Fără categorie

Comisia Europeană a lansat noul Plan european de acţiune privind guvernarea electronică 2011- 2015

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, 15 decembrie, ComunicareaPlanul european de acţiune în domeniul guvernării electronice 2011- 2015: exploatarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării pentru promovarea unei administraţii inteligente, durabile şi inovatoare”, care propune un program de colaborare cu autorităţile publice ale statelor membre, în vederea extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor electronice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri.            

Acest plan va contribui la realizarea unei economii bazate pe cunoaştere, sustenabile şi favorabile incluziunii, aşa cum este prevăzut în cadrul strategiei Europa 2020. Totodată, planul vine în completarea iniţiativei emblematice O agendă digitală pentru Europa. Promovarea guvernării electronice (e-Guvernare) ar putea stimula competitivitatea la nivel european, permiţând autorităţilor naţionale să furnizeze servicii electronice de calitate, într-o perioadă marcată de constrângeri bugetare.

Planul de acţiune …

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, 15 decembrie, ComunicareaPlanul european de acţiune în domeniul guvernării electronice 2011- 2015: exploatarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării pentru promovarea unei administraţii inteligente, durabile şi inovatoare”, care propune un program de colaborare cu autorităţile publice ale statelor membre, în vederea extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor electronice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri.            

Acest plan va contribui la realizarea unei economii bazate pe cunoaştere, sustenabile şi favorabile incluziunii, aşa cum este prevăzut în cadrul strategiei Europa 2020. Totodată, planul vine în completarea iniţiativei emblematice O agendă digitală pentru Europa. Promovarea guvernării electronice (e-Guvernare) ar putea stimula competitivitatea la nivel european, permiţând autorităţilor naţionale să furnizeze servicii electronice de calitate, într-o perioadă marcată de constrângeri bugetare.

Planul de acţiune stabileşte un set de 40 măsuri specifice pentru următorii cinci ani, care vor permite cetăţenilor europeni, dar şi companiilor, să beneficieze de  facilităţi on-line. Măsurile propuse se împart în patru categorii: (i) responsabilizarea utilizatorului (servicii proiectate în funcţie de nevoile utilizatorilor, crearea de servicii bazate pe colaborare, implicarea cetăţenilor şi a întreprinderilor în procesul de decizie politică); (ii) piaţa internă (servicii neîntrerupte pentru întreprinderi, mobilitatea persoanelor, implementarea serviciilor transfrontaliere la nivelul UE); (iii)  eficienţa şi eficacitatea administraţiilor publice (îmbunătăţirea procesului achiziţiilor publice electronice, reducerea poverii administrative, guvernarea ecologică); (iv) crearea condiţiilor prealabile pentru dezvoltarea guvernării electronice.

Planul de acţiune propune ca administraţiile naţionale să implementeze o serie de facilităţi electronice esenţiale, precum: înregistrarea securizată unică a datelor, utilizarea identităţilor electronice naţionale la nivelul UE pentru simplificarea anumitor proceduri transfrontaliere (înfiinţarea unei firme, schimbarea domiciliului sau munca în străinătate), efectuarea on-line a formalităţilor de pensionare sau înscrierea la o şcoală/universitate din străinătate.

Implementarea planului propus de către Comisie va permite atingerea a două obiective prioritare ale Agendei Digitale: asigurarea unui număr considerabil de servicii electronice transfrontaliere şi accesul, până în 2015, la servicii electronice pentru 50 % dintre  cetăţenii europeni. În plus, planul de acţiune propune ca, până în 2015, 80 % dintre companii să aibă acces la serviciile sistemului de guvernare electronică.

Planul reprezintă răspunsul Comisiei la apelul lansat de către statele membre în favoarea unei politici comune în domeniul guvernării electronice la nivelul UE. Administraţiile naţionale vor juca un rol important în implementarea Planului de acţiune, Comisiei revenindu-i responsabilitatea de a îmbunătăţi condiţiile de dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică transfrontaliere, prin stabilirea unor condiţii preliminare generale, cum ar fi: interoperabilitatea, semnătura electronică şi identificarea electronică.

Mai multe detalii privind Planul european de acţiune în domeniul guvernării electronice  găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top