Fără categorie

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind viitoarele orientări ale Comisiei privind ajutoarele de stat, în contextul modificărilor aplicate EU ETS

Comisia Europeană a lansat vineri, 11 martie, o consultare publică privind sprijinul financiar pentru costurile legate de emisiile indirecte de CO2, ca parte a analizei de impact care va fi luată în considerare la elaborarea noilor orientări privind ajutoarele de stat acordate prin intermediul schemei extinse a UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS ).

            Scopul consultării este de a invita statele membre, cetăţenii europeni, companiile, organizaţiile şi asociaţiile care au legătură şi sunt interesaţi de problemele legate de mediu şi schimbări climatice, dar şi autorităţile naţionale şi regionale, să îşi exprime opiniile cu privire la problema sprijinului financiar destinat emisiilor indirecte.

            Pentru a clarifica aspectele legate de acordarea ajutoarelor de stat, Comisia invită părţile interesate să transmită răspunsurile la chestionarul pus la dispoziţie, până la data de 11 mai, fie prin e-mail la adresa stateaid…

Comisia Europeană a lansat vineri, 11 martie, o consultare publică privind sprijinul financiar pentru costurile legate de emisiile indirecte de CO2, ca parte a analizei de impact care va fi luată în considerare la elaborarea noilor orientări privind ajutoarele de stat acordate prin intermediul schemei extinse a UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS ).

            Scopul consultării este de a invita statele membre, cetăţenii europeni, companiile, organizaţiile şi asociaţiile care au legătură şi sunt interesaţi de problemele legate de mediu şi schimbări climatice, dar şi autorităţile naţionale şi regionale, să îşi exprime opiniile cu privire la problema sprijinului financiar destinat emisiilor indirecte.

            Pentru a clarifica aspectele legate de acordarea ajutoarelor de stat, Comisia invită părţile interesate să transmită răspunsurile la chestionarul pus la dispoziţie, până la data de 11 mai, fie prin e-mail la adresa [email protected], fie în scris, la adresa European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels, cu menţiunea „HT 582″ .

Comisia (COM) anunţă că viitoarele orientări privind ajutoarele de stat în contextul schemei extinse a  Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vor conţine şi dispoziţii privind alte măsuri de ajutor de stat care sunt prevăzute în Directiva ETS, şi anume ajutoarele pentru investiţii destinate centralelor electrice cu randament ridicat, care sunt pregătite pentru captarea şi stocarea CO2, ajutoarele pentru alocarea tranzitorie opţională de certificate gratuite pentru modernizarea producţiei de energie electrică în unele state membre şi ajutoarele pentru excluderea instalaţiilor mici din EU ETS.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii a fost introdusă prin Directiva 87/2003/CE (directiva EU ETS) şi aplicată de Uniunea Europeană începând cu 2005, în vederea reducerii emisiilor de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor şi prevenirii efectelor schimbărilor climatice.

EU ETS s-a aplicat în prima fază pentru perioada 1.01.2005 – 31.12.2007, iar a doua fază a schemei se desfăşoară în perioada 2008 – 2012, corespunzând primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Cea de-a treia faza a schemei va dura 8 ani şi se va aplica în intervalul 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020 (ETS-3). Conform directivei 29/2009/CE (directiva EU ETS revizuită), pentru perioada post 2012 (cea de-a treia perioadă de tranzacţionare) a fost prevăzută extinderea schemei, prin introducerea altor sectoare/categorii de instalaţii (industria chimică, activităţi de producţie şi prelucrare a metalelor neferoase, captarea şi stocarea geologică a CO2) şi a altor gaze cu efect de seră ( de exemplu: HFC, PFC, N2O).

ETS-3 se va baza pe un plafon de certificate mai redus faţă de cel din perioada 2008-2012, unic la nivelul UE, iar alocarea certificatelor se va face pe baza unor reguli pe deplin armonizate la nivelul UE.

Directiva ETS revizuită prevede că statele membre pot adopta măsuri financiare în favoarea sectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în urma transferării costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră în preţurile la energie electrică (costuri CO2 indirecte), pentru a compensa aceste costuri, atunci când astfel de măsuri financiare sunt în conformitate cu regulile privind ajutoarele de stat.

Dispoziţiile din Directiva ETS revizuită, menţionate anterior, pornesc de la premisa că sprijinul financiar acordat pentru emisiile indirecte poate genera o denaturare importantă, dacă nu este corect direcţionat, către sectoare expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în urma transferării costurilor CO2 în preţurile la energie electrică -„emisiile indirecte” – , şi dacă nu se limitează la costurile suplimentare care decurg din ETS-3 pentru întreprinderile cele mai eficiente. În caz contrar, ajutorul ar produce distorsiuni economice în economia UE prin denaturarea concurenţei pe piaţa internă şi ar avea un impact negativ asupra eficienţei EU ETS.

            Mai multe detalii privind consultarea lansată de Comisia Europeană găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top