Fără categorie

Agenda digitală: noile norme în domeniul telecomunicaţiilor avantajează cetăţenii şi întreprinderile din întreaga Europă

De la 25 mai 2011, europenii vor beneficia de noi drepturi şi servicii în materie de telefonie fixă şi mobilă şi internet. Până la această dată trebuie transpuse în legislația națională noile norme ale UE în domeniul telecomunicațiilor, destinate să asigure creșterea competitivității sectorului telecomunicațiilor și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicații într-o singură zi, fără a-și schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce privește serviciile oferite clienților și o mai bună protecție a datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile competențe de supraveghere conferite Comisiei Europene și noile competențe de reglementare acordate Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) vor spori certitudinea în materie de reglementare și vor ajuta operatorii de telecomunicații să se dezvolte în cadrul unei piețe …

De la 25 mai 2011, europenii vor beneficia de noi drepturi şi servicii în materie de telefonie fixă şi mobilă şi internet. Până la această dată trebuie transpuse în legislația națională noile norme ale UE în domeniul telecomunicațiilor, destinate să asigure creșterea competitivității sectorului telecomunicațiilor și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicații într-o singură zi, fără a-și schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce privește serviciile oferite clienților și o mai bună protecție a datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile competențe de supraveghere conferite Comisiei Europene și noile competențe de reglementare acordate Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) vor spori certitudinea în materie de reglementare și vor ajuta operatorii de telecomunicații să se dezvolte în cadrul unei piețe unice paneuropene a telecomunicațiilor. Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre în vederea transpunerii rapide a acestor norme ale UE și va avea în vederea lansarea de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu le vor fi transpus la timp. Consolidarea pieței unice a serviciilor de telecomunicații reprezintă un obiectiv-cheie al Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Cetățenii și întreprinderile ar trebui să profite la maximum de oportunitățile oferite de aceste noi norme pentru a obține servicii mai competitive de telecomunicații. Voi face tot posibilul pentru a-i ajuta în acest sens. Dacă aceste drepturi nu pot fi exercitate în practică, voi lua împotriva statelor membre și a operatorilor de telecomunicații măsurile necesare pentru remedierea situației.”

Începând de la 25 mai, noile norme ale UE oferă cetățenilor și întreprinderilor următoarele avantaje:

Niveluri ridicate de protecție a consumatorilor și o ofertă mai variată:

posibilitatea de schimba operatorul de telefonie fixă sau mobilă într-o singură zi lucrătoare, fără a schimba numărul de telefon;

o durată maximă de 24 de luni pentru contractele inițiale semnate cu clienții și obligația operatorilor de a oferi contracte pe 12 luni. Acest lucru va permite clienților să treacă mai ușor la un alt operator în cazul în care găsesc o ofertă mai bună;

informații mai clare cu privire la serviciile la care este abonat clientul. Contractele încheiate cu consumatorii trebuie să ofere informații despre nivelurile minime de calitate a serviciilor. Concret, abonații serviciilor de internet trebuie să fie informați cu privire la tehnicile de gestionare a traficului și la impactul acestora asupra calității serviciilor, precum și la alte restricții (precum limitarea lățimii benzilor de frecvențe, viteza de conectare disponibilă, blocarea sau limitarea accesului la anumite servicii, cum ar fi telefonia prin internet (VoIP). De asemenea, contractele trebuie să ofere informații cu privire la despăgubirile și rambursările disponibile în caz de nerespectare a acestor niveluri minime (a se vedea IP/11/486 și MEMO/11/319).

O mai bună protecție a vieții private și mai multă siguranță online:

o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor cu caracter personal și împotriva „spam”-urilor (e-mail-uri nesolicitate), obligativitatea notificării cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;

îmbunătățirea informațiilor și a obligativitatea consimțământului pentru stocarea sau accesarea informațiilor în dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi cookies care nu au legătură cu serviciul accesat (a se vedea MEMO/11/320).

O reglementare mai coerentă la nivelul întregii UE:

autoritățile naționale de reglementare vor dobândi o mai mare independență și, în ultimă instanță, fi autorizate să impună operatorilor de telecomunicații cu o putere semnificativă de piață să-și separe rețelele de comunicații de ramurile de servicii pentru a le garanta altor operatori un acces nediscriminatoriu (fără a fi necesară separarea proprietății sau fără a se impune crearea unei societăți separate);

de asemenea, Comisiei, în cooperare cu Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), i s-au acordat competențe suplimentare de supraveghere a măsurilor corective în domeniul concurenței pentru piețele telecomunicațiilor (așa-numita „procedură de la articolul 7″). Concret, în cazul în care consideră că un proiect de măsură corectivă în domeniul concurenței elaborat de o autoritate națională de reglementare ar crea o barieră în calea pieței unice a serviciilor de telecomunicații, Comisia poate efectua o evaluare aprofundată și, în consultare cu OAREC, poate adresa autorității naționale de reglementare o recomandare privind modificarea sau retragerea măsurii corective planificate. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să ia în considerare aceste recomandări într-o cât mai mare măsură (a se vedea MEMO/11/321).

Printre alte elemente noi din acest pachet se numără un acces mai bun la serviciile de urgență, inclusiv la 112, numărul european unic de urgență.

Recomandarea Comisiei prin care se indică autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor modul în care acestea trebuie să reglementeze accesul competitiv al terților la rețelele de fibră optică ultrarapide (cunoscute și sub denumirea de rețele de „acces de generaţie următoare”- NGA) (a se vedea MEMO/10/424) a fost adoptată recent pe baza unor noi elemente din normele actualizate în domeniul telecomunicațiilor.

În prezent, Comisia urmărește îndeaproape implementarea de către statele membre a noilor norme în domeniul telecomunicațiilor și va face uz de toate competențele sale, consolidate recent de Tratatul de la Lisabona, pentru a asigura transpunerea integrală și la timp în legislația națională a normelor UE actualizate în domeniul telecomunicațiilor. Pentru a ajuta statele membre să implementeze noile norme în domeniul telecomunicațiilor, Comisia a elaborat orientări privind diverse aspecte, precum cookies și serviciul universal.

Context

Normele revizuite ale UE privind rețelele și serviciile de telecomunicații au fost adoptate oficial de Parlamentul European și de Consiliu spre sfârșitul anului 2009 (MEMO/09/491). Parlamentul și Consiliul au convenit că aceste norme trebuie transpuse în legislațiile naționale ale celor 27 de state membre până la 25 mai 2011.

Cele două directive care vor intra în vigoare la 25 mai 2011, Directiva privind o mai bună legiferare și Directiva privind drepturile cetățenilor, modifică cinci directive ale UE aflate în vigoare (Directiva-cadru, Directiva privind accesul, Directiva privind autorizarea, Directiva privind serviciul universal și Directiva privind protecția vieții private în comunicațiile electronice). De asemenea, a fost adoptat un nou regulament de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC). OAREC a fost creat oficial la Riga în mai 2010 (IP/10/641).

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top