Fără categorie

Strategia 2020

In documentul Orientari politice pentru viitoarea Comisie, prezentat in luna septembrie 2009, Jose Manuel Barroso sublinia importanta revizuirii actualei Strategii Lisabona si transformarea acesteia intr-o strategie pentru convergenta, care sa reprezinte o viziune a UE pentru deceniul 2011-2020.

In vederea elaborarii acestei noi strategii, Comisia Europeana a lansat in 24 noiembrie 2009 un document de consultare publica, intitulat UE 2020. In documentul de lucru al Comisiei, sunt propuse trei obiective tematice importante pentru UE la orizontul anului 2020: crearea de valoare prin cunoastere, dezvoltarea competentelor cetatenilor in cadrul unor societati care favorizeaza incluziunea si crearea unei economii competitive, conectate si ecologice.

Cresterea economica bazata pe cunoastere: noua strategie trebuie sa ofere conditii cadru adecvate pentru inovare si cercetare, prin oferirea de stimulente si punerea in comun a resurselor publice si private. Obiectivele pentru anul…

In documentul Orientari politice pentru viitoarea Comisie, prezentat in luna septembrie 2009, Jose Manuel Barroso sublinia importanta revizuirii actualei Strategii Lisabona si transformarea acesteia intr-o strategie pentru convergenta, care sa reprezinte o viziune a UE pentru deceniul 2011-2020.

In vederea elaborarii acestei noi strategii, Comisia Europeana a lansat in 24 noiembrie 2009 un document de consultare publica, intitulat UE 2020. In documentul de lucru al Comisiei, sunt propuse trei obiective tematice importante pentru UE la orizontul anului 2020: crearea de valoare prin cunoastere, dezvoltarea competentelor cetatenilor in cadrul unor societati care favorizeaza incluziunea si crearea unei economii competitive, conectate si ecologice.

Cresterea economica bazata pe cunoastere: noua strategie trebuie sa ofere conditii cadru adecvate pentru inovare si cercetare, prin oferirea de stimulente si punerea in comun a resurselor publice si private. Obiectivele pentru anul 2020 vor putea fi atinse numai intr-un Spatiu European al Cercetarii eficient, eficace si cu finantare adecvata. Politicile de educatie vor trebui reformate astfel incat randamentul lor sa creasca si sa conduca la combaterea excluziunii sociale si a saraciei.

Educatia si cercetarea, inovarea si creativitatea sunt principalele prioritati pentru realizarea societatii europene bazata pe cunoastere. Trebuie intreprinse masuri pentru crearea unei veritabile piete unice online pentru ca beneficiile economiei digitale sa fie folosite la potentialul lor maxim.

Dezvoltarea competentelor cetatenilor in cadrul unor societati care favorizeaza incluziunea: Beneficiile economiei bazate pe cunoastere depind de contributia directa a fortei de munca, competentele acesteia constituind un element central pentru cresterea economica europeana. Flexicuritatea va ocupa un loc central in urmatorul deceniu, fiind instrumentul care poate raspunde adecvat provocarilor impuse de noi locuri de munca care necesita competente noi. Mobilitatea fortei de munca trebuie sa contribuie la o mai buna corelare a cererii si ofertei pe piata muncii, dar si la asigurarea necesarului de noi competente.

Intarirea culturii antreprenoriale, cu accent pe o atitudine pozitiva in asumarea riscurilor si a capacitatii de inovare, reprezinta un instrument care contribuie la asigurarea competitivitatii.
Crearea unei economii competitive, conectate si ecologice: noua economie a UE va trebui sa faca fata constrangerilor impuse de cresterea preturilor la energie, de concurenta in crestere pentru resurse si piete, dar si a celor impuse de emisiile de carbon.

Europa are nevoie de infrastructuri de transport si energie modernizate si interconectate, precum si de acoperire de 100% in banda larga, pentru a facilita scaderea emisiilor de carbon, a asigura necesarul de energie pentru dezvoltarea economica, in conditiile unui grad ridicat de competitivitate. De asemenea, este necesara folosirea adecvata si eficienta a materiilor prime, cresterea productivitatii muncii prin reducerea presiunii asupra resurselor. Politica industriala trebuie sa aiba o noua abordare prin punerea accentului pe sustenabilitate, inovare si competente, astfel incat sa poata contribui efectiv la crestere si crearea de locuri de munca.

In materie de guvernanta, Comisia Europeana propune intarirea rolului Consiliului European in coordonarea strategiei UE 2020, precum si consolidarea implicarii Parlamentului European. La nivelul statelor membre, se doreste un rol mai activ pentru parlamentele nationale.

Statele membre isi vor stabili obiective proprii pe o perioada de cinci ani, tinand cont de contextul economic si social national. Progresele inregistrate vor fi monitorizate anual de catre Comisie si Consiliu.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top