Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-iunie 20111Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au  realizat investiţii în valoare de 4808,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-iunie 2010, acest volum s-a majorat cu 31,8 % (în preţuri comparabile).Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-iunie a.2011 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:ianuarie-iunie  a.2011Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de totalRealizări, mil. leiîn % faţă de:ianuarie-iunie 2010totalInvestiţii în active materiale pe termen lung – total4808,9131,8100,0100,0           din care:lucrări de construcţii-montaj1876,3112,939,043,9utilaje şi maşini, mijloace de transport2627,9152,654,748,9alte lucrări şi cheltuieli capitale304,7117,36,37,2

Str…

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-iunie 20111Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au  realizat investiţii în valoare de 4808,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-iunie 2010, acest volum s-a majorat cu 31,8 % (în preţuri comparabile).Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-iunie a.2011 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:ianuarie-iunie  a.2011Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de totalRealizări, mil. leiîn % faţă de:ianuarie-iunie 2010totalInvestiţii în active materiale pe termen lung – total4808,9131,8100,0100,0           din care:lucrări de construcţii-montaj1876,3112,939,043,9utilaje şi maşini, mijloace de transport2627,9152,654,748,9alte lucrări şi cheltuieli capitale304,7117,36,37,2

Structura  investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în ianuarie-iunie 2011 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

4808,9

131,8

100,0

100,0

     din care:

publică

1188,1

131,4

24,7

24,8

privată

2316,1

162,9

48,2

39,0

mixtă (publică şi privată)

116,3

140,7

2,4

2,3

străină

456,0

116,6

9,5

10,7

a întreprinderilor mixte

732,4

86,3

15,2

23,3

În structura investiţiilor în active materiale pe forme de proprietate 24,7 % deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (75,3 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 75,3 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj  şi  100 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2011 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materialepe termen lung – total

4808,9

131,8

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

95,2

75,9

2,0

3,4

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

170,1

155,9

3,5

3,0

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

3464,4

139,5

72,0

68,0

surselor din străinătate

339,2

71,6

7,1

13,0

altor surse

740,0

161,6

15,4

12,5

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (72 %, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 4 p. p.). Cota mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu  5,9 p. p. faţă de perioada respectivă a anului precedent şi a constituit 7,1 % din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 5,5 % din volumul total al investiţiilor în sau  cu 0,9 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-iunie 2011 se prezintă astfel:

 

 

ianuarie-iunie 2011

Informativ: ianuarie-iunie 2010 în % faţă de total:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2010

total

Investiţii în active materialepe termen lung – total

4808,9

131,8

100,0

100,0

      din care:

 

 

 

 

clădiri de locuit

641,7

86,7

13,3

20,3

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

830,6

126,3

17,3

18,0

utilaje, maşini şi mijloace de transport

2627,9

152,6

54,7

48,9

altele

708,7

152,1

14,7

12,8

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 54,7 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 5,8 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 30,6 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  13,3 % – clădirilor de locuit şi 17,3 % ­­– altor clădiri şi edificii) sau cu 7,7 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 7 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît  cea de locuit şi edificiilor – cu 0,7 p. p.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top