Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din data de 31 mai 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din data de 31 mai 2010
Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din data de 31 mai 2010

Reuniunea din 31 mai a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene a avut în atenţie, ca subiecte principale: comunicarea Comisiei Europene privind lansarea unei dezbateri referitoare la impactul majorării la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi comunicarea privind măsurile care trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi gestionarea deşeurilor biologice la nivelul Uniunii Europene.

Au mai făcut obiectul dezbaterii şi subiectele abordate în cadrul Consiliului Transport, Telecomunicaţii şi Energie (TTE) din data de 31 mai 2010.

Comisia Europeană a prezentat la data de 26 mai 2010 o analiză a costurilor, beneficiilor şi opţiunilor pe care le-ar presupune trecerea, odată ce vor fi îndeplinite condiţiile necesare, de la obiectivul Uniunii Europene de reducere până în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul anilor 1990 la o reducere cu30%. Aceste condiţii nu sunt întrunite în prezent. Comunicarea executivului co…

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din data de 31 mai 2010

Reuniunea din 31 mai a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene a avut în atenţie, ca subiecte principale: comunicarea Comisiei Europene privind lansarea unei dezbateri referitoare la impactul majorării la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi comunicarea privind măsurile care trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi gestionarea deşeurilor biologice la nivelul Uniunii Europene.

Au mai făcut obiectul dezbaterii şi subiectele abordate în cadrul Consiliului Transport, Telecomunicaţii şi Energie (TTE) din data de 31 mai 2010.

Comisia Europeană a prezentat la data de 26 mai 2010 o analiză a costurilor, beneficiilor şi opţiunilor pe care le-ar presupune trecerea, odată ce vor fi îndeplinite condiţiile necesare, de la obiectivul Uniunii Europene de reducere până în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul anilor 1990 la o reducere cu30%. Aceste condiţii nu sunt întrunite în prezent. Comunicarea executivului comunitar urmează unui document similar care, pe de o parte, se referea la modalităţile de relansare a negocierilor internaţionale pe tema schimbărilor climatice, iar pe de alta dădea curs solicitării Consiliului UE privind realizarea unei evaluări a impactului unei treceri condiţionate la o reducere a emisiilor cu 30%.

În acelaşi timp, comunicarea examinează măsurile adoptate pentru protejarea industriilor mari consumatoare de energie în faţa riscului scurgerilor de dioxid de carbon. Comisia Europeană analizează şi măsura în care un obiectiv mai ambiţios de reducere a emisiilor de CO2 ar putea fi un factor stimulator pentru modernizarea economiei UE şi pentru crearea de noi locuri de muncă prin intermediul promovării inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon.

Departamentul pentru Afaceri Europene a invitat instituţiile participante la reuniunea de coordonare să consulte documentul Comisiei şi să realizeze un studiu de impact asupra implicaţiilor pentru România a unei eventuale treceri la un obiectiv de reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Comunicarea executivului comunitar poate fi accesată aici.

În data de 18 mai, Comisia Europeană a publicat o Comunicare referitoare la măsurile care trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi modul de gestionare a deşeurilor biologice la nivelul UE. Documentul ia în calcul posibilele scenarii ce derivă din studiul de impact realizat de executivul comunitar asupra oportunităţii elaborării unei legislaţii specifice în materie de gestionare a deşeurilor biologice, precum şi concluziile adoptate de Consiliul UE cu privire la Cartea verde referitoare la gestionarea deşeurilor biologice.

Documentul prezintă recomandări în ceea ce priveşte opţiunile avute în vedere de Uniune pentru a fructifica pe deplin avantajele economice şi în materie de protecţie a mediului ce decurg din îmbunătăţirea gestionării deşeurilor biologice. În acest sens, executivul comunitar propune respectarea cu stricteţe a obiectivelor privind evitarea deversării deşeurilor biologice în gropile de gunoi şi aplicarea corectă a ierarhiei deşeurilor şi a altor dispoziţii referitoare la introducerea, cu titlu prioritar, a sistemelor de colectare separată.

Participanţii la reuniunea de coordonare au abordat şi o serie de aspecte referitoare la reuniunea Consiliului TTE din 31 mai. Miniştrii europeni ai telecomunicaţiilor discută, printre altele, despre agenda digitală pentru Europa şi Codul european al drepturilor utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice. România susţine Comunicarea Comisiei Europene privind „O agendă digitală pentru Europa” şi apreciază că cele mai importante elemente ale documentului sunt cele care vizează, pe de o parte, implementarea Agendei Digitale, iar pe de alta, dezvoltarea la nivel naţional a sectorului Tehnologii de Informare şi Comunicare (ICT), într-o manieră favorabilă incluziunii:

–  dezvoltarea şi promovarea utilizării serviciilor în bandă largă (broadband);

 –  creşterea disponibilităţii serviciilor de guvernare electronică (eGovernment);

 – coordonarea iniţiativelor în domeniul ICT cu cele din domeniul cercetării şi dezvoltării.

Agenda reuniunii miniştrilor europeni ai energiei cuprinde, ca teme principale de discuţie, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi Consiliului UE privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE, contribuţia pentru Consiliului European din 17 iunie 2010 în ceea ce priveşte obiectivele naţionale ale statelor membre în materie de eficienţă energetică, precum şi adoptarea concluziilor prezentate de Preşedinţia spaniolă a Uniunii referitoare la noua Strategie Energetică pentru Europa aferentă perioadei 2011-2020.

În cadrul reuniunii de coordonare au mai fost abordate subiecte precum: comunicarea Comisiei Europene referitoare la fondurile pentru soluţionarea crizelor bancare şi demararea pregătirilor pentru negocierile privind următoarea perspectivă financiară (2014-2020).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top