Actualitate

Comuna Frecăței s-a retras din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea

La inițiativa primarului comunei Frecăței, Marian Naiman, consilierii locali ai comunei au votat în unanimitate proiectul prin care s-a hotărât retragerea comunei Frecăței din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea.

„Se aprobă retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare Durabila a Județului Tulcea a unității administrativ –teritoriale comuna Frecăței, județul Tulcea.  Se aprobă modificarea tuturor actelor, în sensul excluderii comunei Frecăței, județul Tulcea, din calitatea de membru. Se împuternicește primarul comunei Frecăței să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre”, se arată în HCL votat în unanimitate de cei 10 consilieri locali prezenți la ședință..

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea (ADDJT) a luat fiinţă în noiembrie 2007, la inițiativa conducerii Consiliului Județean Tulcea în scopul dezvoltării pe termen lung a comunităților locale membre.

Asociaţia funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv şi statutului, cu respectarea dispozitiilor Legii 215/2001 republicată, O.G. nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 339/2007, cu scopul de a accesa fondurile UE de dezvoltare rurală.

Entitate juridică de drept privat, asociația are ca membri unități administrativ teritoriale din judeţul Tulcea. În prezent, asociaţia are 38 de membri, dintre care 23 sunt membri fondatori.

Misiunea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională a Judeţului Tulcea, prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top