Fără categorie

Comisia Europeană a dat publicităţii Comunicarea Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020

Comisia Europeană a lansat, marţi, 5 aprilie, Comunicarea Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020, cadru menit să ghideze politicile naţionale privind romii şi să mobilizeze fondurile disponibile la nivel UE, atât cele din actuala perioadă de programare cât şi cele aferente viitorului Cadru Financiar Multianual post 2013, pentru sprijinirea eforturilor de incluziune.

Cadrul propus de Comisie (COM) se axează pe patru domenii cruciale: accesul la educaţie (toţi copiii romi să finalizeze cel puţin şcoala primară), locuri de muncă (reducerea decalajului între cetăţenii de etnie romă şi restul cetăţenilor), îngrijiri medicale (reducerea decalajului în materie de sănătate şi reducerea ratei de mortalitate infantilă în rândul romilor) şi locuinţe (reducerea decalajului în ceea ce priveşte accesul la locuinţe şi la utilităţi publice, precum apa şi electricitatea).

Potrivit textului Comunicării adoptate de COM, statele membre ar trebui să îşi ali…

Comisia Europeană a lansat, marţi, 5 aprilie, Comunicarea Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020, cadru menit să ghideze politicile naţionale privind romii şi să mobilizeze fondurile disponibile la nivel UE, atât cele din actuala perioadă de programare cât şi cele aferente viitorului Cadru Financiar Multianual post 2013, pentru sprijinirea eforturilor de incluziune.

Cadrul propus de Comisie (COM) se axează pe patru domenii cruciale: accesul la educaţie (toţi copiii romi să finalizeze cel puţin şcoala primară), locuri de muncă (reducerea decalajului între cetăţenii de etnie romă şi restul cetăţenilor), îngrijiri medicale (reducerea decalajului în materie de sănătate şi reducerea ratei de mortalitate infantilă în rândul romilor) şi locuinţe (reducerea decalajului în ceea ce priveşte accesul la locuinţe şi la utilităţi publice, precum apa şi electricitatea).

Potrivit textului Comunicării adoptate de COM, statele membre ar trebui să îşi alinieze strategiile naţionale privind integrarea romilor la abordările ţintă stabilite de prezenta Comunicare, să extindă perioada valabilităţii acestor strategii până în 2020 şi să stabilească obiective naţionale specifice în ceea ce priveşte incluziunea romilor, în funcţie de dimensiunile populaţiei rome care trăieşte pe teritoriile lor şi de situaţia iniţială a acesteia.

Statele membre sunt obligate să prezinte, până la sfârşitul acestui an, strategii naţionale de integrare a romilor, precizând modul în care vor contribui la realizarea obiectivelor incluse în Comunicarea COM.

Pe de altă parte, Comisia propune soluţii pentru a garanta utilizarea cât mai eficace a fondurilor UE care contribuie la integrarea romilor, statele membre fiind invitate să îşi modifice programele operaţionale co-finanţate prin fondurile structurale şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în vederea îmbunătăţirii sprijinului acordat proiectelor care îi vizează pe romi.

Totodată, COM propune instituirea unui mecanism de monitorizare robust pentru a cuantifica impactul măsurilor care vor fi luate de statele membre în vederea integrării populaţiei rome, dar şi rezultatele înregistrate ca urmare a aplicării Cadrului UE propus de COM.

Cadrul propus de COM este conform cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020 stabilite de UE în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială şi educaţia. Pe de altă parte, Comisia Europeană anunţă că va prezenta rapoarte anuale cu privire la progresele realizate în statele membre.

Comunicarea COM relevă faptul că cele 10-12 milioane de romi din Europa se confruntă în continuare cu discriminare, excluziune şi nerecunoaşterea drepturilor, în timp ce guvernele suportă pierderi din ce în ce mai importante ale veniturilor şi ale productivităţii datorită faptului că potenţialul acestor comunităţi nu este pe deplin valorificat. Mai mult, potrivit COM, populaţia romă din Europa trăieşte în condiţii socio-economice mult mai precare decât restul populaţiei. Un studiu realizat de Banca Mondială sugerează că integrarea completă a romilor ar putea genera beneficii de aproximativ 0,5 miliarde de euro pe an pentru economiile anumitor ţări, prin îmbunătăţirea productivităţii, reducerea cheltuielilor sociale şi creşterea veniturilor din impozite.

Mai multe detalii privind Comunicarea COM găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top