Fără categorie

Comisia Europeană a publicat primul Raport privind aplicarea Cartei UE referitoare la Drepturile Fundamentale

Comisia Europeană a publicat, miercuri, 30 martie, primul Raport anual către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, privind aplicarea în anul 2010 a Cartei Uniunii Europene (UE) referitoare la Drepturile Fundamentale.

Raportul pe 2010 ilustrează problemele concrete cu care se confruntă cetăţenii, explicând modul în care instituţiile UE au luat măsuri pentru a rezolva aceste probleme în domeniul lor de competenţă sau de ce, uneori, Uniunea nu a putut lua măsuri, având în vedere limitele competenţelor conferite prin tratate.

Totodată, Raportul descrie modul în care instituţiile UE, începând cu Comisia Europeană (COM), iau în considerare drepturile fundamentale atunci când creează şi dezvoltă politici ale Uniunii, şi măsoară punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale de către instituţiile UE.

Astfel, Raportul COM arată că drepturile fundamentale consacrate în Cartă sunt relevante într-o serie de politici pentru care …

Comisia Europeană a publicat, miercuri, 30 martie, primul Raport anual către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, privind aplicarea în anul 2010 a Cartei Uniunii Europene (UE) referitoare la Drepturile Fundamentale.

Raportul pe 2010 ilustrează problemele concrete cu care se confruntă cetăţenii, explicând modul în care instituţiile UE au luat măsuri pentru a rezolva aceste probleme în domeniul lor de competenţă sau de ce, uneori, Uniunea nu a putut lua măsuri, având în vedere limitele competenţelor conferite prin tratate.

Totodată, Raportul descrie modul în care instituţiile UE, începând cu Comisia Europeană (COM), iau în considerare drepturile fundamentale atunci când creează şi dezvoltă politici ale Uniunii, şi măsoară punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale de către instituţiile UE.

Astfel, Raportul COM arată că drepturile fundamentale consacrate în Cartă sunt relevante într-o serie de politici pentru care Uniunea este responsabilă şi li se acordă atenţie în proiectarea şi punerea în aplicare a acţiunilor UE: de la justiţie la politica transporturilor sau la gestionarea frontierelor. Raportul prezintă mai multe exemple de aplicare a Cartei în toate cele şase titluri (Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile cetăţenilor şi Justiţia), care acoperă un număr de politici ale UE.

Pe de altă parte, Raportul evidenţiază faptul că această Cartă este adesea înţeleasă greşit. Raportul evidenţiază faptul că, în 2010, Comisia a primit peste 4.000 de scrisori din partea publicului larg pe teme legate de drepturile fundamentale, însă aproximativ trei sferturi dintre acestea au vizat cazuri care nu se încadrau în domeniul de aplicare al dreptului UE.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale a UE a devenit obligatorie din punct de vedere juridic. Acest lucru a condus la o consolidare substanţială a guvernării UE de către statul de drept. Înainte, Uniunea era obligată de jurisprudenţa Curţii de Justiţie să respecte drepturile fundamentale. Acum, Carta înglobează într-un instrument unic, coerent şi obligatoriu din punct de vedere juridic, drepturile fundamentale care sunt obligatorii pentru instituţiile şi organismele UE.

Pentru a se asigura faptul că cetăţenii beneficiază pe deplin de Carta Drepturilor Fundamentale a UE, instituţiile Uniunii, precum şi autorităţile naţionale trebuie să explice în mod clar cazurile în care Carta se aplică, precum şi cazurile în care nu se aplică. Acest prim Raport anual este un pas concret luat de Comisie în acest scop.

Comisia va prezenta un astfel de raport în fiecare an, în scopul de a monitoriza progresele realizate în aplicarea şi respectarea Cartei. Rapoartele anuale vor sprijini aplicarea efectivă a Cartei într-un mod continuu, ambiţios şi transparent, cu implicarea tuturor părţilor interesate. Cu aceste rapoarte, Comisia intenţionează să ofere oportunitatea unui schimb anual de opinii cu Parlamentul European şi Consiliul privind aplicarea Cartei. Comisia va lua în considerare învăţămintele rezultate din punerea în aplicare efectivă a Cartei, precum şi preocupările exprimate de către persoanele fizice, şi va ajusta acţiunile sale în consecinţă.

Mai multe detalii privind Raportul COM găsiţi aici.

 

 

Departamentul pentru afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top