Fără categorie

Sprijinul oferit de UE lucrătorilor prin Fondul de ajustare la globalizare se triplează în 2010, ajungând la peste 83 de milioane EUR

Bruxelles, 22 august 2011 – Aproape 23 700 de lucrători concediaţi ca urmare a crizei economice şi a schimbărilor structurale majore din structura comerţului mondial au beneficiat, anul trecut, de ajutorul oferit prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), conform unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană – mai mult decât dublu faţă de numărul de lucrători care au beneficiat de ajutorul oferit de fond în 2009. Suma de 83,5 milioane EUR plătită de Fondul de ajustare la globalizare al UE unui număr de nouă state membre este menită să ajute autoritățile naționale, deoarece acestea sprijină lucrătorii concediați în găsirea unor noi oportunități de locuri de muncă.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat, la publicarea raportului anual: „De la lansarea sa în 2007, Fondul european de ajustare la globalizare, ca instrument de exprimare a solidarității UE, contribuie la sprijinirea celor care și-au pierdut…

Bruxelles, 22 august 2011 – Aproape 23 700 de lucrători concediaţi ca urmare a crizei economice şi a schimbărilor structurale majore din structura comerţului mondial au beneficiat, anul trecut, de ajutorul oferit prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), conform unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană – mai mult decât dublu faţă de numărul de lucrători care au beneficiat de ajutorul oferit de fond în 2009. Suma de 83,5 milioane EUR plătită de Fondul de ajustare la globalizare al UE unui număr de nouă state membre este menită să ajute autoritățile naționale, deoarece acestea sprijină lucrătorii concediați în găsirea unor noi oportunități de locuri de muncă.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat, la publicarea raportului anual: „De la lansarea sa în 2007, Fondul european de ajustare la globalizare, ca instrument de exprimare a solidarității UE, contribuie la sprijinirea celor care și-au pierdut locul de muncă. Fondul acoperă formare și asistență în căutarea unui loc de muncă pentru mii de lucrători europeni și va continua să joace un rol crucial în lupta împotriva șomajului sau în prevenirea acestuia.” Comisarul a adăugat: „FEG reflectă necesitatea de a ne concentra asupra provocărilor acestui deceniu, menținând, în același timp, investiții susținute în domenii precum formarea, inovarea și infrastructura europeană.”

Al patrulea raport anual privind activitățile FEG arată o triplare, în 2010, a contribuțiilor FEG către statele membre. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în calitate de autoritate bugetară a UE, au luat, în 2010, 31 de decizii de acordare a finanțării FEG: 13 dintre acestea au fost ca răspuns la cererile întocmite în 2010, iar 18 au vizat cereri începând cu a doua jumătate a anului 2009. Această creștere puternică reflectă impactul brusc al crizei financiare și economice mondiale, ceea ce a dus la o creștere dramatică a cererilor în 2009. În 2010, comparativ cu 2009, au fost aprobate de trei ori mai multe cazuri, iar statele membre au beneficiat de o cofinanțare FEG cu 60 % mai mare.

Contribuțiile FEG au vizat 23 688 de lucrători concediați din nouă state membre (Danemarca, Germania, Irlanda, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania), cu un total de 83 554 141 EUR din fond. Sprijinul a fost acordat pentru a cofinanța măsurile de politică active pe piața muncii propuse și organizate pentru lucrători de către statele membre, în timpul unei perioade de 24 de luni de la data cererii. FEG a cofinanțat 65 % din măsuri, sursele naționale furnizând restul de 35 %. Măsurile concrete pentru persoanele care caută un loc de muncă au inclus asistență intensivă și personalizată pentru căutarea unui loc de muncă, diverse tipuri de formare profesională, măsuri de perfecționare și reciclare, stimulente și alocații temporare pe durata măsurilor active și alte tipuri de sprijin, cum ar fi înființarea de întreprinderi și sistemele publice de ocupare a forței de muncă.

FEG, o inițiativă propusă pentru prima oară de președintele Barroso în vederea asigurării de asistență pentru persoanele care își pierd locul de muncă din cauza impactului globalizării, a fost înființat de către Parlamentul European și Consiliu la sfârșitul anului 2006.

Ca parte a propunerii sale pentru următorul cadru financiar multianual dincolo de 2013, Comisia a propus ca UE să își exprime în continuare solidaritatea cu lucrătorii concediați și cu regiunile afectate prin intermediul FEG și în viitor.

Context

În 2010, Comisia a primit un total de 31 de cereri pentru sprijin FEG – cu una mai mult decât în 2009. Acestea au fost înaintate de 12 state membre pentru un total de 169 994 542 EUR din sprijinul FEG pentru a viza 31 995 de lucrători concediați din 16 sectoare. Trei state membre au depus cereri pentru prima dată în 2010: Republica Cehă, Polonia și Slovenia.

Au existat 78 de cereri pentru FEG din momentul începerii activității acestuia în ianuarie 2007, pentru o sumă totală de aproape 355 de milioane EUR, care ajută aproape 76 000 de lucrători. Cererile FEG sunt prezentate într-un număr din ce în ce mai mare de sectoare și de către un număr tot mai mare de state membre.

Raportul anual prezintă, de asemenea, rezultatele a patru contribuții FEG acordate în anii anteriori în cazul a trei state membre (Spania, Portugalia și Germania) și modul în care sprijinul FEG i-a ajutat pe lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă. Acesta arată că 629 dintre lucrătorii concediați de către angajatori din industria autovehiculelor, industria textilă și industria telefoniei mobile și-au găsit noi locuri de muncă sau au devenit lucrători care desfășoară o activitate independentă la finalul perioadei de douăsprezece luni de sprijin FEG (20 % din cei 3 146 care beneficiau de sprijin). Ca o consecință directă a crizei, rezultatele pentru reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă au fost îngreunate de dificultățile cu care se confruntă piețele forței de muncă locale și regionale în ceea ce privește oportunitățile de locuri de muncă și posturile vacante.

Cele trei state membre au raportat o serie de fapte interesante, indicând că situația personală, încrederea în sine și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor în cauză s-a îmbunătățit în mod clar datorită asistenței și serviciilor FEG, deși aceștia nu au regăsit întotdeauna cu rapiditate un loc de muncă. FEG a oferit statelor membre posibilitatea de acționa în mod mai eficient în regiunile afectate de concedieri, atât în ceea ce privește numărul de persoane asistate, cât și durata, tipul și calitatea sprijinului, decât ar fi fost posibil fără finanțarea din FEG.

Fondurile UE le-au permis țărilor, de asemenea, să intervină în mod mai flexibil și să includă în cadrul măsurilor oferite acțiuni personalizate și inovatoare și să acorde o mai mare atenție celor mai puțin calificați. Asistența cofinanțată de FEG reprezintă, prin urmare, o investiție sporită în domeniul competențelor, despre care s-a demonstrat deja că are un impact pozitiv asupra ratei de reangajare a lucrătorilor sprijiniți, și pe termen mediu și lung după încheierea măsurilor FEG.

În plus, FEG a fost considerat ca un instrument util în perioade de deficit bugetar și de reducere a cheltuielilor publice, atunci când resursele naționale se împuținează și când statele membre se luptă să iasă din criza mondială. Aceste aspecte subliniază încă o dată că FEG furnizează ajutor prețios pentru lucrătorii concediați și demonstrează solidaritatea UE în fața schimbărilor.

Informații suplimentare

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/561

Raportul din 2010 privind activitățile FEG se găsește la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Site-ul internet al FEG: http://ec.europa.eu/egf

Comunicate video:

Europa acționează pentru combaterea crizei: revitalizarea Fondului european de ajustare la globalizare – click aici

Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizare – click aici

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top