Fără categorie

Cea de-a 10-a Zi europeană a limbilor: ce se întâmplă în apropierea dumneavoastră

Bruxelles, 23 septembrie 2011 – „Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti; dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.” Acest proverb ceh este unul dintre sloganurile celei de-a 10-a zi europene a limbilor, care va fi marcată la şi în jurul datei de 26 septembrie prin evenimente între care conferinţe, jocuri cu întrebări şi răspunsuri, lectură de poezie şi jocuri de stradă. Obiectivul este acela de a promova studiul limbilor străine şi de a celebra diversitatea lingvistică a Europei, pornind de la cele 23 de limbi „oficiale” ale UE şi până la bogăţia de limbi şi dialecte cooficiale, regionale şi minoritare. Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, va semna o declarație comună cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, pentru a reafirma angajamentul celor două instituții față de multilingvism. Președinția poloneză a UE a plasat învățarea limbilor străine pe un loc important…

Bruxelles, 23 septembrie 2011 – „Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti; dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.” Acest proverb ceh este unul dintre sloganurile celei de-a 10-a zi europene a limbilor, care va fi marcată la şi în jurul datei de 26 septembrie prin evenimente între care conferinţe, jocuri cu întrebări şi răspunsuri, lectură de poezie şi jocuri de stradă. Obiectivul este acela de a promova studiul limbilor străine şi de a celebra diversitatea lingvistică a Europei, pornind de la cele 23 de limbi „oficiale” ale UE şi până la bogăţia de limbi şi dialecte cooficiale, regionale şi minoritare. Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, va semna o declarație comună cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, pentru a reafirma angajamentul celor două instituții față de multilingvism. Președinția poloneză a UE a plasat învățarea limbilor străine pe un loc important în agenda sa și încurajează tinerii să învețe două limbi străine în plus față de limba maternă pentru a-și îndeplini obiectivele personale și profesionale.

„Beneficiile vorbirii unei alte limbi decât cea maternă sunt ușor de constatat. Dacă lucrezi în străinătate în Germania, studiezi în Franța sau ești în vacanță în Cipru, este un avantaj uriaș să poți comunica direct cu populația locală. Limbile străine lărgesc perspectiva, deschid noi orizonturi şi sporesc capacitatea de inserţie profesională”, a declarat comisarul Vassiliou.

UE investește de 1 miliard EUR pe an în sisteme de stimulare a competențelor lingvistice și a altor prin inițiative precum Erasmus, care permite studenților din învățământul superior să realizeze o parte din studii sau formare într-o altă țară. 400 000 de persoane, mai ales tineri, beneficiază de burse „mobilitate” UE în fiecare an prin intermediul Erasmus și al altor mecanisme precum Leonardo da Vinci (formare profesională) și Tineretul în acțiune (voluntariat/muncă pentru tineret). Ca parte a angajamentului său față de învățarea limbilor străine și față de competențele lingvistice, Comisia dorește să dubleze numărul acestor burse în cadrul propunerii sale de buget pentru 2014-2020 (a se vedea IP/11/857). În plus, UE investește aproximativ 50 de milioane EUR pe an pentru a sprijini activitățile și proiectele pe baze lingvistice.

Context

Prima zi europeană a limbilor, sărbătorită în 45 de țări, a avut loc în 2001 la inițiativa Consiliului Europei. Obiectivul său este de a sensibiliza publicul cu privire la limbile utilizate în Europa, de a promova diversitatea culturală și lingvistică și de a încuraja cetățenii să înveţe limbi străine.

Comisia și Președinția poloneză organizează la 28-29 septembrie la Varșovia o conferință privind învățarea limbilor străine. În cadrul acesteia va avea loc o ceremonie de premiere a celor mai bune inițiative lingvistice la nivel național și european (Premiile proiectelor Marca lingvistică, 28 septembrie) și un prânz de promovare a modului în care limbile străine pot crea oportunităţi pentru întreprinderile mici şi personalul acestora (29 septembrie).

„Antenele” de traducere ale Comisiei de pe teritoriul UE organizează numeroase evenimente, iar printre punctele de atracție se numără un Festival de muzică lingvistică la Londra, lansat ca parte a Olimpiadei culturale 2012, o masă rotundă privind rolul competențelor lingvistice în integrare la Berlin și lectură de poezie realizată de traducători și artiști în diferite limbi în patru orașe din Letonia. La Bruxelles și la Haga se va lansa o campanie pentru recrutarea de interpreți de limba olandeză la instituțiile UE.

Pentru informații suplimentare:

Site-ul internet al conferinței de la Varşovia:

http://konferencje.frse.org.pl/multilingualism/program/lang:en

Informații suplimentare despre programul de învățare pe tot parcursul vieții: Site-ul internet Limbi străine

http://ec.europa.eu/education/languages/funding/index_ro.htm?cs_mid=185

Competențele lingvistice și mediul de afaceri:

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_ro.htm

Eticheta lingvistică europeană:

http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_ro.htm?cs_mid=2873

Anexa 1 – vorbe înțelepte cu privire la limbile străine

„Omul care nu știe alte limbi, dacă nu este un geniu, sigur are deficiențe de idei” – Victor Hugo, poet și prozator francez (1802-1885)

„Dacă îi vorbești unui om într-o limbă pe care o înțelege, vorbele tale îi intră în cap. Dacă îi vorbești în limba lui, vorbele tale îi intră în inimă” -Nelson Mandela, fost președinte al Africii de Sud, lider al mișcării anti-apartheid (1918 -)

„Trăiești o nouă viață cu fiecare nouă limbă pe care o vorbești. Dacă știi doar o limbă, trăiești doar o dată” (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem) – proverb ceh

„Limitele limbii mele sunt limitele universului meu” (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt) – Ludwig Wittgenstein, filozof și profesor austriac (1889-1951)

„Cei care nu cunosc nicio limbă străină nu cunosc nimic despre limba lor maternă” (Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen) – Johann Wolfgang von Goethe, scriitor, artist, polimat german (1749-1832)

„O limbă diferită reprezintă o altă concepție despre viață” – Federico Fellini, regizor italian de film, faimos pentru La dolce Vita (1920-1993)

Anexa 2 – zece elemente concrete ale politicii lingvistice a UE

Politicile lingvistice ale UE au drept obiectiv protejarea diversității lingvistice și promovarea cunoașterii limbilor străine din motive de identitate culturală și integrare socială, dar și pentru că cetățenii multilingvi sunt mai bine plasați pentru a profita de oportunități de educație și locuri de muncă în Piața Unică

Principalul obiectiv al politicii este o Europă în care să se predea oricui de la o vârstă foarte fragedă cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Obiectivul „limba maternă +2″ a fost stabilit de șefii de stat și de guvern UE la reuniunea la nivel înalt de la Barcelona, 15-16 martie 2002.

Uniunea Europeană are 23 de limbi oficiale și de lucru: bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Drepturile și obligațiile UE privind limbile străine sunt garantate prin legislația europeană. De exemplu, Tratatul UE (art. 3) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 21 și 22) interzic discriminarea pe criterii lingvistice și afirmă că Uniunea respectă diversitatea lingvistică.

Primul regulament comunitar, adoptat în 1958, cere instituțiilor comunitare să traducă legislația în toate limbile oficiale ale UE (articolul 4), precum și să răspundă solicitărilor primite din partea cetățenilor în limba solicitării (articolul 2, precum și articolele 20 și 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Costul total al traducerilor și al interpretării în toate instituțiile UE (inclusiv Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor) este de aproximativ 1 miliard de euro pe an. Aceasta reprezintă mai puțin de 1 % din bugetul UE sau puțin peste 2 EUR per cetățean. Aproximativ 3 000 de traducători și interpreți lucrează la Comisia Europeană.

În ceea ce privește site-urile internet ale Comisiei, nu există obligația juridică de a le traduce. Cu toate acestea, Comisia depune toate eforturile pentru a oferi cât mai multe informații pe paginile sale de internet, în cât mai multe limbi posibil.

Limba maternă cel mai frecvent vorbită în UE este germana, iar 51 % dintre adulți spun că pot înțelege engleza.

În conformitate cu un sondaj Eurobarometru privind europenii și limbile lor realizat în 2006, 56 % dintre cetățenii UE pot susține o conversație într-o altă limbă decât cea maternă și 28 % pot stăpâni două limbi în plus față de limba lor maternă. 44 % dintre europeni recunosc că nu pot vorbi altă limbă decât limba lor maternă.

Țara din UE cu cel mai înalt nivel de multilingvism este Luxemburg, în care 99 % dintre cetățeni stăpânesc cel puțin o limbă străină, urmați cu 97 % de slovaci și cu 95 % de letoni. Țările UE cu cel mai scăzut nivel de multilingvism sunt Irlanda (34 %) și Regatul Unit (38 %).

 Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top