Fără categorie

Angajați pe calea aplicării reformelor

Angajați pe calea aplicării reformelor
Angajați pe calea aplicării reformelor

© Uniunea Europeană 2011

În prima zi a reuniunii Consiliului European (23-24 iunie), șefii de stat sau de guvern au ajuns la un acord în ceea ce privește trei subiecte principale de discuție: coordonarea politicii economice, punerea în aplicare a pachetului cuprinzător aprobat în luna martie și situația din Grecia.

 

Coordonarea politicii economice

 

Liderii UE au marcat încheierea primului semestru european, în cadrul căruia UE realizează o evaluare semestrială simultană a programelor naționale de stabilitate și de convergență planificate de statele membre.

 

Consiliul European a aprobat orientările pentru fiecare țară, fără să atenueze nicio formulare, și a luat act de voința statelor membre de a depune toate eforturile în vederea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere. Printre obiectivele care necesită eforturi suplimentare se numără ocuparea forței de muncă, eficiența energetică, cercetarea și dezvoltar…

Angajați pe calea aplicării reformelor

© Uniunea Europeană 2011

În prima zi a reuniunii Consiliului European (23-24 iunie), șefii de stat sau de guvern au ajuns la un acord în ceea ce privește trei subiecte principale de discuție: coordonarea politicii economice, punerea în aplicare a pachetului cuprinzător aprobat în luna martie și situația din Grecia.

 

Coordonarea politicii economice

 

Liderii UE au marcat încheierea primului semestru european, în cadrul căruia UE realizează o evaluare semestrială simultană a programelor naționale de stabilitate și de convergență planificate de statele membre.

 

Consiliul European a aprobat orientările pentru fiecare țară, fără să atenueze nicio formulare, și a luat act de voința statelor membre de a depune toate eforturile în vederea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere. Printre obiectivele care necesită eforturi suplimentare se numără ocuparea forței de muncă, eficiența energetică, cercetarea și dezvoltarea, reducerea sărăciei și învățământul terțiar. De asemenea, statele membre ar trebui să acorde prioritate asigurării unui mediu macroeconomic solid, restabilirii sustenabilității finanțelor publice, corectării dezechilibrelor macroeconomice și consolidării sectorului financiar.

 

Statele membre sunt invitate să țină seama de aceste orientări la finalizarea bugetelor lor pentru 2012, care sunt apoi supuse aprobării parlamentelor naționale în cursul toamnei.

 

Aceste eforturi la nivel național ar trebui sprijinite prin acțiuni la nivelul UE de consolidare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. În special, ar trebui redusă sarcina obligațiilor de natură reglementară impusă IMM-urilor, iar microîntreprinderile ar trebui să fie scutite, acolo unde este cazul, de anumite reglementări viitoare sau, cel puțin, ar trebui să facă obiectul unui regim mai puțin restrictiv. De asemenea, Comisia ar trebui să elaboreze o foaie de parcurs privind definitivarea pieței digitale unice până în 2015.

 

În ceea ce privește Pactul euro plus, Consiliul European a concluzionat că următoarea serie de angajamente față de o listă de reforme destinate îmbunătățirii poziției bugetare a participanților ar trebui să aibă un domeniu de aplicare mai larg, să fie mai concrete și mai ambițioase și să includă o coordonare pragmatică a politicilor fiscale.

 

„Prin această coordonare mai puternică a politicii economice, Uniunea identifică principala lecție a

crizei datoriei suverane din zona euro: interdependența, faptul că deciziile unei

țări le afectează pe toate celelalte, în special în cazul celor care au adoptat moneda euro”, a concluzionat Herman Van Rompuy, Președintele Consiliului European. „Există un sentiment mai puternic de responsabilitate comună.”

 

 

Pachetul adoptat în luna martie

 

Consiliul European a aprobat modificarea adusă Fondului european de stabilitate financiară (FESF), destinată eficientizării acestuia, și a solicitat intrarea sa rapidă în vigoare. Totodată, Consiliul European a solicitat statelor membre să asigure ratificarea Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES).

 

MES în valoare de 500 de miliarde EUR, care va intra în vigoare în 2013, va înlocui în mod permanent FESF temporar în calitate de fond de ajutor pentru zona euro, destinat acordării de asistență financiară statelor membre din zona euro aflate în dificultate.

 

Consiliul European a reamintit faptul că este extrem de important ca testele de rezistență în domeniul bancar aflate în curs de desfășurare să fie credibile și pe deplin transparente.

În ceea ce privește așa-numitul „pachet de șase” sau cele șase propuneri legislative privind guvernanța economică, progresele înregistrate ar trebui să faciliteze adoptarea rapidă a acestora la prima lectură.

 

Grecia

 

Șefii de stat sau de guvern sunt conștienți de eforturile pe care le implică măsurile de ajustare pentru cetățenii greci.

 

Șefii de stat sau de guvern au solicitat parlamentului elen să adopte legile-cheie privind strategia bugetară și să finalizeze de urgență privatizarea în următoarele zile. Acestea vor constitui baza pentru stabilirea principalilor parametri ai unui nou program sprijinit în comun de partenerii săi europeni și de FMI. Acest lucru va permite Greciei să răspundă nevoilor sale de finanțare în luna iulie.

 

Șefii de stat sau de guvern din zona euro au convenit asupra faptului că finanțarea suplimentară necesară va proveni atât din surse oficiale, cât și din surse private. Aceștia au aprobat abordarea hotărâtă de Eurogrup la 20 iunie cu privire la urmărirea implicării voluntare a sectorului privat, sub formă de refinanțări informale și voluntare ale datoriei existente, evitând totodată un selective default.

 

Consiliul European a salutat propunerea Comisiei de a ajuta Grecia să absoarbă fondurile UE în vederea stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă. De asemenea, Consiliul European sprijină pregătirea de către Comisie, împreună cu statele membre, a unui program cuprinzător de asistență tehnică pentru Grecia.

 

 

 

Informații suplimentare:

Concluziile Consiliului European

Difuzarea conferinței de presă pe internet

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top