Fără categorie

Comisia Europeană a dat publicităţii Comunicarea Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială

Comisia Europeană a publicat, joi, 16 decembrie, o comunicare privind o nouă iniţiativă emblematică din cele şapte incluseîn strategia Europa 2020: Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială.

Platforma – însoţită de un document de lucru ce cuprinde o listă a celor mai importante iniţiative cheie – stabileşte acţiuni pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale într-o serie de domenii, bazându-se pe o utilizare mai mare şi mai eficientă a fondurilor UE de sprijinire a incluziunii sociale.

Principalele măsuri propuse de Platforma Europeanăîmpotrivasărăcieişi excluziunii sociale vizează: (i) promovarea inovării în politica socială, prin găsirea de soluţii inteligente în Europa post-criză; (ii) utilizarea la maximum a tuturor fondurilor UE, mai ales a Fondului Social European, pentru sprijinirea obiectivelor de incluziune socială (un nou instrument de microfinanţare, care va deveni funcţional la…

Comisia Europeană a publicat, joi, 16 decembrie, o comunicare privind o nouă iniţiativă emblematică din cele şapte incluseîn strategia Europa 2020: Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială.

Platforma – însoţită de un document de lucru ce cuprinde o listă a celor mai importante iniţiative cheie – stabileşte acţiuni pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale într-o serie de domenii, bazându-se pe o utilizare mai mare şi mai eficientă a fondurilor UE de sprijinire a incluziunii sociale.

Principalele măsuri propuse de Platforma Europeanăîmpotrivasărăcieişi excluziunii sociale vizează: (i) promovarea inovării în politica socială, prin găsirea de soluţii inteligente în Europa post-criză; (ii) utilizarea la maximum a tuturor fondurilor UE, mai ales a Fondului Social European, pentru sprijinirea obiectivelor de incluziune socială (un nou instrument de microfinanţare, care va deveni funcţional la începutul anului, 2011 are drept obiectiv sprijinirea grupurilor vulnerabile), (iii) eficientizarea şi îmbunătăţirea sistemului protecţiei sociale (Comisia va publica, în 2011, o Carte albă pentru abordarea securităţii, adecvării şi viabilităţii pensiilor; anul 2012 va fi Anul european al îmbătrânirii active) şi (iv) atragerea unei game mult mai extinse de parteneri în lupta împotriva excluziunii (Comisia va prezenta anul viitor un set de orientări referitoare la voluntariat, în vederea implicării părţilor interesate în definirea şi realizarea de acţiuni de reducere a sărăciei).

Platforma va contribui la atingerea obiectivului european de a elimina riscul de sărăcie sau excluziune pentru cel puţin 20 milioane de oameni până în anul 2020, asigurând o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Beneficiarii măsurilor vor fi persoanele care trăiesc în sărăcie şi sunt cele mai afectate de criza economică (de exemplu femeile, migranţii, minoritatea romă şi minorităţile etnice, persoanele cu handicap).

Pe baza Comunicării, statele membre îşi vor stabili propriile măsuri naţionale şi vor raporta progresele înregistrate în fiecare an, axându-se pe politici precum protecţia socială, ocuparea forţei de muncă şi educaţia, promovând noi parteneriate şi modalităţi de combatere a sărăciei, bazate pe inovare socială. Comisia va evalua măsurile propuse la nivelul statelor membre înainte de revizuirea intermediară a strategiei Europa 2020 (în perioada 2013-2014) şi va promova bunele practici în domeniu.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top