Fără categorie

Comisia Europeană asigură o mai bună protecţie a victimelor infracţionalităţii

Un turist din Polonia este jefuit şi grav rănit în timp ce vizitează Parisul. Un adolescent italian este atacat la ieşirea unei staţii de metrou din Helsinki. Aproximativ 75 de milioane de persoane, în fiecare an, pot fi victime ale infracţionalităţii în întreaga UE. Asemenea evenimente pot avea consecințe fizice, emoționale și financiare devastatoare pentru victime și familiile acestora. Atunci când aceste evenimente au loc în străinătate, diferențele culturale, lingvistice și legislative pot crea probleme considerabile. Cui se adresează victimele pentru ajutor? Care sunt drepturile acestora? Unul din principiile fundamentale ale UE se referă la faptul că cetățenii trebuie să beneficieze de un tratament nediscriminatoriu în toate țările UE. Acest principiu a fost consacrat în cauza de referință Cowan/Trésor public din 1989, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că victimele au dreptul de a fi despăgubite, indiferent de naționalitatea acestora. În cazul în care acestea …

Un turist din Polonia este jefuit şi grav rănit în timp ce vizitează Parisul. Un adolescent italian este atacat la ieşirea unei staţii de metrou din Helsinki. Aproximativ 75 de milioane de persoane, în fiecare an, pot fi victime ale infracţionalităţii în întreaga UE. Asemenea evenimente pot avea consecințe fizice, emoționale și financiare devastatoare pentru victime și familiile acestora. Atunci când aceste evenimente au loc în străinătate, diferențele culturale, lingvistice și legislative pot crea probleme considerabile. Cui se adresează victimele pentru ajutor? Care sunt drepturile acestora? Unul din principiile fundamentale ale UE se referă la faptul că cetățenii trebuie să beneficieze de un tratament nediscriminatoriu în toate țările UE. Acest principiu a fost consacrat în cauza de referință Cowan/Trésor public din 1989, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că victimele au dreptul de a fi despăgubite, indiferent de naționalitatea acestora. În cazul în care acestea au fost jefuite sau vătămate în timpul unui atac terorist, toate victimele ar trebui să fie tratate cu respect, să li se ofere protecție și sprijin și să aibă acces la justiție. Cu toate acestea, legislațiile în vigoare din UE pot fi neuniforme și nu răspund întotdeauna acestor cerințe fundamentale. De aceea, Comisia propune astăzi un pachet de măsuri care să asigure un nivel minim al drepturilor, sprijin și protecție pentru victimele de pe întreg teritoriul UE, indiferent de locul de origine sau de reședință al acestora. Odată cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE are competențe exprese de legiferare în domeniul drepturilor victimelor infracționalității.

„Cu toate că sistemele noastre de justiție penală sunt axate pe capturarea infractorilor, aplicarea acestora are ca efect, în cele din urmă, chiar neglijarea victimelor. Propunerile de astăzi ale Comisiei vor garanta acordarea unei atenții prioritare victimelor”, a declarat dna Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. Având în vedere că anual milioane de persoane sunt afectate de infracționalitate, orice cetățean ar putea deveni o victimă. Victimele infracționalității au nevoie de respect, de sprijin, de protecție și trebuie să beneficieze de un sistem judiciar eficient. Acesta este motivul pentru care plasez victimele în centrul atenției justiției penale a UE, prin garantarea faptului că acestea se pot baza pe un set minim de drepturi și că pot beneficia de sprijin oriunde în Europa.”

Indiferent de natura infracțiunii – un jaf, o tâlhărie, o spargere prin efracție, un atac, un viol, o hărțuire, o infracțiune determinată de ură, un atac terorist sau traficul de persoane – toate victimele au aceleași nevoi fundamentale: să fie recunoscute și tratate cu respect și demnitate, să beneficieze de protecție și sprijin pentru integritatea lor fizică și a proprietății acestora, să aibă acces la justiție și despăgubiri.

Comisia dorește să asigure un răspuns mai bun la aceste necesități. Propunerile de astăzi vor consolida măsurile naționale în vigoare prin introducerea unor standarde minime extinse la nivelul UE, astfel încât orice victimă să se poată baza pe aceleași drepturi fundamentale, indiferent de naționalitatea acesteia și de locul comiterii infracțiunii din UE.

Propunerea de Directivă privind instituirea unor standarde minime pentru victime va garanta că, în toate cele 27 de state ale UE:

victimele sunt tratate cu respect, iar poliția, procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a instrumenta în mod corespunzător aceste situații;

victimele primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la cazul acestora, într-o formă pe care o pot înțelege;

toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;

victimele pot participa la procedurile judiciare, dacă doresc aceasta, și sunt sprijinite să participe la proces;

victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor, sau cele cu dizabilități – sunt identificate și protejate în mod corespunzător;

victimele beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare.

Pentru a contribui la protejarea victimelor actelor de violență împotriva oricărui viitor atac din partea agresorului acestora, Comisia propune, de asemenea, un Regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție de drept civil. Acesta va permite victimelor actelor de violență (precum violența domestică) să beneficieze de ordinele de restricție sau de protecție adoptate împotriva făptuitorului, dacă acestea călătoresc sau se mută în altă țară a UE.

Setul de propuneri de astăzi reprezintă un prim pas spre acordarea unui loc prioritar victimelor în cadrul sistemelor noastre de justiție. În anii următori, Comisia va lua măsuri, de asemenea, în vederea consolidării normelor UE privind despăgubirile acordate victimelor infracționalității pentru a se asigura că acestea au acces corespunzător la despăgubiri, în special atunci când acestea sunt victime ale actelor comise în străinătate. Pentru a acorda victimelor accidentelor rutiere din altă țară a UE posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite, Comisia intenționează, de asemenea, să revizuiască legislația actuală a UE privind conflictele de legi, astfel încât cetățenii să poată beneficia de termenele aplicabile în țara de origine a acestora.

Context

Anual, până la 15% din populația UE poate cădea victimă infracțiunilor comise pe teritoriul UE. În plus, mulți alți membri ai familiilor acestora pot fi, de asemenea, afectați ca urmare a sprijinului acordat celor dragi să depășească situațiile extrem de dificile cu care se confruntă și să se refacă în urma vătămărilor și a dificultăților financiare cauzate de o infracțiune. Atunci când călătorim în străinătate, riscul este la fel de mare ca cel întâmpinat în propria țară. Având în vedere că cetățenii europeni efectuează anual 1,25 miliarde de călătorii turistice în interiorul UE, o parte din aceștia vor fi, inevitabil, victime ale infracțiunilor comise în altă țară.

Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg al UE de a construi un spațiu european de justiție, astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție, indiferent unde se află în UE.

De asemenea, drepturile victimelor sunt drepturi fundamentale, inclusiv respectul pentru demnitatea umană, viața privată și de familie și pentru proprietate. Aceste drepturi ar trebui protejate, alături de cele ale celorlalți participanți la procedurile penale, respectiv cele ale persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni.

Un alt principiu important este cel al nediscriminării în aceea ce privește exercitarea drepturilor victimelor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat în cauza Cowan v Trésor public că acordarea unor despăgubiri, de exemplu, nu ar trebui limitată pe motive de naționalitate. În cauza respectivă, un turist britanic din Franța a fost jefuit și rănit în momentul la ieșirea dintr-o stație a metroului parizian. Curtea a considerat că, în ceea ce privește prejudiciile suferite, cetățeanului britanic trebuia să i se aplice un tratament similar acordat unui cetățean francez, întrucât, în calitate de turist, avea dreptul să beneficieze de libertatea de a presta servicii.

Noile măsuri de consolidare a protecției victimelor, prezentate astăzi, fac parte din seria de măsuri ale Comisiei, adoptate ca urmare a Raportului pe 2010 privind cetățenia UE.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/310.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a site-ului doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top