Fără categorie

Comisia Europeană promovează democraţia şi creşterea economică împreună cu partenerii săi din Uniunea Africană

Bruxelles, 30 mai 2011 – Comisia Uniunii Africane (UA) şi Comisia Europeană se întâlnesc la Bruxelles cu ocazia celei de a 5-a sesiuni anuale la nivel de colegiu a acestora. Acestea vor continua dezbaterile privind agenda comună a Parteneriatului strategic Africa-UE şi îşi vor axa discuţiile asupra a două chestiuni stringente, de actualitate: democraţia şi creşterea economică.

Transformările democratice profunde care au loc în prezent în Africa de Nord merită sprijinul deplin al tuturor actorilor internaționali, în scopul consolidării guvernanței politice și economice în întreg continentul african. Totodată, în acest moment, când lumea depășește treptat criza economică, relansarea creșterii economice și concentrarea eforturilor în vederea unei dezvoltări incluzive și durabile a Africii, cu scopul precis de a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015, reprezintă o provocare crucială comună pentru Africa și Europa.

Înainte de reuniune, Președintele C…

Bruxelles, 30 mai 2011 – Comisia Uniunii Africane (UA) şi Comisia Europeană se întâlnesc la Bruxelles cu ocazia celei de a 5-a sesiuni anuale la nivel de colegiu a acestora. Acestea vor continua dezbaterile privind agenda comună a Parteneriatului strategic Africa-UE şi îşi vor axa discuţiile asupra a două chestiuni stringente, de actualitate: democraţia şi creşterea economică.

Transformările democratice profunde care au loc în prezent în Africa de Nord merită sprijinul deplin al tuturor actorilor internaționali, în scopul consolidării guvernanței politice și economice în întreg continentul african. Totodată, în acest moment, când lumea depășește treptat criza economică, relansarea creșterii economice și concentrarea eforturilor în vederea unei dezvoltări incluzive și durabile a Africii, cu scopul precis de a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015, reprezintă o provocare crucială comună pentru Africa și Europa.

Înainte de reuniune, Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Schimbările istorice încurajatoare de pe continentul african oferă oportunități extraordinare de întărire a relațiilor între continentele noastre. Cele două comisii ale noastre vor continua să servească drept motoare ale ambițiosului Parteneriat comun UE-Africa. Împreună putem obține progrese reale pentru popoarele Europei și Africii, prin abordarea problemelor globale, prin crearea unor oportunități mai numeroase pentru comerț, investiții și dezvoltare incluzivă, precum și răspunzând aspirațiilor legate de reforme democratice și justiție socială ale popoarelor.”

Parteneriatul strategic dintre Africa și UE urmărește obiective comune, dincolo de componenta tradițională donator-beneficiar, în cadrul unui dialog de pe poziții de egalitate. UE este cel mai important partener comercial pentru continentul Africii. În 2009, 36% din totalul importurilor proveneau din Europa. Instituțiile europene ocupă, de asemenea, locul doi în rândul celor mai importanți donatori pentru Africa, la nivel mondial. Comisia Europeană a alocat, pentru perioada 2007 -2013, 24,4 miliarde € prin diversele sale instrumente financiare, pentru a sprijini strategia comună Africa – UE și parteneriatele tematice ale acesteia.

Discuțiile urmăresc consolidarea cooperării la nivel politic și tehnic între cele două instituții, o nouă impulsionare a procesului de punere în aplicare a Strategiei comune UE-Africa și furnizarea de elemente pentru agenda politică viitoare.

Programul reuniunii celor două comisii este împărțit între reuniuni tematice ale comisarilor, reuniuni bilaterale și o sesiune plenară care va avea loc în dimineața zilei de 1 iunie.

În data de 31 mai, reuniunile tematice vor aborda următoarele domenii: afaceri politice, integrare regională, comerț și infrastructură, afaceri sociale, schimbări climatice și mediu, guvernanță economică și materii prime. Președintele Jose Manuel Barroso și președintele Comisiei UA, Jean Ping, vor avea o întrevedere bilaterală.

În data de 1 iunie, reuniunile tematice vor aborda următoarele domenii: cooperare administrativă, agricultură, securitate și siguranță alimentară, știință, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, spațiu. Tema sesiunii plenare comune a celor două colegii este „Consolidarea creșterii economice și a democrației”

În data de 1 iunie, la ora 12.40 (urmează a se confirma), președintele Jose Manuel Barroso și președintele Comisiei UA, Jean Ping, vor ține o conferință de presă.

Parteneriatul strategic comun Africa-UE

În decembrie 2007, la Lisabona, 80 de șefi de state și de guverne din Africa și Europa au adoptat Strategia comună Africa-UE. Ambele părți au convenit să urmărească împreună interese și obiective strategice comune, dincolo de aspectele tradiționale legate de dezvoltare, care depășesc zona geografică exclusivă a Africii și dincolo de instituții, cu participarea actorilor non-statali. Strategia comună evidențiază o viziune comună pe termen lung cu privire la viitorul relațiilor dintre Africa și UE într-o lume globalizată. Pe baza acestei viziuni și a unor principii comune, Strategia comună Africa-UE stabilește opt parteneriate specifice: pace și securitate, guvernanță democratică și drepturile omului, comerț, integrare regională și infrastructură, Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), energie, schimbări climatice, migrație, mobilitate și ocuparea forței de muncă, știință, societate informațională și spațiu.

În noiembrie 2010, șefii de stat și de guvern din Africa și UE s-au întâlnit din nou pentru a purta discuții în cadrul temei generale „Investiții, creștere economică și creare de locuri de muncă”, pentru a da o dimensiune nouă, mai ambițioasă, cooperării între cele două continente. Aceștia au confirmat că Strategia comună Africa-UE reprezintă cadrul politic principal al relațiilor lor. În vederea punerii în aplicare a acestei strategii, a fost adoptat un plan comun de acțiune pentru perioada 2011-2013, conținând acțiuni concrete care urmează să fie întreprinse sau să fie lansate în domenii strategice și care se bazează pe rezultatele obținute începând cu 2007.

Informații generale fundamentale privind parteneriatul și cele opt domenii tematice ale acestuia pot fi găsite la adresa: http://www.africa-eu-partnership.org/

Uniunea Africană și Comisia Uniunii Africane

UA a fost înființată în 2002 și este alcătuită în prezent din 53 de state membre. Este prima instituție a Africii și principala sa organizație. Obiectivele sale principale sunt unitatea și solidaritatea pe continent, integrarea politică și economică, promovarea păcii și securității, a principiilor și instituțiilor democratice, precum și dezvoltarea durabilă.

Comisia UA reprezintă instituția-cheie în ceea ce privește gestionarea curentă a activității Uniunii Africane și principalul interlocutor al Comisiei Europene în cadrul Parteneriatului strategic Africa-UE. Comisia este alcătuită din președinte, vicepreședinte și opt comisari. Sediul acesteia se află la Addis Ababa și, în prezent, personalul acesteia numără 1500 de membri.

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top