Fără categorie

Un proiect cofinanţat de UE care vorbeşte despre viaţa romilor câştigă un premiu al mass-mediei digitale

Bruxelles, 24 august 2011 – Un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană care încearcă să combată stereotipurile legate de romi prin film a câştigat un premiu prestigios acordat de Society of Professional Journalists din SUA. Proiectul „Colorful but Colorblind” a reunit ziarişti de etnie romă şi nu numai în cadrul realizării unei serii de 25 de scurt-metraje care spun poveştile comunităţilor de romi care trăiesc în Europa Centrală şi de Est. Obiectivul a fost acela de a încuraja o reflectare mai nuanțată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai mare participare a ziariștilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. Proiectul a încercat, totodată, să consolideze dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă între ziariști. Proiectului i s-a decernat premiul Sigma Delta Chi pentru excelență în mass-media digitală la categoria film independent.

„Sunt mândră să văd că un proiect finanțat de UE, care combate prejudecăți adânc înrădăcinate împotriva romilor, se b…

Bruxelles, 24 august 2011 – Un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană care încearcă să combată stereotipurile legate de romi prin film a câştigat un premiu prestigios acordat de Society of Professional Journalists din SUA. Proiectul „Colorful but Colorblind” a reunit ziarişti de etnie romă şi nu numai în cadrul realizării unei serii de 25 de scurt-metraje care spun poveştile comunităţilor de romi care trăiesc în Europa Centrală şi de Est. Obiectivul a fost acela de a încuraja o reflectare mai nuanțată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai mare participare a ziariștilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. Proiectul a încercat, totodată, să consolideze dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă între ziariști. Proiectului i s-a decernat premiul Sigma Delta Chi pentru excelență în mass-media digitală la categoria film independent.

„Sunt mândră să văd că un proiect finanțat de UE, care combate prejudecăți adânc înrădăcinate împotriva romilor, se bucură de recunoaștere peste Atlantic. Acest lucru este o dovadă că angajamentul și eforturile fără precedent ale Uniunii Europene de a promova integrarea socială și economică a romilor dau rezultate”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Romii contribuie la viața socială și culturală din întreaga Europă și sunt bucuroasă să constat că această contribuție a lor este pusă în lumină de proiectul «Colorful but colorblind»”.

Majoritatea romilor din Europa se confruntă cu problema unei sărăcii persistente, a excluziunii sociale şi a discriminării, iar ca urmare a crizei economice şi financiare situaţia lor se înrăutăţeşte şi mai mult. Aceste probleme pot fi amplificate de stereotipurile legate de comunitățile lor, care este posibil să fie întreținute, la rândul lor, de relatările părtinitoare din mass-media. Scopul proiectului „Colorful but colorblind” a fost acela de a contribui la descurajarea stereotipurilor îndreptate împotriva romilor prin utilizarea creativă a suporturilor multimedia în relatările privind diverse aspecte ale acestei minorități. Proiectul a reunit 50 de ziariști de etnie romă și nu numai, care au fost formați cu ajutorul specialiștilor în domeniul scenariilor multimedia.

Proiectul a vizat mai ales Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România şi Slovacia, toate ţări cu o populaţie romă importantă. Acesta a fost cofinanţat de Uniunea Europeană, beneficiind de 303 040 EUR prin programul UE „Drepturi fundamentale şi cetăţenie”.

Context

Cele 10-12 milioane de romi care trăiesc în Europa se confruntă cu problema discriminării, a excluziunii și a nerecunoașterii drepturilor lor, în timp ce guvernele suportă pierderi ale veniturilor și ale productivității din ce în ce mai importante din cauza posibilității ca talentul acestei comunități să nu fie valorificat. Este imperativ să se asigure o mai bună integrare economică și socială a romilor, însă pentru ca aceasta să fie eficace, este nevoie de o acțiune concertată la toate nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale excluziunii.

Multe dintre domeniile în care se impune o mai bună integrare a romilor, cum ar fi educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele, sunt în primul rând responsabilităţi naţionale sau regionale. Cu toate acestea, UE deține un rol important în coordonarea acțiunii statelor membre. La 5 aprilie 2011, Comisia a propus un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP11/400, MEMO/11/216). Acesta se axează pe patru domenii prioritare: accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe. Statele membre au fost rugate să stabilească obiective naționale specifice de integrare a romilor, care să reflecte dimensiunea populației lor rome și situația actuală a politicilor lor de integrare. Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru sprijinirea eforturilor de integrare.

La 24 iunie 2011, liderii europeni au adoptat cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/789). Statele membre vor trebui să prezinte strategii naţionale privind romii până la sfârşitul anului 2011. Statele membre vor trebui să specifice felul în care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor globale ale UE pentru integrarea romilor. Comisia va evalua apoi strategiile naţionale şi va prezenta un raport în acest sens Parlamentului European şi Consiliului în primăvara anului 2012. Acest proces va fi reluat în fiecare an, lansându-se astfel o revizuire periodică a progreselor înregistrate la nivel naţional în contextul cadrului UE.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – Romii:

http://ec.europa.eu/roma

Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top