Fără categorie

Ziua luptei împotriva traficului de persoane: Comisia solicită o mai bună protecție a victimelor

Bruxelles, 18 octombrie 2010

În majoritatea statelor membre se eliberează un număr restrâns de permise de ședere victimelor traficului de persoane, după cum se arată într-un raport pe care Comisia l-a publicat astăzi, cu ocazia zilei UE de luptă împotriva traficului de persoane, referitor la punerea în aplicare a directivei privind permisele de ședere acordate victimelor traficului de persoane.

Este inacceptabil să se acorde asistență doar câtorva mii de victime, deși se estimează că numărul victimelor traficului de persoane se ridică la câteva sute de mii pe an, în interiorul și în afara UE”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne. Traficul de persoane, indiferent că este vorba de muncă forțată sau de exploatare sexuală, este o infracțiune gravă și ar trebui să i se spună pe nume: sclavagism modern. „Lupta împotriva traficului de persoane este o prioritate importantă pentru mine și trebuie să mobilizăm toate instrumentele de acțiune pentru a con…

Bruxelles, 18 octombrie 2010

În majoritatea statelor membre se eliberează un număr restrâns de permise de ședere victimelor traficului de persoane, după cum se arată într-un raport pe care Comisia l-a publicat astăzi, cu ocazia zilei UE de luptă împotriva traficului de persoane, referitor la punerea în aplicare a directivei privind permisele de ședere acordate victimelor traficului de persoane.

Este inacceptabil să se acorde asistență doar câtorva mii de victime, deși se estimează că numărul victimelor traficului de persoane se ridică la câteva sute de mii pe an, în interiorul și în afara UE”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne. Traficul de persoane, indiferent că este vorba de muncă forțată sau de exploatare sexuală, este o infracțiune gravă și ar trebui să i se spună pe nume: sclavagism modern. „Lupta împotriva traficului de persoane este o prioritate importantă pentru mine și trebuie să mobilizăm toate instrumentele de acțiune pentru a consolida prevenția, aplicarea legii și protecția victimelor”.

Comisia Europeană s-a angajat în mod ferm să combată traficul de persoane, așa cum se arată în propunerea sa pentru o nouă directivă, prezentată în martie 2010. Pe lângă apropierea normelor de drept penal material, noua propunere asigură o mai bună protecție și asistență victimelor și consolidează prevenirea infracțiunilor.De asemenea, directiva include principiul nepedepsirii victimelor pentru infracțiunile pe care au fost obligate să le săvârșească drept consecință directă a faptului că au făcut obiectul traficului de persoane.

Oferirea de asistență victimelor este importantă nu doar pentru a ajuta victimele înseși, ci și pentru a împiedica aceleași rețele să supună și alte persoane traficului de ființe umane. Victimele traficului de persoane nu au întotdeauna curajul să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii, ceea ce face dificilă identificarea autorilor. De aceea, este important, din mai multe motive, să fie utilizate la potențial maxim instrumentele existente în domeniul protecției victimelor. În special, Directiva 2004/81/CE oferă posibilitatea statelor membre să elibereze victimelor permise de ședere pe durata procedurilor naționale, în schimbul cooperării acestora cu organele de anchetă. În raportul său privind punerea în aplicare a acestei directive, Comisia Europeană precizează, totuși, că, deși numărul victimelor identificate în câteva state membre variază de la câteva sute până la chiar două mii pe an, numărul permiselor de ședere eliberate în baza directivei este rareori mai mare de 20 pe an. Chiar dacă o parte din victime nu ar îndeplini condițiile prevăzute în această directivă (din cauză că provin din UE), diferența dintre victimele identificate și persoanele care au făcut uz de permisele de ședere specifice este importantă.

Comisia va analiza toate cazurile în care au apărut probleme privind punerea în aplicare a acestei directive. De asemenea, Comisia ar putea lua în considerare necesitatea modificării directivei, ceea ce ar putea spori potențialul acesteia de combatere a traficului de persoane și ar consolida protecția victimelor. Acest lucru include posibilitatea de obținere a unui permis de ședere temporară eliberat în baza faptului că victima se află într-o situație de vulnerabilitate, însă nu neapărat în schimbul cooperării cu autoritățile competente. Alte modificări ar putea consta în: specificarea perioadei de gândire acordată victimelor, consolidarea cadrului privind tratamentul acordat victimelor, în special în cazul minorilor și consolidarea obligației informării victimelor cu privire la drepturile lor.

Context

La nivelul UE, 18 octombrie este ziua de luptă împotriva traficului de persoane. Prima zi de luptă împotriva traficului de persoane a fost organizată în 2007. Cu ocazia acestei a patra ediții, președinția belgiană a UE organizează conferința la nivel înalt intitulată „Spre o abordare multidisciplinară a prevenirii traficului de persoane, a urmăririi penale a traficanților și a protecției victimelor”, la care participă politicieni, funcționari guvernamentali și membri ai societății civile din întreaga Uniune Europeană.

În martie 2010, Comisia Europeană a propus o nouă directivă UE privind lupta împotriva traficului de persoane, care prevede acțiuni în diferite domenii:

  • dispozițiile de drept penal, inclusiv o definiție comună a noțiunilor de infracțiune, circumstanțe agravante și sancțiuni mai aspre, precum și nepedepsirea victimelor;
  • urmărirea penală a infractorilor, inclusiv posibilitatea urmăririi penale a cetățenilor UE pentru infracțiuni săvârșite în alte țări;
  • drepturile victimelor în procedurile penale, inclusiv tratamente specifice pentru victimele deosebit de vulnerabile, protejarea victimelor de către poliție, consiliere juridică, măsuri de protecție speciale pentru minori;
  • sprijinirea victimelor, inclusiv mecanisme naționale de identificare timpurie și asistență acordată victimelor;
  • acțiuni de prevenire, inclusiv măsuri ce vizează descurajarea cererii care favorizează traficul de persoane;
  • monitorizarea, prevederea instituirii unor raportori naționali sau a unor mecanisme echivalente, însărcinate cu monitorizarea punerii în aplicare.

 

Directiva 2004/81/CE privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente instituie un sistem prin care fiecărei victime a traficului de persoane, resortisante a unei țări terțe ar trebui să i se ofere, în primul rând, o perioadă de gândire pentru a lua o decizie în privința cooperării cu autoritățile. În perioada de gândire, victimele au dreptul să beneficieze de resursele necesare și de tratament, destinat în principal celor cu nevoi speciale. Victimele care au hotărât să coopereze cu autoritățile competente pot obține permisul de ședere pe durata procedurilor naționale.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top