Fără categorie

Anunţuri // Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

În perioada 13-17.09.2010, delegaţia Organismului Naţional de Standardizare (ONS), în frunte cu Directorul general al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, Dl Vitalie DRAGANCEA,  a participat la şedinţele celei de-a 33-ea Asamblee generală a Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), la Sesiunea Deschisă privind Tehnicile IT în standardizare şi la Comitetul pentru Ţările în Curs de Dezvoltare (DEVCO). Şedinţele au fost deşfăşurate în or. Oslo, Norvegia.

La această manifestare au mai participat circa 400 reprezentanţi din 121 de ţări, precum şi reprezentanţi din 13 organizaţii internaţionale partenere ale ISO.

În mesajul ministrului comerţului şi industriei al Norvegiei – dl. Mr. Trond Gisk, acesta a menţionat suportul activ şi încurajarea permanentă care o acordă Guvernul Norvegiei activităţilor de standardizare naţională şi internaţională. Guvernul consideră standardizarea drept un element important pentru o funcţionare bună a industriei şi pentru o fluidizare a…

În perioada 13-17.09.2010, delegaţia Organismului Naţional de Standardizare (ONS), în frunte cu Directorul general al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, Dl Vitalie DRAGANCEA,  a participat la şedinţele celei de-a 33-ea Asamblee generală a Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), la Sesiunea Deschisă privind Tehnicile IT în standardizare şi la Comitetul pentru Ţările în Curs de Dezvoltare (DEVCO). Şedinţele au fost deşfăşurate în or. Oslo, Norvegia.

La această manifestare au mai participat circa 400 reprezentanţi din 121 de ţări, precum şi reprezentanţi din 13 organizaţii internaţionale partenere ale ISO.

În mesajul ministrului comerţului şi industriei al Norvegiei – dl. Mr. Trond Gisk, acesta a menţionat suportul activ şi încurajarea permanentă care o acordă Guvernul Norvegiei activităţilor de standardizare naţională şi internaţională. Guvernul consideră standardizarea drept un element important pentru o funcţionare bună a industriei şi pentru o fluidizare a comerţului.

În cadrul Asambleei Generale au fost discutate şi s-au luat decizii legate de:

– Rolul standardizării internaţionale în suportul inovaţiei, tehnologiei  şi protecţiei sănătăţii.

– Standardele în rol de promovare de soluţii comune, eficienţă îmbunătăţită, dezvoltare economică durabilă şi responsabilitate socială.

– Rolul businessului şi a altor părţi interesate în elaborarea standardelor, inclusiv prin prisma problemelor actual eglobale cum ar fi eficienţa energetică, securitatea informaţiei, responsabilitatea socială, surse de energie regenerabile, lanţul valoric, dezvoltatea durabilă, nanotehnologii, sisteme inteligente de transport, sisteme de management al securităţii alimentare.

– Noul plan de acţiuni al ISO pentru perioada 2011-2015, pentru a corela activitatea de standardizare internaţională cu cerinţele în schimbare ale tehnologiei şi ale societăţii.

In cadrul programului Asambleei Generale, la data de 16.09.2020, a fost, de asemenea, desfăşurată o sesiune deschisă pe subiectul „IT@work and the contribution of standards”.

In cadrul sesiunii în cauză au fost efectuate prezentări ale experţilor privind modul în care standardele ISO pot contribui la promovarea compatibilităţii şi interoperabilităţii, securităţii şi eficienţei energetice, precum şi abordarea problemelor IT în ţările în curs de dezvoltare. 

Această sesiune deschisă a utilizat intensiv instrumente media pentru a asigura un acces public mai larg, încurajînd transparenţa şi comunicarea. În particular, doritorii din întreaga lume au avut ocazia să urmărească şedinţa respectivă în regim live prin intermediul unui webcast on-line.

În particular la şedinţă au fost discutate subiecte ce ţin de:

–       Modul în care IT contribuie la transformarea sănătăţii;

–       Rolul IT în industria dispozitivelor medicale;

–       Rolul IT în construcţie;

–       Rolul IT în statele în curs de dezvoltare;

–       Rolul IT şi tehnologiile „verzi”;

–       Rolul IT în comerţul trans-frontalier.

La fel, în acelaşi context, organizaţia gazdă „Standards Norway” a stabilit un local web „Twitter wall”, invitînd participanţii şi cei care au urmărit online conferinţa să înainteze comentarii şi întrebări utilizînd hashtag-ul „#isooslo2010” (www.twitter.com/isostandards). O selecţie de tweet-uri au fost sau vor fi comunicate ulterior facilitatorului şi tuturor altor părţi interesate.

La fel a fost deschisă o categorie dedicată pe serviciul Facebook: www.facebook.com/isostandards.

Suplimentar, o serie de secvenţe video legate de Asambleea Generală ISO sunt disponibile în serviciul web YouTube.

Aceste instrumente media au fost considerate utile şi a fost recomandată preluarea în măsura posibilă de către ONS din ţările în curs de dezvoltare.

Asambleea Generală din Oslo a oferit oportunităţi de a stabili contacte şi a lansa discuţii cu alte ONS privind probleme comune şi importante.

În special au fost stabilite contacte personale cu:

–       Preşedintele ISO recent ales – Dl Boris Aleşin;

–       Preşedintele Comitetului DEVCO – Dl Bambang Setiadi;

–       Preşedintele Comitetului Polonez de Standardizare – Dl. Tomas Scweitzer;

–       Directorul Comitetului Polonez de Standardizare – Zygmunt Niechoda;

–       Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorilor în Standardizare (ANEC) – Dl. Lothar Maier;

–       Directorul Relaţii Internaţionale şi Cooperare al Asociaţiei de Standardizare al Spaniei (AENOR) – Dl Francisco Verdera.

Informaţia acumulată în cadrul şedinţelor, contactele stabilite cu persoanele responsabile din cadrul altor entităţi, precum şi informaţia privind experienţa acestora în domeniu vor fi implementate în cadrul activităţii INSM şi vor contribui la realizarea cu succes a atribuţiilor legate de standardizarea naţională.

 

 

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top