Opinii

Ample proiecte sociale, aprobate de CL Castelu

Prin Hotărârea de Consiliu nr. 35, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, reprezentantul Consiliului Local Castelu, a aprobat studiul de fezabilitate privind „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor din comuna Castelu”. Pe de altă parte, prin Hotărârea nr. 57, consiliul local a aprobat punerea unui spaţiu optim, gratuit, la dispoziţia Şcolii Generale din Nisipari, în vederea înfiinţării Centrului Comunitar conform cerinţelor proiectului „Împreună pentru o şansă reală la educaţie”.

Un articol de Paul PÂRVU

Prin aceeaşi hotărâre, consiliul local a aprobat asigurarea unui spaţiu pentru înfiinţarea Centrului Comunitar de Asistenţă Educaţională Integrată şi asigurarea serviciului de internet şi telefonie în cadrul Centrului Comunitar. O altă hotărâre a consiliului local precizează încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia Ovidiu Rom şi participarea comunei Castelu la un proiect de interes public local, sub sloganul „Fiecare copil la grădiniţă”, în parteneriat cu asociaţia menţionată. Nu în ultimul rând, consilierii şi primarul au hotărât aprobarea de anchete sociale în vederea recrutării şi validării tuturor copiilor din comunitate eligibili în proiect, cu condiţia ca venitul maxim pe membru de familie să fie maximum 150 de RON, iar situaţia locativă să fie precară.

Actualitate

To Top