Opinii

Căminul Cultural din Ciucurova va fi reabilitat cu bani europeni

Nu mai puțin de 1,4 milioane de lei vor fi investiți în reabilitarea și dotarea la standarde moderne a Căminului Cultural din localitatea tulceană Ciucurova. Finanțarea va fi asigurată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Recent, proiectul de reabilitare a căminului depus de către administrația locală din Ciucurova a fost selectat în vederea implementării.

Concret, se vor executa ample lucrări de reabilitare: schimbarea acoperișului, a tavanelor, a tuturor elementelor de tâmplărie (uși, geamuri), se va construi un corp separat de cel al căminului unde va fi amenajat un grup sanitar. Totodată, locația va fi dotată cu un videoproiector si ecran de proiecție, sistem de sonorizare modern, sistem de lumini, scaune noi. De asemenea, se va reface finisajului exterior cu tencuială decorativă structurată în câmp, păstrându-se aspectul inițial al construcției și un placaj cu piatră la soclu; se vor reface treptele scărilor de acces prin placare cu gresie de trafic si amenajarea la accesul principal a unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități fizice.
Conform primarului comunei Ciucurova, ”reabilitarea Căminului Cultural se impunea deoarece starea lui actuală nu mai corespundea cerințelor unei astfel de clădiri. Urmează să semnăm contractul de finanțare, după care execuția proiectului va fi scoasă la licitație. Sperăm ca procedurile să nu se tergiverseze foarte mult”, a declarat Șerban Marin.
Construcția Căminului Cultural a fost executată în perioada 1950-1960 având o structură alcătuită din fundații din zidărie de piatră, soclu din beton ciclopian, suprastructură din zidărie portantă din cărămidă și piatră amestecate (de 60 cm și 30 cm grosime), planșeu peste parter din grinzi de lemn și tencuială pe trestie, acoperiș tip șarpantă pe scaune din lemn de foioase și rășinoase cioplit cu învelitoare din tablă zincată.
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
Obiectivele submăsurii 7.6 sunt susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale, punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale, precum și dezvoltarea locală sustenabilă.

Comuna Ciucurova datează din secolele XV-XVI ca urmare a colonizărilor cu populație turcească inițiate de guvernul otoman. Începând cu anul 1857, în Ciucurova au venit coloniști germani. Comuna este compusă din satele Atmangea, Fântâna Mare și reședința Ciucurova.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top