Fără categorie

Comisia Europeană: o politică de viitor în domeniul pescuitului

Bruxelles, 13 iulie 2011 – În propunerile sale de reformă majoră a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a UE, Comisia Europeană a stabilit o abordare radicală în ceea ce priveşte gestionarea pescuitului în Europa. Planurile vor asigura atât conservarea stocurilor de pește, cât și menținerea în viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor, punând capăt în același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin, precum și standarde de guvernanță mai bune în UE și la nivel internațional, prin acorduri privind pescuitul durabil.

Cu ocazia prezentării propunerilor, Maria Damanaki, Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Este necesar să acționăm acum pentru a reda tuturor stocurilor noastre de pește starea de sănătate necesară în vederea conservării lor pentru generațiile actuale și viitoare. Aceasta este o cond…

Bruxelles, 13 iulie 2011 – În propunerile sale de reformă majoră a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a UE, Comisia Europeană a stabilit o abordare radicală în ceea ce priveşte gestionarea pescuitului în Europa. Planurile vor asigura atât conservarea stocurilor de pește, cât și menținerea în viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor, punând capăt în același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin, precum și standarde de guvernanță mai bune în UE și la nivel internațional, prin acorduri privind pescuitul durabil.

Cu ocazia prezentării propunerilor, Maria Damanaki, Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Este necesar să acționăm acum pentru a reda tuturor stocurilor noastre de pește starea de sănătate necesară în vederea conservării lor pentru generațiile actuale și viitoare. Aceasta este o condiție prealabilă absolut obligatorie pentru ca pescarii să poată pescui în continuare și să își câștige o existență decentă de pe urma activității lor.”

Dna Damanaki a adăugat: „Aceasta înseamnă că trebuie să gestionăm cu înțelepciune fiecare stoc, capturând cât putem, dar menținând totodată sănătatea și productivitatea viitoare a stocului. Aceste măsuri vor avea drept rezultat capturi mai mari, un mediu mai sănătos și o aprovizionare sigură cu pește și fructe de mare. Dacă această reformă reușește, pescarii și comunitățile costiere vor avea o situație mai bună pe termen lung. De asemenea, toți europenii se vor bucura de o mai largă ofertă de pește proaspăt, atât pescuit în sălbăticie, cât și crescut în ferme piscicole.”

Durabilitatea și soluțiile pe termen lung sunt punctele esențiale ale propunerilor avansate astăzi, care prevăd următoarele elemente:

Toate stocurile de pește vor trebui aduse la niveluri durabile până în 2015, ceea ce este în concordanță cu angajamentele pe care și le-a asumat UE pe plan internațional.

Se va adopta o abordare ecosistemică pentru toate pescăriile, cu planuri de gestionare pe termen lung bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile.

Se va elimina treptat practica de irosire a resurselor de hrană, precum și pierderile economice cauzate de aruncarea înapoi în mare a capturilor secundare. Pescarii vor fi obligați să debarce toți peștii capturați.

De asemenea, propunerile includ obiective și termene clare pentru stoparea pescuitului excesiv, abordări de piață precum cote de captură individuale tranzacționabile, măsuri de sprijin pentru pescăriile de mici dimensiuni, îmbunătățirea colectării datelor și strategii de promovare a acvaculturii durabile în Europa.

Consumatorii vor putea obține informații îmbunătățite cu privire la calitatea și durabilitatea produselor pe care le cumpără.

Principiile și obiectivele de politică generale vor fi stabilite la Bruxelles, în timp ce statele membre vor trebui să decidă și să aplice măsurile de conservare cele mai adecvate. Pe lângă simplificarea procesului, aceasta va favoriza adoptarea de soluții adecvate pentru necesitățile regionale și locale.

Operatorii din întregul sector al pescuitului vor trebui să ia propriile decizii economice în ceea ce privește adaptarea dimensiunii flotei lor la posibilitățile de pescuit. Organizațiile de pescari vor juca un rol mai important în coordonarea ofertei de pe piață și în sporirea profiturilor pentru pescari.

Se va acorda sprijin financiar numai inițiativelor ecologice care contribuie la o creștere inteligentă și durabilă. Un mecanism strict de control va elimina orice finanțare contraproductivă a activităților ilegale sau a supracapacităților.

În cadrul organismelor internaționale și în relațiile sale cu țările terțe, UE va acționa peste hotare la fel cum acționează pe plan intern și va promova buna guvernanță și o bună gestiune a mărilor în restul lumii.

Context

Sectorul pescuitului din UE este afectat de mai multe probleme interconectate. Majoritatea stocurilor de pește sunt exploatate în mod excesiv de o flotă de pescuit supradimensionată și prea eficientă. Capturile scad de la an la an, iar comunitățile costiere, care depind deseori de pescuit, văd cum oportunitățile lor economice dispar. Atunci când iau decizii, liderii politici tind să favorizeze interese pe termen scurt, mai degrabă decât conservarea pe termen lung a resurselor, iar o abordare legislativă descendentă din partea UE nu prea a reușit să stimuleze până în prezent sectorul pescuitului să adopte un comportament responsabil și să contribuie la utilizarea durabilă a resurselor.

În aprilie 2009, printr-o Carte verde, s-au analizat deficiențele politicii actuale și s-a deschis o consultare publică ce a durat până la sfârșitul anului 2010. Contribuțiile primite în urma consultării și concluziile mai multor părți interesate au fost folosite la elaborarea pachetului de reforme prezentat astăzi, constând în următoarele componente: 

  • propunere legislativă referitoare la un nou regulament de stabilire a regulilor principale ale PCP 

  • propunere legislativă privind o nouă politică de piață 

  • comunicare asupra dimensiunii externe a PCP 

  • comunicare globală care explică legăturile dintre elementele de mai sus 

Acest nou pachet de propuneri este înaintat Parlamentului European și Consiliului, pentru a fi adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie). Comisia intenționează ca adoptarea și intrarea în vigoare a noului cadru să aibă loc până la 1 ianuarie 2013.

Ulterior în cursul acestui an, Comisia intenționează să propună un nou mecanism de finanțare pentru politica maritimă și în domeniul pescuitului, aliniat la cadrul financiar multianual.

Pentru informații suplimentare:

Mai multe detalii privind propunerile se găsesc în Memo/11/503

Documentele de politică și alte informații se găsesc la adresa:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_ro.htm

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top