COMUNICATE

Afacerea cu „terenurile otrăvite” din Deltă, în instanță! CJ Tulcea vrea rezilierea contractelor de concesiune!

În luna decembrie 2014, Prefectul Județului Tulcea, Bădiță Marin, emite ordinul nr. 252/04.12.2014, modificat prin ordinul 262/15.12.2014 prin care dispune constituirea unei ”comisii mixte de verificare a producătorilor agricoli care utilizează substanțe fitosanitare ce intră sub incidența Protocolului de la Stockholm, pe terenurile agricole și piscicole unde se fac asolamente agricole în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării”. Folosirea unor astfel de substanțe interzise este clauză de reziliere a contractelor de concesiune, Consiliul Județean Tulcea fiind responsabil de acest lucru în calitate de administrator al terenurilor.

Un articol de Călin GAVRILAȘ

 

Astfel, la art. 21 din contractele de concesiune se prevede: ”concesionarul se obligă să folosească numai îngrășăminte și pesticide omologate pentru Delta Dunării și avizate de ARBDD”, iar la capitolul ”Încetarea Contractului”, art. 24 spune ”concesionarea încetează și contractul se reziliază în deplin drept fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare la notificare în situația neîndeplinirii asumate prin contract de către părți”.

Reprezentanții comisiei se apucă de lucru și decid ca verificările să înceapă cu firmele care dețin în concesiune cele mai mari suprafețe de teren (peste 20.000 ha): SC Delta-Rom Agriculture SRL (9.989 ha), Anglo Rom Agriculture SRL (3.203 ha) și SC Agrodelta Sireasa  SA (9.418 ha). După cum declară șeful corpului de control al prefectului, Dragomir Bogdan Lucian, în Raportul înaintat Prefectului Județului Tulcea în data de 21.04.2016 ( cu o întârziere de 1 an și 3 luni), mai multe instituții deconcentrate le-au transmis adrese referitoare la tematica acestui control.

Substanțe interzise folosite pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Astfel, comisia mixtă instituită de prefect primește din partea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Control al RBDD adresa 2146/24.02.2015 prin care Garda de Mediu anunță că a descoperit la SC Delta-Rom Agriculture SRL, în depozitul din Tulcea, 11 tone de îngrășăminte și substanțe fitosanitare interzise a se utiliza pe teritoriul Rezarvației. De asemenea, în data de 11.02.2015, Garda de Mediu a descoperit la ferma Tatanir, deținută de aceeași societate comercială, substanțe fitosanitare expirate.
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a înaintat comisiei mixte adresa 2286/26.02.2015, prin care aduce la cunoștință că la 30.04.2014 s-au efectuat controale la SC Agrodelta Sireasa SA (care la acea dată efectua erbicidarea culturii de grâu cu erbicidul Granster, produs interzis pe teritoriul RBDD), la SC Delta-Rom Agriculture SRL ( care a semănat 300 de ha cu semințe de grâu tratate cu Celest Top, produs interzis pe teritoriul RBDD) și la SC Anglo Rom SRL (aici au găsit aproximativ 100 de tone de îngrășăminte chimice). Toate trei societățile au fost sancționate contravențional.
Și Consiliul Județean Tulcea transmite comisiei instituite de prefect adresa nr. 3649/01.04.2016, prin care susține că folosirea unor astfel de substanțe interzise în Amenajările Padina și Sireasa era în atenția sa. În acest sens, CJ Tulcea încheiase contractul nr. 355/05.11.2014 cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București. Conform Consiliului Județean, ICPA SA constată că utilizatorii de terenuri agricole din suprafețele menționate au intervenit asupra solului cu substanțe interzise în mod repetat. Din raportul experților ICPA reiese, de exemplu, că cele trei societăți au depășit de 4-5 ori valoarea admisă de azot nitric (40-80 mg) în solurile cultivate cu cereale sau plante tehnice. Astfel, în solurile Agrodelta Sireasa, experții au descoperit o valoare a azotului nitric de 423 mg, în cele ale Delta Rom Agriculture concentrația era de 287 mg, iar la Anglo Rom Agriculture valoarea azotului nitric ajungea la 282 mg.
Având toate aceste date oficiale, președintele comisiei mixte, Dragomir Bogdan încheie Raportul înaintat Prefectului Marin Bădiță cu o recomandare: ”este necesară sesizarea organelor de cercetare ale statului și a tuturor instituțiilor pentru verificare documentelor ce stau la baza funcționării SC Delta-Rom Agriculture și Anglo Rom Agriculture, inclusiv a contractelor în derulare privind încălcarea unor clauze suspensive și a altor reglementări”.

Consiliul Județean Tulcea vrea rezilierea contractelor, dar pierde în primă instanță

Consiliul Județean Tulcea, într-un răspuns transmis redacției Dezvăluiri, susține că raportul corpului de control al Prefectului, raportul ICPA și punctul de vedere al ARBDD (ca autoritate de mediu) i-au determinat să ”introducă acțiuni în instanțele de judecată prin care solicită constatarea neîndeplinirii unei obligații contractuale și rezilierea pe deplin drept a contractelor de concesiune încheiate cu SC Agrodelta Sireasa SA, SC Delta-Rom Agriculture și SC Anglo Rom Agriculture”. Mai departe, CJ Tulcea ne informează că, fiind procese pe rol nu ne pot oferi mai multe detalii.
Într-adevăr, în data de 5 septembrie 2016, pe rolul Tribunalului Tulcea sunt înregistrate trei dosare 1661/88/2016, 1658/88/2016 și 1657/88/2016 în care reclamantul – Consiliul Județean Tulcea solicită rezilierea contractelor de concesiune a terenurilor din zona RBDD încheiate cu cele trei societăți comerciale.
Doar că, pe data de 21 noiembrie 2016 instanța decide în cazul procesului cu societatea Anglo Rom Agriculture ( deținătoarea a 3203 ha): ”Admite excepţia lipsei procedurii administrative prealabile şi respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 noiembrie 2016. 
Document: Hotarâre  1946/2016”.

Nici în cazul procesului cu SC Delta-Rom Agriculture (deținătoare a 9.989 ha), CJ Tulcea nu a avut mai mult succes în primă instanță. Astfel, judecătorul a decis în luna ianuarie: ”Respinge excepţia inadmisibilităţii ca nefondată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtă şi respinge acţiunea formulată de reclamantul UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEŢUL TULCEA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA în contradictoriu cu pârâtul S.C. DELTA ROM AGRICULTURE S.R.L. ca fiind introdusă de către o persoana fără calitate procesuală activă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţă publică azi 25.01.2017.  Document: Hotarâre  106/2017”. Deocamdată, nefiind publicată motivarea instanței, în cele două cazuri CJ nu a depus recursul.

Al treilea proces, cel cu firma fostului senator Traian Rece, SC Agrodelta Sireasa SA (deținătoare a 9.418 ha), încă se judecă la Tribunalul Constanța, în acest caz fiind admisă cererea de strămutare de la Tribunalul Tulcea.

Milioane de euro pierdute de pe urma acestor contracte

CJ Tulcea încheie în anul 1998 contractul de concesiune nr. 61 cu SC Agrodelta Sireasa, prin care se stabilește o redevență de 89,58 lei/ha pentru o suprafață de 4362 de ha. Astfel, CJ încasează de atunci suma de 390.747,96 lei/an. Dacă CJ Tulcea ar fi reziliat în 2015 acest contract și ar fi reconcesionat aceste suprafețe, conform HCJ 90/2009, unde cuantumul redevenței este stabilit la minim 360 lei/ha, în bugetul județului ar fi intrat suma minimă de 1.570.320 lei.
De asemenea, și contractul nr. 93/1998 încheiat cu SC Anglo Rom Agriculture, care prevedea o redevență de 65,45 lei/ha, pentru o suprafață de 3203 ha putea aduce în bugetul județului o sumă minimă de 1.153.080 lei/anual, față de 209.636,35 lei/anual cât aduce în prezent.
Sunt doar două exemple prin care se demonstrează că CJ Tulcea a pierdut numai în ultimii trei ani sume enorme din continuarea contractelor de concesiune a căror clauze au fost încălcate de cele trei firme.
Mai mult decât atât, milioane de euro se pierd și în urma acordării subvențiilor APIA pentru aceste suprafețe de teren. Astfel, conform Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ”fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate au obligaţia să respecte Planul de management şi Regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole”.
Regulamentul RBDD prevede că „respectarea prevederilor Planului de management al rezervaţiei şi ale Regulamentului rezervaţiei este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei.”
La capitolul: Practicarea agriculturii în amenajările agricole din Regulamentul RBDD, se precizează:
“Utilizatorii terenului agricole din amenajările agricole sau din afara acestora trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) aplică tehnologiile şi asolamentele elaborate pe baza normelor tehnice specifice şi în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare.
b) execută lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor culturilor folosind produsele chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei.
c) nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice interzise pe teritoriul Rezervaţiei”.

Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (conform art. 91, 97 şi 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, art. 38-40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni).

Numai în anul 2014 (an în care cele trei societăți au fost sancționate pentru folosirea substanțelor interzise), SC Delta-Rom Agriculture a obținut ca subvenție APIA peste 12.000.000 de lei, iar SC Anglo Rom Agriculture peste 4.000.000 de lei. În cazul Agrodelta Sireasa cifrele nu sunt accesibile deoarece, se pare, există o anchetă penală cu privire la această societate. Oricum, cifrele anuale sunt asemănătoare cu cele ale Delta Rom.

În legătură cu acest capitol, subvențiile APIA de milioane de euro (2007-1015) obținute cu încălcarea legii de către aceste societăți și cine sunt oamenii din spatele lor, vom reveni în curând.

 â

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top