Fără categorie

Reuniunea Grupului de lucru Contencios UE din 6 octombrie 2011

La data de 6 octombrie 2011 a avut loc, la sediul Ministerului Afacerilor Europene (MAEur), sub coordonarea Agentului Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE, reuniunea semestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).

În cadrul reuniunii au fost abordate aspecte privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, atât în acţiunile contencioase, cât şi precontencioase.

Principalele subiecte abordate au fost legate de eficientizarea cooperării între instituţiile naţionale, în vederea unei cât mai bune reprezentări a României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) şi în faţa celorlalte instituţii ale Uniunii. Astfel, reprezentanţii MAEur au prezentat participanţilor baza de date INFR, prin intermediul căreia vor fi comunicate răspunsurile României în faza precontencioasă a acţiunilor în neîndeplinirea obligaţiilor, dar şi ghidul elaborat de Ministerul Afacerilor Europene cuprinzând…

La data de 6 octombrie 2011 a avut loc, la sediul Ministerului Afacerilor Europene (MAEur), sub coordonarea Agentului Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE, reuniunea semestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).

În cadrul reuniunii au fost abordate aspecte privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, atât în acţiunile contencioase, cât şi precontencioase.

Principalele subiecte abordate au fost legate de eficientizarea cooperării între instituţiile naţionale, în vederea unei cât mai bune reprezentări a României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) şi în faţa celorlalte instituţii ale Uniunii. Astfel, reprezentanţii MAEur au prezentat participanţilor baza de date INFR, prin intermediul căreia vor fi comunicate răspunsurile României în faza precontencioasă a acţiunilor în neîndeplinirea obligaţiilor, dar şi ghidul elaborat de Ministerul Afacerilor Europene cuprinzând informaţii practice cu privire la intervenţia în cauzele aflate pe rolul CJUE. Totodată, au fost sintetizate şi evoluţiile jurisprudenţei CJUE în perioada iulie-septembrie 2011 şi a fost discutat raportul de activitate privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene în acţiunile contencioase, cât şi precontencioase.

În ceea ce priveşte comunicarea dintre instituţiile naţionale şi MAEur, domnul subsecretar de stat Răzvan Horaţiu Radu, Agentul Guvernului României pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE a subliniat contribuţia activă a instituţiilor participante în cauzele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare în faţa CJUE, solicitând în acelaşi timp o implicare mai mare şi în cazul intervenţiilor în cauzele altor state membre, în măsura în care există un interes intern.

Pentru o mai bună înţelegere a mecanismului intervenţiei României în cauzele aflate pe rolul CJUE, reprezentanţii MAEur au prezentat un ghid practic realizat de instituţie. S-a subliniat importanţa deosebită a monitorizării în permanenţă a avizelor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la cauzele aflate pe rolul Curţii, pentru a se repera din timp eventualele situaţii care impun formularea unei cereri de intervenţie. În acelaşi timp, s-a subliniat importanţa existenţei unui aviz de oportunitate înainte de demararea procedurii propriu-zise.

Cu privire la baza de date INFR, MAEur a subliniat importanţa utilizării acesteia pentru uşurarea comunicării documentelor către Comisie. Reprezentanţii în GLCUE ai instituţiilor participante vor beneficia de această bază de date în calitate de utilizatori pasivi şi vor putea consulta documentele încărcate cu privire la cauzele care se află în domeniul lor de activitate. În acest sens, instituţiile reprezentate în GLCUE au fost invitate să comunice MAEur domeniile în privinţa cărora doresc să aibă acces pentru consultarea bazei de date.

De asemenea, au fost discutate cauzele României aflate în curs de derulare, solicitându-se instituţiilor urgentarea demersurilor necesare pentru identificarea unor răspunsuri optime.

 

Informaţii suplimentare

GLCUE este un grup interministerial permanent, format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale care au competenţe în transpunerea şi implementarea acquis-ului şi cu care reprezentaţii MAEur au luat contact în cauzele în care s-a implicat Guvernul român.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru a asigura o cooperare interinstituţională eficientă în scopul reprezentării şi apărării României în relaţia cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) sau cu Comisia Europeană. GLCUE dezbate probleme generale privind reprezentarea României, identifică soluţii în vederea cooperării interinstituţionale în această materie, precum şi implicaţiile pentru instituţiile din România ale jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top