Fără categorie

Reuniunea Grupului de lucru contencios comunitar (GLCC)

La data de 30 iunie 2011 s-a desfăşurat la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE) reuniunea trimestrială a Grupului de lucru contencios comunitar (GLCC), sub coordonarea domnului Răzvan Horaţiu Radu, Subsecretar de Stat, Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE.

În cadrul reuniunii, au fost abordate aspecte privind reprezentarea României în faţa CJUE şi în acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor introduse de Comisie. Astfel, au fost identificate aspectele favorabile care au condus la obţinerea unor rezultate pozitive în acţiunile de reprezentare ale statului în faţa instituţiilor susmenţionate:

De exemplu, în cauza Comisia/România, referitoare la desemnarea ariilor de protecţie specială pentru păsările sălbatice, acţiunea Comisiei a fost respinsă.

Au mai fost discutate cauze recente pendinte în faţa Curţii în care este implicată România:

  • cauza Volksbank,…

La data de 30 iunie 2011 s-a desfăşurat la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE) reuniunea trimestrială a Grupului de lucru contencios comunitar (GLCC), sub coordonarea domnului Răzvan Horaţiu Radu, Subsecretar de Stat, Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE.

În cadrul reuniunii, au fost abordate aspecte privind reprezentarea României în faţa CJUE şi în acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor introduse de Comisie. Astfel, au fost identificate aspectele favorabile care au condus la obţinerea unor rezultate pozitive în acţiunile de reprezentare ale statului în faţa instituţiilor susmenţionate:

De exemplu, în cauza Comisia/România, referitoare la desemnarea ariilor de protecţie specială pentru păsările sălbatice, acţiunea Comisiei a fost respinsă.

Au mai fost discutate cauze recente pendinte în faţa Curţii în care este implicată România:

  • cauza Volksbank, referitoare la interpretarea prevederilor Directivei 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori;
  • cauza Nisipeanu, cu privire la taxa pe poluare impusă cu ocazia înmatriculării unui autovehicul
  • cauza Agafiţei, privind salarizarea anumitor categorii de personal din sistemul judiciar.

În cadrul grupului de lucru, DAE a avansat o serie de propuneri, în scopul unei cooperări eficiente între instituţii pe plan intern, astfel încât pe viitor să se asigure furnizarea unor informaţii tehnice cuprinzătoare, care să permită o bună reprezentare a intereselor României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Comisiei.

Reprezentanţii DAE au subliniat oportunitatea participării mai active a României în cadrul cauzelor de pe rolul CJUE prin formularea de observaţii scrise în calitate de terț intervenient în cererile preliminare în care Statul român ar putea avea un interes, având în vedere că DAE este o instituţie de avangardă şi de interfaţă în comunicarea cu instituţiile UE.

Tot în cadrul reuniunii, participanţii au fost familiarizaţi cu baza de date INFR, care urmează a fi folosită de România pentru trimiterea în formă electronică a răspunsurilor către Comisie în cadrul fazei precontencioase a acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. Prin implementarea acestei baze de date se va asigura o cooperare mai bună cu Comisia, urmând a fi reduse şi costurile logistice şi de timp. Această bază de date se preconizează a fi utilizată cât mai curând.

De asemenea, reprezentanţii DAE au făcut o prezentare a celor mai importante aspecte ale acţiunii în anulare, arătând oportunitatea diseminării acestor informaţii şi materiale tuturor agenţiilor din teritoriu, pentru o mai bună înţelegere a procedurii.

În final, s-a făcut şi o sinteză a hotărârilor CJUE pronunţate în ultimele trei luni, în scopul diseminării soluţiilor date de instanţele UE.

Informaţii suplimentare

GLCC este un grup interministerial permanent, format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale care au competenţe în transpunerea şi implementarea acquis-ului şi cu care reprezentaţii DAE au luat contact în cauzele în care s-a implicat Guvernul român.

GLCC se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru a asigura o cooperare interinstituţională eficientă în scopul reprezentării şi apărării României în relaţia cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) sau cu Comisia Europeană. GLCC dezbate probleme generale privind reprezentarea României, identifică soluţii în vederea cooperării interministeriale în această materie, precum şi implicaţiile pentru instituţiile din România ale jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top