Fără categorie

Reuniunea Consiliului ECOFIN

In data de 3 iunie 2008 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului ECOFIN, pe agenda careia cele mai importante subiecte au fost implementarea Pactului de stabilitate si crestere economica, Uniunea Economica si Monetara la 10 ani de la lansarea celei de a treia etape a sa, Rapoartele de convergenta 2008 ale Comisiei si Bancii Centrale Europene, pregatirea Consiliului European din iunie.
Porezentam mai jos concluziile Consiliului ECOFIN cu privire la principalele teme luate in discutie.

1. Implementarea Pactului de stabilitate si crestere
Consiliul a adoptat deciziile de abrogare a procedurii de deficit excesiv pentru Italia, Portugalia, Cehia si Slovacia, singurul stat pentru care se mentine procedura de deficit excesiv ramanand Ungaria.
Abrogarea procedurii de deficit excesiv pentru Slovacia prezinta o importanta deosebita in contextul in care aceasta tara urmeaza sa adopte moneda europeana euro de la 1 ianuarie 2009.

2. Uniunea Economica si Monetara la 10 ani
In cadrul reuniunii…

In data de 3 iunie 2008 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului ECOFIN, pe agenda careia cele mai importante subiecte au fost implementarea Pactului de stabilitate si crestere economica, Uniunea Economica si Monetara la 10 ani de la lansarea celei de a treia etape a sa, Rapoartele de convergenta 2008 ale Comisiei si Bancii Centrale Europene, pregatirea Consiliului European din iunie.
Porezentam mai jos concluziile Consiliului ECOFIN cu privire la principalele teme luate in discutie.

1. Implementarea Pactului de stabilitate si crestere
Consiliul a adoptat deciziile de abrogare a procedurii de deficit excesiv pentru Italia, Portugalia, Cehia si Slovacia, singurul stat pentru care se mentine procedura de deficit excesiv ramanand Ungaria.
Abrogarea procedurii de deficit excesiv pentru Slovacia prezinta o importanta deosebita in contextul in care aceasta tara urmeaza sa adopte moneda europeana euro de la 1 ianuarie 2009.

2. Uniunea Economica si Monetara la 10 ani
In cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN din 3 iunie 2008, Comisia a prezentat Comunicarea sa privind UEM la 10 ani (facuta publica la 7 mai). Documentul marcheaza 10 ani de la lansarea etapei a 3-a a Uniunii Economice si Monetare (UEM).
Comunicarea Comisiei trece in revista succesele inregistrate de UEM pana in prezent, enumerand totodata provocarile principale cu care se va confrunta in urmatoarea perioada.

3. Rapoartele de convergenta 2008 ale Comisiei si Bancii centrale europene
Ambele rapoarte de convergenta concluzioneaza faptul ca Slovacia este singurul stat care indeplineste criteriile de aderare la zona euro.
Pentru Romania, aceasta este prima evaluare europeana oficiala a capacitatii de a adera la zona euro. Singurul criteriu pe care Romania il indeplineste este cel al finantelor publice (deficit si datorie publica). Eforturi trebuie depuse insa cu privire la criterii precum inflatia (5,9% in Romania in raport cu o valoare de referinta de 3,2%; cursul de schimb (Romania nu este parte a mecanismului ratelor de schimb II si a inregistrat fluctuatii mari in ultimul an); ratele dobanzii pe termen lung (7,1% in raport cu o valoare de referinta de 6,5%).

4. Pregatirea Consiliului european (19-20 iunie 2008)
Preturile produselor alimentare

In cadrul UE, inflatia preturilor alimentelor procesate a crescut de la 1,2% la 8,2% intre iulie 2007 si martie 2008, iar pentru alimentele neprocesate de la 2,1% in septembrie 2007 la 3,8% in martie 2008. Pentru consumatorii europeni, efectele negative ale cresterii preturilor au fost amplificate de cresterea simultana a preturilor la energie. Puterea de cumparare a gospodariilor a scazut si 16% din europeni traiesc sub pragul de saracie.
La nivelul UE, initiativele politice pentru limitarea acestor fenomene au in vedere trei directii de interventie:
– actiuni de redresare si micsorare a efectelor pe termen scurt a socului preturilor alimentare;
– actiuni de crestere a ofertei agricole si asigurarea securitatii alimentare pe termen mediu si lung;
– actiuni care sa contribuie la efortul global de contracarare a efectului cresterii preturilor asupra populatiei sarace.
Principalele idei exprimate pe parcursul dezbaterilor din cadrul Ecofin s-au referit la urmatoarele aspecte:
– nevoia de actiune in directia cresterii concurentei in lantul ofertei;
– combatereaactivitatii speculative de pe piata alimentelor;
– utilizareabiocarburantilor;
– reformarea politicii agricole comune;
– legatura directa dintre preturile energiei si preturile produselor alimentare.
In urma discutiilor, Presedintia a refacut textul notei privind preturile produselor alimentare, pe care o va transmite Consiliului European. S-a agreat ca nota sa fie transmisa ca nota a Consiliului si nu doar ca nota a Presedintiei.

5. Servicii financiare

(a) Compensare si decontare – Concluziile Consiliului

Proiectul de Concluzii preia o serie din procuparile politice deja exprimate pe acest subiect in cadrul Consiliului Ecofin si puncteaza principalii pasi care trebuie parcursi in vederea cresterii eficientei si reducerii fragmentarii activitatilor de compensare si decontare la nivel european.
In ceea ce priveste Codul de Conduita, concluziile Consiliului remarca progresele inregistrate, in special in transparenta preturilor si considera ca trebuie continuate eforturile in ceea ce priveste comparabilitatea preturilor, precum si pentru separarea serviciilor si a contabilitatii.
Referitor la Target 2 Securities, concluziile Consiliului iau nota de progresele BCE in ceea ce priveste consultarea participantilor de pe piata si respectarea regulilor de transparenta si invita BCE sa isi continue eforturile in dezvoltarea T2S, cu accente pe costurile si beneficiile implementarii proiectului.
In ceea ce priveste indepartarea barierelor indentificate in Raportul Giovannini, concluziile Consiliului (i) evidentiaza progresele relevate in cel de-al 3 Raport; (ii) iau nota de intentia Comisiei de a adopta o recomandare privind procedurile de impozitare prin retinere la sursa pana la inceputul lui 2009 si sa tina seama de necesitatea simplificarii si imbunatatirii eficientiei fiscale (iii) invita Comisia sa vina cu propuneri concrete pentru eliminarea barierelor legale; (iv) invita Comisia impreuna cu CESR (Comitetul Reglementatorilor pe piata Valorilor Mobiliare Europene) sa asigure ca participantii de pe piata si infrastructurile se pot bizui si pot beneficia pe deplin de drepturile garantate in baza Directivei MiFID (directiva privind pietele de instrumente financiare) in ceea ce priveste aspectele post-tranzactionare, si sa propuna pana la inceputul anului 2009 masuri de eliminare a barierelor pentru care actiunile curente au fost insuficiente.
Referitor la siguranta si eficienta infrastructurilor post-tranzactionare, Concluziile Consiliului mentioneaza ca proiectul comun CEBS (Comitetul Supraveghetorilor Bancilor Europene)/CESR privind „Standardele pentru compensarea si decontarea valorilor mobiliare in UE” trebuie completat cu urmatoarele principii: (i) textul adoptat trebuie sa ia forma unor Recomandari neobligatorii (non-binding) numai pentru autoritatile publice; (ii) includerea depozitarilor centrali internationali (ICDs) in sfera de aplicare a standardelor si excluderea bancilor custode.
In luna iulie, Consiliul Guvernatorilor BCE va lua decizia finala in privinta lansarii proiectului T2S. Comisia Europeana, prin comisarul McCreevy, a anuntat ca vor continua eforturile de eliminare a barierelor juridice si fiscale.
Proiectul de Concluzii ale Consiliului a fost adoptat fara alte interventii din partea delegatiilor.

(b) Solvabilitate II

Noua directiva isi propune realizarea in principal a 4 obiective generale, si anume: (i) integrarea pietei de (re)asigurare la nivelul Uniunii Europene; (ii) intarirea protectiei detinatorilor de polite si a beneficiarilor; (iii) imbunatatirea competitivitatii internationale a asiguratorilor si reasiguratorilor europeni; (iv) o mai buna reglementare.
Raportul reflecta in mod obiectiv progresele inregistrate si elementele care inca raman in negociere din propunerea de directiva. Documentul indica provocarile pe care Presedintia franceza va trebui sa le abordeze, mai exact pastrarea beneficiilor economice aduse de abordarea bazata pe risc si necesitatea gasirii unei solutii viabile in privinta supravegherii grupurilor de asigurari.
Se spera ca Presedintia franceza sa reuseasca sa incheie negocierile pe marginea proiectului de directiva-cadru in toamna.
(c) Scheme de garantare a depozitelor
Problematica prezinta importanta inclusiv in contextul dezbaterilor privind supravegherea grupurilor financiare si modul de impartire a poverii financiare in cazul unei crize la nivelul unui grup financiar care actioneaza transfrontalier.
Directiva privind schemele de garantare a depozitelor (SGD) are ca efect o armonizare minima/partiala in acest domeniu, elementele lasate la discretia statelor membre creand o diversitate de scheme la nivel national, in ceea ce priveste plafonul valoric pentru care este oferita protectia si gradul de acoperire a depozitelor, metodele de finantare a schemelor, procedurile de compensare a deponentilor etc.
Presedintia a facut o scurta prezentare a subiectului, subliniind ca trebuie urmarita realizarea interoperabilitatii schemelor nationale in legatura cu activitatile transfrontaliere ale grupurilor bancare opinie neimpartasita de COM care considera ca fiind foarte dificila, in prezent, imaginarea unei scheme unice pentru UE-27.
Dezbaterile cu privire la aceste aspecte vor fi reluate in timpul Presedintiei franceze, subiectul urmand sa apara din nou pe agenda Ecofin in luna octombrie sau noiembrie 2008.

6. Impozitarea

– TVA pentru serviciile financiare si de asigurare – Raport de progrese
Presedintia slovena a prezentat un raport privind progresele inregistrate in legatura cu propunerea de directiva privind TVA pentru serviciile financiare si de asigurare. Consiliul a solicitat Presedintiei viitoare sa continue lucrarile si sa prezinte un raport pana la sfarsitul anului.
Propunerea de Directiva pentru modificarea Directivei 112/2006 privind sistemul comun al TVA in ceea ce priveste regimul aplicabil serviciilor financiare si de asigurare a fost adoptata de CE la sfarsitul anului trecut, alaturi de Propunerea de Regulament al Consiliului pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei 112/2006 privind sistemul comun al TVA in ceea ce priveste regimul aplicabil serviciilor financiare si de asigurari. Obiectivele propunerilor sunt : intarirea securitatii juridice a agentilor economici si a administratiilor fiscale nationale, reducerea poverii administrative legate de corecta aplicare a scutirilor de TVA in cazul serviciilor financiare si de asigurari, precum si reducerea impactului TVA-ului disimulat in costurile suportate de prestatorii de servicii financiare si de asigurari.
Pana in prezent, lucrarile la nivel tehnic au urmarit definirea serviciilor financiare si de asigurare scutite de la plata TVA, luand in calcul faptul ca definitiile existente in Directiva 112/2006 nu mai sunt actuale, determinand aplicari si interpretari neunitare; in plus, aceste definitii nu acopera anumite produse financiare noi. De asemenea, a fost abordata problema impactului transfrontalier al mecanismului de impartire a costurilor, subliniindu-se necesitatea unei evaluari amanuntite a modului de functionare a acestuia si a consecintelor pe care le genereaza, in special in ceea ce priveste impactul asupra veniturilor statelor membre.
– Accize: propunerea de directiva privind regimul general al accizelor – Raport de progrese
Presedintia slovena a prezentat un raport privind progresele inregistrate la Propunerea de Directiva privind regimul general al accizelor.
Aceasta propunere de directiva, adoptata de catre CE in data de 14 februarie 2008, are drept scop introducerea temeiului juridic pentru utilizarea sistemului informatic EMCS si revizuirea Directivei 1992/12/CE in vederea cresterii transparentei accizarii comertului intracomunitar, simplificarii si modernizarii procedurilor.
Revizuirea dispozitiilor Directivei 92/12/CEE privind regimul general al produselor supuse accizelor si privind detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse constituia o necesitate la nivelul Uniunii in contextul introducerii sistemului informatizat pentru monitorizarea circulatiei produselor accizabile (EMCS) in cadrul SM. Prin EMCS, declararea si monitorizarea miscarilor de produse accizabile intre statele UE se va face electronic
– Raportul grupului de lucru Codul de conduita privind impozitarea afacerilor
Consiliul a luat nota de raportul grupului de lucru privind implementarea unui cod de conduita in scopul eliminarii competitiei fiscale neloiale si a adoptat proiectul de concluzii.
Raportul sintetizeaza activitatile derulate in cadrul grupului de lucru Codul de conduita pe parcursul presedintiei slovene. Acest grup a fost constituit in scopul evaluarii masurilor fiscale aplicate de statele membre, care contravin Codului de conduita privind impozitarea afacerilor. In context, raportul reitereaza demersurile statelor membre de eliminare a acestor masuri si actiunile viitoare ale grupului de lucru.
Concluziile Consiliului recunosc progresele realizate de grup in timpul Presedintiei slovene, solicita grupului sa continue monitorizarea standstill si implementarea rollback, (grupul urmand sa raporteze cu privire la progresele inregistrate la finele Presedintiei Frantei) si subliniaza importanta obtinerii unui acord privind viitorul program de lucru al grupului.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top