Fără categorie

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră: emisiile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii au crescut în 2010, dar rămân cu mult sub nivelul de dinainte de criză

Emisiile de gaze cu efect de seră ale întreprinderilor care participă la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au crescut cu peste 3 % anul trecut, potrivit informaţiilor furnizate de registrele statelor membre.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Creşterea din 2010 a emisiilor reflectă redresarea economică, dar chiar şi după ce economia revine la normal, emisiile din cadrul EU ETS rămân cu mult sub plafonul pentru perioada de comercializare 2008-2012. Cifrele indică, de asemenea, faptul că unele sectoare industriale continuă să acumuleze un surplus de certificate care urmează a fi comercializate în cursul celei de-a treia perioade de comercializare, care începe în 2013. Această situaţie evidenţiază flexibilitatea pe care comercializarea certificatelor de emisii o oferă întreprinderilor şi confirmă faptul că se poate face mai mult pentru reducerea emisiilor în etapa următoare, la un cost economic rezonabil.”

Datele…

Emisiile de gaze cu efect de seră ale întreprinderilor care participă la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au crescut cu peste 3 % anul trecut, potrivit informaţiilor furnizate de registrele statelor membre.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Creşterea din 2010 a emisiilor reflectă redresarea economică, dar chiar şi după ce economia revine la normal, emisiile din cadrul EU ETS rămân cu mult sub plafonul pentru perioada de comercializare 2008-2012. Cifrele indică, de asemenea, faptul că unele sectoare industriale continuă să acumuleze un surplus de certificate care urmează a fi comercializate în cursul celei de-a treia perioade de comercializare, care începe în 2013. Această situaţie evidenţiază flexibilitatea pe care comercializarea certificatelor de emisii o oferă întreprinderilor şi confirmă faptul că se poate face mai mult pentru reducerea emisiilor în etapa următoare, la un cost economic rezonabil.”

Datele privind emisiile din 2010

EU ETS cuprinde peste 12 000 de centrale electrice și instalații de producție în cele 27 de state membre, Norvegia și Liechtenstein. Anul trecut, emisiile de gaze cu efect de seră verificate generate de aceste instalații1 au totalizat 1 932 miliarde de tone de echivalent CO2, cu aproximativ 3 % mai mult față de nivelul din 2009.

Creșterea emisiilor este conformă cu așteptările multora și cu previziunile făcute de analiști înainte de publicarea datelor. Această creștere se poate datora redresării economice, în urma recesiunii care în 2009 a provocat o reducere excepțională a emisiilor, cu 11,6 %.

Totuși, este probabil ca această creștere să fie cu mult mai redusă față de revenirea la normal a cantităților de emisii generate de instalațiile în cauză, având în vedere că indexul mediu al producției industriale în UE 27 a crescut cu 6,7 % în 2010 în comparație cu anul 20092.

Nivelul ridicat de conformitate

Nivelul de conformitate al companiilor cu normele EU ETS a fost ridicat. Doar 2 % dintre instalațiile participante nu au restituit, până la termenul limită de 30 aprilie 2011, certificatele care acoperă toate emisiile lor din 2010. De obicei, aceste instalații sunt mici, iar emisiile lor, cumulate, constituie mai puțin de 2 % din emisiile din cadrul EU ETS. Trei la sută dintre instalații nu au transmis emisiile verificate pentru 2010 până la termenul limită menționat.

Utilizarea sporită a creditelor internaționale

Începând cu anul 2008, pentru a compensa o parte a emisiilor lor, instalațiile pot restitui credite internaționale de reducere a emisiilor, generate prin mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto. CER3 au constituit 4,7 % din totalul restituirilor din perioada 2008-2010. Aproximativ 51 % dintre aceste CER au fost generate în China, 20 % în India, 16 % în Coreea de Sud și 7 % în Brazilia, 20 de țări aflându-se la originea celorlalte 6 %.

ERU4 au constituit doar 0,4 % din toate restituirile începând din 2008. Împreună, restituirile de CER și ERU începând din 2008 au consumat aproximativ 21 % din cele aproximativ 1,4 miliarde de credite acordate pentru perioada de comercializare 2008-2012.

Totalul restituirilor în cazul emisiilor din etapa a doua 2008-2010

 5 937 783 272

 100,0%

CER și ERU

300 670 8725

 5,1%

Certificatele acordate gratuit sau certificatele cumpărate la licitație

 5 637 112 400

 94,9%

Context

Cea de-a doua perioadă de comercializare din cadrul EU ETS a început la 1 ianuarie 2008 și durează cinci ani, până la 31 decembrie 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care țările industrializate trebuie să-și îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor stabilite în cadrul Protocolului de la Kyoto. EU ETS va fi reformat substanțial pentru cea de-a treia perioadă de comercializare, care va începe la 1 ianuarie 2013 și se va încheia în 2020. Legislația de revizuire a Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost adoptată ca parte a pachetului UE privind clima și energia din 23 aprilie 2009 (IP/09/628), care stabilește norme revizuite pentru ETS pentru perioada 2013-2020 și ulterior.

În temeiul EU ETS, instalațiile trebuie să transmită în fiecare an registrelor statelor membre datele privind emisiile verificate. Pentru 2010, aceste date au fost făcute publice în Registrul comunitar independent de tranzacții (CITL) la 1 aprilie 2011. Începând cu data de 16 mai, CITL prezintă, de asemenea, date privind conformitatea, precizându-se inclusiv dacă instalațiile și-au îndeplinit sau nu obligațiile de a restitui un număr de certificate egal cu emisiile verificate din anul trecut.

Informații suplimentare:

Pagina principală a CITL

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Pagina principală referitoare la registre a DG Politici Climatice pe site-ul EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

ETS revizuit și întrebări frecvente

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

 

Sura:CE

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top