Fără categorie

Comisia Europeană a publicat planul de acţiuni privind revizuirea Small Business Act pentru Europa

Comisia Europeană a dat publicităţii miercuri, 23 februarie, un plan de acţiuni care vizează revizuirea Small Business Act pentru Europa, cu scopul de a-l alinia la priorităţile strategiei Europa 2020 şi pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

În acest context, Comisia (COM) a evaluat progresele înregistrate la nivelul implementării Small Business Act pentru Europa (SBAE), propunând modalităţi de îmbunătăţire a înţelegerii acestuia. Propunerea Comisiei păstrează cele zece principii generale şi insistă asupra implementării integrale şi rapide a acţiunilor prezentate în SBAE, în special a principiului „Gândeşte mai întâi la scară mică„.

COM propune o guvernanţă consolidată pentru implementarea Small Business Act şi un set de noi acţiuni:

– îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru investiţii şi dezvoltare, prin elaborarea unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, măsuri orientate către se…

Comisia Europeană a dat publicităţii miercuri, 23 februarie, un plan de acţiuni care vizează revizuirea Small Business Act pentru Europa, cu scopul de a-l alinia la priorităţile strategiei Europa 2020 şi pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

În acest context, Comisia (COM) a evaluat progresele înregistrate la nivelul implementării Small Business Act pentru Europa (SBAE), propunând modalităţi de îmbunătăţire a înţelegerii acestuia. Propunerea Comisiei păstrează cele zece principii generale şi insistă asupra implementării integrale şi rapide a acţiunilor prezentate în SBAE, în special a principiului „Gândeşte mai întâi la scară mică„.

COM propune o guvernanţă consolidată pentru implementarea Small Business Act şi un set de noi acţiuni:

– îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru investiţii şi dezvoltare, prin elaborarea unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, măsuri orientate către sensibilizarea investitorilor la oportunităţile oferite de IMM-uri şi acces la garanţii de împrumut prin mecanisme consolidate de garantare a împrumuturilor;

– o reglementare îmbunătăţită, pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra asupra activităţilor de bază, realizarea de „ghişee unice” în statele membre pentru facilitarea procedurilor administrative şi stabilirea de ţinte cuantificate pentru reducerea „supra-legiferării”;

– utilizarea deplină a Pieţei Unice, instituind o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi, măsuri pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a creanţelor, precum şi revizuirea sistemului european de standardizare, pentru realizarea unor standarde mai favorabile şi mai accesibile IMM-urilor;

– sprijinirea IMM-urilor, pentru a face faţă problemelor globalizării şi schimbării climatice printr-o  nouă strategie pentru grupuri şi reţele competitive la nivel global.

Examinarea stadiului actual al implementării acţiunilor stabilite în SBAE arată că, deşi toate statele membre au înţeles importanţa implementării rapide a Small Business Act, mai sunt multe de făcut pentru susţinerea IMM-urilor, pentru a deveni puternice, competitive şi inovatoare. Comisia subliniază necesitatea intensificării eforturilor de promovare a IMM-urilor şi de susţinere a spiritului antreprenorial.   

Conform evaluării realizate de Comisie în privinţa implementării fiecăruia din cele 10 principii ale SBAE, România este prezentată ca exemplu de bune practici în punerea în aplicare a primului principiu „Promovarea antreprenoriatului„, prin Programul „Start!Business” (cu buget de 21,2 milioane de euro), care vizează dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 ani şi sprijinirea iniţierii afacerilor. România a înregistrat progrese şi la implementarea celui de-al şaselea principiu -„Acces la finanţare” pentru IMM-uri, fiind enumerată printre cele 19 state europene care au adoptat măsuri de facilitare a accesului la finanţare prin sprijinul public al schemelor de garantare.

În Uniunea Europeană există aproximativ 23 de milioane de IMM-uri (peste 99 % din totalul întreprinderilor), ce asigură locuri de muncă pentru 67 % din forţa de muncă din sectorul privat (aproximativ 90 de milioane de cetăţeni europeni). Small Business Act este cadrul de politici la nivel european destinat să consolideze IMM-urile, pentru ca acestea să se dezvolte şi să creeze locuri de muncă.

Cele zece principii stabilite de SBAE sunt: 1) crearea unui mediu în care antreprenorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi unde spiritul antreprenorial este recompensat; 2) asigurarea posibilităţii pentru antreprenorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua şansă; 3) definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică„; 4) asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor; 5) adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea participării IMM-urilor la achiziţiile publice şi exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat; 6) Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru juridic şi comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale; 7) sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de Piaţa Unică; 8) promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor şi a tuturor formelor de inovaţie; 9) ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunităţi; 10) încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor.

Potrivit Comisiei Europene, de la adoptarea Small Business Act, în iunie 2008, s-au înregistrat progrese considerabile. Până în acest moment, 100.000 de IMM-uri au beneficiat de pe urma instrumentelor financiare ale programului-cadru pentru inovaţie şi competitivitate, creând peste 100.000 de noi locuri de muncă.

Mai multe informaţii privind revizuirea Small Business Act, propusă de COM, găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top