Fără categorie

Ultimele inscrieri pentru cursul acreditat de Inspector SSM – 10-17 octombrie 2011, Bucuresti

CLARIFICARI LEGISLATIVE

 

1. Cursul de 40 de ore (COR 315219) – Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca este atat pentru studii medii cat si pentru studii superioare, se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul firmelor/institutiilor in care activeaza. ( HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizata la 5 mai 2011)

 

ART. 55

    (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.

    (2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.(nota: certificat CNFPA)

 

 

 

 2. Cursul de 80 de ore (COR – 241220) – Expert in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, este de nivel superior si se are …

CLARIFICARI LEGISLATIVE

 

1. Cursul de 40 de ore (COR 315219) – Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca este atat pentru studii medii cat si pentru studii superioare, se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul firmelor/institutiilor in care activeaza. ( HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizata la 5 mai 2011)

 

ART. 55

    (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.

    (2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.(nota: certificat CNFPA)

 

 

 

 2. Cursul de 80 de ore (COR – 241220) – Expert in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, este de nivel superior si se are conditii specifice. (Potrivit HG nr 955/08.09.2010)

 

Art. 50.

 

(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:

 

a) absolvirea, în domeniile fundamentale:  ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau  echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;

 

b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o

 

durată de cel puţin 80 de ore; (nota: curs CNFPA, cor 241220)

 

c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore. (nota: curs postuniversitar evaluator de riscuri)

 

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

 

(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

LOCATIE: Camera de Comert a Municipiului Bucuresti sau la sediul Euro Best Team (in functie de numarul celor inscrisi).

 

 

PLANIFICARE CURS 40 ORE

 

Curs de zi: 10-11-12-13 octombrie si examen pe 17 octombrie 2011

 

Durata 4 zile + 1 zi examinare (intre orele 9.00-17.00)

 

Curs de seara:  10-11-12 octombrie, 17-18 octombrie si examen pe 19 octombrie 2011

 

Durata 5 zile + 1 zi examinare (intre orele 17.00-21.00)

 

FORMULARUL DE INSCRIERE– il puteti completa de pewww.eurobestteam.ro

 

OFERTA: Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 28 septembrie2011 si beneficiati de taxa redusa de 600 de lei. Dupa aceasta data taxa de inscriere este de 1000 de lei. Taxa de inscriere include toate costurile privind suportul de curs, pauzele de cafea, taxele de evaluare si certificare CNFPA.

 

Cursul este bazat pe aplicaţii practice, participanţii lucrează pe echipe pe tot parcursul programului şi elaborează impreună proiecte care au aplicabilitate în plan real. În cadrul unei sesiunii de examinare finală, participanţii vor prezenta unei comisii formate din reprezentanţi ai CNFPA, proiectele realizate pe parcursul cursului, în vederea certificării.  

 

Unde este recunoscut programul?

Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

 

Cine se poate inscrie?

Programul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie, societate comercială sau bugetară ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii/2011.

 

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice inspectorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Pentru ce te pregateste?

–      Legislatia din domeniu si modul in care sa urmareasca aplicarea prevederilor acesteia.

–      Conceptele de baza privind securitatea si sanatatea in munca.

–      Modul de definire si identificare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca sau a unei boli profesionale

–      Modul de comunicare si cercetare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca

–      Primul ajutor: alerteaza factorii de interventie, adopta masuri privind eliminarea pericolelor in zona evenimentului.

 

Sesiune teoretică

    Cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă (SSM);

    Concepte de baza referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (SSM);

    Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;

    Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător unităţii;

    Evaluarea riscurilor profesionale;

    Acordarea primului ajutor;

    Informarea, consultarea, instruirea şi participarea lucrătorilor în acest proces;

    Semnalizarea de securitate şi sanatate în muncă;

    Echipamentul de protecţie;

    Măsuri de protecţie în diferite domenii de activitate.

 

Aplicaţii practice

Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA.

 

Lectorul cursului este Dana Morar

Dana este trainer autorizat CNFPA in formare profesionala pentru adulti  si detine o experienta de peste 20 ani in consultanta  pentru implementare si audit sisteme de management ISO (9001, 14001, 27001, 20000-1  si OHSAS 18001) si peste 15 ani ca trainer. Detine certificari recunoscute de Organizatia Europeana pentru calitate (EOQ), CNFPA si BSI (British Standards Institution) ca manager, consultant si auditor in domeniul calitatii, mediului, securitate si sanatate ocupationala, securitatea informatiei. Este absolventa a facultatii de Electronica si Telecomunicatii Bucuresti si a cursului post universitar „Auditul securitatii, sanatatii in munca si Evaluarea riscurilor”. Dana a sustinut numeroase sesiuni de instruire si in cadrul Euro Best Team ea este trainer pentru cursul de Inspector SSM – securitate si sanatate in munca.

 

AGENDA CURSULUI:

Ziua I

09:00 – 10:30 Sesiune introductivă – prezentare participanţi şi curs

                    Elemente introductive, concepte si principii de baza privind securitatea si sanatatea in munca

                    Cadrul legal din Romania si Perspectice internationale                      

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:15 Obligatile si responabilitatile angajatorilor si angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca

12:15 – 13:45 Pauză de prânz

13:45 – 15:15 Organizarea activitatii privind securitatea si sanatatea in munca

                     Stabilirea atributiilor si responsabilitatilor personalului ce se ocupa de domeniul securitatii si sanatatii in munca

15:15 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Prevenirea si evaluarea riscurilor profesionale

                     Elaborarea planului de prevenire si protectie

                     Expunerea lucratorilor la riscurile profesionale 

                     Recapitulare

 

Ziua II

09:00 – 10:30 In ce consta primul ajutor si modul de acordare al acestuia

                     Actionarea in cazuri de urgenta

                     Elaborarea planurilor de urgenta si evacuare

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:14 Proceduri de informare, consultare si participare a personalului in domeniul sanatatii si securitatii in munca

12:15 – 13:45 Pauză de prânz

13:45 – 15:15 Fazele de instruire a lucratorilor

15:15 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Elaborarea documentatiilor necesare instruirii in vederea protectiei si prevenirii

 

Ziua III

09:00 – 10:30 Semnalare, comunicare, cercetare privind accidentele de munca a incidentelor periculoase, a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

                     Elaborarea evidentelor si raportarilor a accidentelor de munca si a incidentelor periculoase                                 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:15  Obligatiilor angajatoriilor privind semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca

                     Identificarea grupurilor sensibile la riscuri si a echipamentelor de protectie in caz de risc ridicat

                     Protectia grupurilor sensibile la riscuri specifice           

12:15 – 13:45 Pauză de prânz

13:45 – 15:15 Acordarea si utilizarea materialelor igienico-sanitare  

                    Acordarea alimentatiei de protectie    

15:15 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Recapitulare si simulare prin efectuarea unui joc pe grupe     

 

Ziua IV

09:00 – 10:30 Prevenirea riscurilor determinate de expunerea lucrarilor la agentii chimici, biologici, cancerigeni si azbest

10:30 – 10:45 Pauză de cafea

10:45 – 12:15 Prevenirea riscurilor determinate de manipularea manuala a maselor si lucrul in conditii de mediu ce pot afecta sanatatea si siguranta

12:15 – 13:45 Pauză de prânz

13:45 – 15:15 Prevenirea riscurilor determinate de lucrul pe santiere temporare si mobile sau la echipamente cu ecran de vizualizare

15:15 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Concluzii, pregatire pentru examen

 

Ziua V – Examen

 

Condiţii de inscriere

Pentru inscriere vă rugăm să completati formularul de inscriere afisat mai sus in aceasta pagina si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.

 

SC Euro Best Team SRL

RO95BTRL04101202E64311XX

Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.

 

Persoană de contact: Madalina Nedelcu- 0726.615.538

 

http://www.eurobestteam.ro/

http://eurobestteam.blogspot.com/

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top