in data de 13.01.2009 ora 10.00 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– interviul se organizeaza in data de 15.01.2009 la sediul din B-dul Aviatorilor nr.50A, sector 1 Bucuresti.
– data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs: 03.01.2009.

Conditii de participare la concurs:
• Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta profil stiinte juridice.
• Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an.

Acte necesare inscrierii la concurs:
– formularul de inscriere (se poate lua de pe site-ul www.dae.gov.ro);
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
– cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, originalul documentului fiind adus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor ;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Relatii suplimentare, bibliografia si Formularul de inscriere se pot obtine de la d-na Stroe Constantina la telefon (021)308.53.63 sau de pe site-ul

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top