Fără categorie

Comisia consolidează dimensiunea europeană a sportului

Comisia Europeană a adoptat noi propuneri destinate să consolideze dimensiunile societale, economice şi organizaţionale ale sportului. Atleţii, organizaţiile sportive şi cetăţenii sunt aşteptaţi să beneficieze de pe urma planurilor care decurg din noul rol al UE, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, de a sprijini şi coordona politica privind sportul în statele membre. Se prevăd acţiuni în domenii în care problemele nu pot fi rezolvate într-o măsură suficientă doar la nivel naţional. Propunerile Comisiei vin ca urmare a unei consultări cu statele membre şi părţile interesate în sport şi ţin cont de experienţa câştigată în punerea în aplicare a Cărţii albe privind sportul din 2007 În 2009-2010, Comisia a oferit peste 6 milioane EUR pentru sprijinirea a aproximativ 40 de proiecte sportive destinate să promoveze sănătatea, incluziunea socială, voluntariatul, accesul pentru persoane cu handicap, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi lupta împotriva dopajului. În 2011 se vor l…

Comisia Europeană a adoptat noi propuneri destinate să consolideze dimensiunile societale, economice şi organizaţionale ale sportului. Atleţii, organizaţiile sportive şi cetăţenii sunt aşteptaţi să beneficieze de pe urma planurilor care decurg din noul rol al UE, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, de a sprijini şi coordona politica privind sportul în statele membre. Se prevăd acţiuni în domenii în care problemele nu pot fi rezolvate într-o măsură suficientă doar la nivel naţional. Propunerile Comisiei vin ca urmare a unei consultări cu statele membre şi părţile interesate în sport şi ţin cont de experienţa câştigată în punerea în aplicare a Cărţii albe privind sportul din 2007 În 2009-2010, Comisia a oferit peste 6 milioane EUR pentru sprijinirea a aproximativ 40 de proiecte sportive destinate să promoveze sănătatea, incluziunea socială, voluntariatul, accesul pentru persoane cu handicap, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi lupta împotriva dopajului. În 2011 se vor lansa douăsprezece noi proiecte (a se vedea anexa)

 

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat: „Sportul este important pentru economia Europei și reprezintă o componentă-cheie a modelului social european. Măsurile pe care le-am adoptat astăzi scot în evidență contribuția sportului la societatea noastră și vor contribui la îmbunătățirea modului în care sportul este condus.”

 

Propunerile Comisiei, conținute într-un document intitulat „Dezvoltarea dimensiunii europene în sport”, acoperă trei domenii principale: rolul societal al sportului, dimensiunea sa economică și organizarea sportului. Fiecare capitol propune acțiuni care trebuie să fie realizate de Comisie și de statele membre.

 

În ceea ce privește rolul societal al sportului, documentul propune:

 

să se examineze aderarea UE la Convenția antidoping a Consiliului Europei;

 

să se elaboreze orientări europene privind combinarea formării sportive cu educația generală;

 

să se elaboreze și să se implementeze mecanisme de securitate și cerințe de siguranță pentru evenimentele sportive internaționale;

 

să se continue progresele către orientări naționale pe baza Orientărilor UE privind activitatea fizică;

 

să se elaboreze standarde legate de accesibilitatea organizațiilor, activităților, manifestărilor și a locurilor de desfășurare a evenimentelor sportive prin intermediul Strategiei europene pentru persoanele cu handicap;

 

să se promoveze accesul femeilor la poziții de conducere în sport.

 

În ceea ce privește dimensiunea economică a sportului, Comisia cere:

 

asociațiilor sportive să stabilească mecanisme pentru vânzarea colectivă a drepturilor media pentru asigurarea unei redistribuiri adecvate a veniturilor;

 

acordarea unei atenții suplimentare drepturilor de proprietate intelectuală legate de sport;

 

un schimb de bune practici pentru finanțarea transparentă și sustenabilă a sportului;

 

să se monitorizeze aplicarea legislației în materie de ajutoare de stat în domeniul sportului;

 

să se exploateze pe deplin aspectele legate de sport ale fondurilor structurale;

 

să se acționeze pentru obținerea de date statistice comparabile privind sportul pentru toate statele membre;

 

În ceea ce privește organizarea sportului, documentul propune:

 

să se promoveze buna guvernanță în sport, ținându-se cont, în același timp, de natura specifică a acestuia;

 

să se lanseze un studiu privind regulile de transfer și să se asigure orientări pe această bază;

 

să se publice orientări privind modul de armonizare a normelor UE privind libera circulație a cetățenilor cu organizarea competițiilor sportive individuale pe o bază națională;

 

să se examineze alte acțiuni privind activitățile agenților sportivi;

 

să se sprijine partenerii sociali și organizațiile sportive pentru crearea unui dialog social la nivelul UE pentru sectorul sportiv și de agrement.

 

Paşii următori

 

Documentul, sau comunicarea, așa cum este el cunoscut, va fi trimis Consiliului și Parlamentului European pentru discuții și comentarii din partea statelor membre.

 

Tratatul de la Lisabona și sportul

 

Articolul 165 din Tratatul de la Lisabona privind funcționarea Uniunii Europene a acordat UE mandatul de a sprijini, coordona și completa inițiativele statelor membre în domeniul politicii sportive. Obiectivul Comisiei este de a extinde dimensiunea europeană a sportului în cooperare strânsă cu statele membre, organizațiile sportive, societatea civilă și cetăţenii.

 

Pentru informaţii suplimentare:

 

Site-ul de internet privind sportul: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

 

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top